Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Svěřenské fondy představují velice zajímavý a přínosný právní nástroj pro běžného občana, kterým si lze uspořádat rodinné majetkové poměry a vyhnout se tak problémům do budoucna. Oproti jiným zemím se o možnostech a způsobech jeho využití v České republice zatím prakticky nic neví. Kniha slouží jako ucelený zdroj informací o právním institutu svěřenských fondů.

Tento institut a jeho možnosti plně nechápou nejen advokáti a lidé „z oboru“, ale mnoho o něm netuší především široká veřejnost. Autoři vycházejí ze své praxe se zakládáním a správou svěřenských fondů v ČR, jíž se zabývají od roku 2014. Na českém knižním trhu zatím žádná taková kniha pro laiky-neprávníky neexistuje.

Svěřenské fondy byly do českého právního systému uvedeny v roce 2014, zatím všechny vydané publikace na toto téma jsou – ať už ve větším či menším rozsahu – zaměřené na právníky a akademiky, nikoli na běžného čtenáře. Od roku 2017 došlo k výraznému nárůstu zájmu a pozornosti zaměřené na svěřenské fondy. Tento vývoj byl částečně způsoben pozitivními změnami v daňovém zatížení.

Druhým důvodem bylo rozhodnutí Andreje Babiše založit si vlastní svěřenský fond, a i další dobře situovaní Čechové tak činí. Od té doby u nás počet svěřenských fondů exponenciálně vzrůstá, stejně jako zájem veřejnosti, jak bylo v roce 2019 zdůrazněno v deníku E15 pod titulkem „Svěřenský boom“. Výsledkem je, že mnoho běžných lidí se stále více zajímá o další informace, jak může svěřenský fond posloužit jim a jejich rodinám.

Kniha cílí právě na tyto běžné občany a je napsána jazykem, kterému snadno porozumí. Poskytuje praktické informace i praktické ukázky, nikoli pouhou teorii.
autoři: Eva Hrušková, Janes Turbull; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 6. 2022, 256 stran
ISBN: 978-80-2713-717-6

Cena: 379 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1 Úvod - str. 7
2 Trocha zábavné historie - str. 13
3 Co je to svěřenský fond? - str. 17
4 Co je to nadace? - str. 22
5 Různé druhy svěřenských fondů - str. 23
6 Proč zakládat svěřenský fond? - str. 26
7 Kdy založit svěřenský fond - str. 31
8 Jak založit svěřenský fond - str. 35
9 Pozor na špatně sepsané zakládací listiny - str. 42
10 Kdo dostane peníze? - str. 44
11 Vklady majetku do svěřenského fondu - str. 52
12 Nákup a prodej věcí - str. 56
13 Vyjmutí majetku ze svěřenského fondu - str. 61
14 Rodiny někdy bývají komplikované - str. 67
15 Ochrana vašeho domova - str. 76
16 Zrcadlové svěřenské fondy - str. 86
17 Rozvod, manželství a společné jmění manželů - str. 91
18 Předání firmy další generaci – nebo ne? - str. 99
19 Budování rodinné dynastie - str. 110
20 Ochrana zranitelných osob - str. 115
21 Svěřenské fondy za určitým účelem - str. 123
22 Žít navždy a dělat hezké věci - str. 128
23 Vyprávění o hradech a zámcích, ale hlavně o chalupách - str. 137
24 Začínáme s podnikáním  - str. 143
25 Poznámka o blind trustech - str. 144
26 Vyberte si svého svěřenského správce - str. 148
27 Proč je administrace svěřenského fondu nezbytná a jak ji dělat správně - str. 155
28 Veřejné rejstříky – Co potřebujete vědět - str. 167
29 Povinnosti svěřenského správce - str. 177
A. Kdo je šéf? - str. 178
B. Seznam povinností svěřenského správce - str. 179
C. Povinnost: Péče řádného hospodáře - str. 180
D. Povinnost: Dodržovat zákony - str. 181
E. Povinnost: Dodržovat a plnit podmínky stanovené zakládacími listinami svěřenského fondu - str. 181
F. Povinnost: Jednat osobně - str. 182
G. Povinnost: Chránit majetek ve svěřenském fondu a bránit fond před útoky z vnějšku - str. 184
H. Povinnost: Být obezřetný – „Pravidlo ChSSZ“ - str. 185
CH. Povinnost: Jednat v nejlepším zájmu obmyšlených osob - str. 189
I. Povinnost: Být nestranný vůči obmyšleným - str. 193
J. Povinnost: Odpovídat za své činy a informovat obmyšlené (v nezbytném rozsahu) - str. 195
K. Povinnost: V případě potřeby jednat - str. 198
L. Povinnost: Každé rozhodnutí předem zvážit - str. 201
M. Povinnost: Neprofitovat; avšak mít možnost pobírat odměnu za své služby - str. 202
N. Povinnost: Být loajální a neocitnout se ve střetu zájmů - str. 204
30 Změna nebo zrušení svěřenského fondu - str. 210
31 Uchování tajemství – Soukromí - str. 217
32 Mezinárodní alternativy - str. 223
33 Některé obavy a předpovědi - str. 226
34 Dodatek č. 1 – Seznam důležitých ustanovení - str. 230
Ustanovení, která váš statut musí obsahovat - str. 230
Další ustanovení, která by měla většina statutů obsahovat - str. 231
Další ustanovení, která by mohly statuty obsahovat - str. 233
Ustanovení, která musí být ve smlouvě o svěřenském fondu - str. 234
Ustanovení, která by měla být ve smlouvě o svěřenském fondu - str. 234
Ustanovení v Memorandu přání - str. 239
35 Dodatek č. 2 – Výběr zajímavých případů - str. 240

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Adam Zítek - C. H. Beck

Má smysl chodit na schůze a zajímat se o činnost SVJ? Mám přijmout nabízenou funkci ve výboru? Dá se nějak vyřešit věčný nepořádek na chodbě? A proč zase máme něco platit? Potřebujeme v domě kamery? Je pravda, že právním předpisům nikdo pořádně nerozumí a musíme si vše udělat po ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zastoupení podnikatele

Zastoupení podnikatele

Kateřina Eichlerová - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie velmi zevrubně zpracovává téma zastoupení podnikatele. Je zaměřena na tzv. výlučné zástupce podnikatele (prokuristu, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce), tedy zástupce, kteří mají úzkou vazbu na obchodní závod a které jiná osoba než ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako subjekt práva. V průběhu likvidace přitom dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Svěřenský fond - návod k použití

Svěřenský fond - návod k použití

kolektiv autorů - PKF Family Office, s.r.o.

Správa majetku prostřednictvím svěřenských fondů nabývá na popularitě. Co je vlastně svěřenský fond? Jak jej uchopit? Jak funguje a k čemu je vůbec dobrý? To jsou jen některé z otázek, které vás mohou napadnout v souvislosti s touto problematikou. Ať už se na svěřenský fond díváte z ...

Cena: 235 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Občanské právo hmotné 2

Občanské právo hmotné 2

Michaela Zuklínová, Jan Dvořák, Jiří Švestka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý svazek učebnice občanského práva hmotného je věnován nové úpravě rodinného práva obsažené v občanském zákoníku z roku 2012. Kniha je dílem našich předních odborníků na české rodinné právo. Vymezuje pojem rodinného práva a dále zahrnuje výklad otázek týkajících se manželství a ...

Cena: 325 KčKOUPIT

Změna okolností ve smluvním právu

Změna okolností ve smluvním právu

Václav Pilík, Jiří Kašný, Dalibor Nový, Miroslav Sedláček, Petr Dodiáš a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Změna okolností ve smluvním právu nabízí čtenářům (relativně) ucelené zpracování tohoto sice výjimečného, leč nepostradatelného institutu smluvního práva. Ten je nejprve představen z perspektivy filozofie, ekonomie a práva, dále je zkoumán na pozadí platného tuzemského ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.