Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv (do 31. 12. 2023)

Sbírka mezinárodních smluv (do 31. 12. 2023)

  • Předpis č. 39/2021 Sb. m. s., zdroj: Sbírka mezinárodních smluv ročník 2021, částka 26, ze dne 8. 12. 2021

39

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

o sjednání Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. května 2020 byla v Bruselu přijata Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, 10. listopadu 2021.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 29. srpna 2020. Pro Českou republiku vstupuje v platnost na základě odstavce 2 téhož článku dne 10. prosince 2021.

V souladu s článkem 2 odst. 1 Dohody dnem vstupu této Dohody v platnost pozbývají platnosti tyto dohody:

Dohoda mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Sofii dne 17. března 1999 a vyhlášená pod č. 103/2000 Sb. m. s.,
Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou, podepsaná v Praze dne 13. září 1990 a vyhlášená pod č. 453/1991 Sb.,
Dohoda mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Záhřebu dne 5. března 1996 a vyhlášená pod č. 155/1997 Sb.,
Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný v Záhřebu dne 8. září 2008 a vyhlášený pod č. 113/2009 Sb. m. s.,
Dohoda mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Praze dne 15. června 2001 a vyhlášená pod č. 115/2002 Sb. m. s.,
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná ve Vilniusu dne 27. října 1994 a vyhlášená pod č. 185/1995 Sb.,
Dohoda mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Praze dne 14. ledna 1993 a vyhlášená pod č. 200/1995 Sb.,
Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 2. října 1990 a vyhlášené pod č. 573/1992 Sb.,
Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Praze dne 29. dubna 1991 a vyhlášená pod č. 569/1992 Sb.,
Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Praze dne 3. června 1991 a vyhlášená pod č. 102/1993 Sb.,
Dohoda o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím, podepsaná v Madridu dne 12. prosince 1990 a vyhlášená pod č. 647/1992 Sb.

České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.

E-shop

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langáček, Ivo Pospíšil a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

2., doplněné a aktualizované vydání přináší po 11 letech ještě podrobnější výklad ustanovení Listiny, který se snaží autoři uvádět v širších mezinárodněprávních či srovnávacích souvislostech. V komentáři se rozsáhle pracuje s domácí judikaturou obecných soudů a zejména Ústavního ...

Cena: 2 750 KčKOUPIT

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení a jeho přezkum

Barbora Košinárová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva. Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.