Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 71/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 32, ze dne 12. 6. 2003

71

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. prosince 2000 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání německých učitelů na školy v České republice.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dne 24. února 2003.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
o vysílání německých učitelů na školy v České republice

Vláda České republiky a vláda Spolkové republiky Německo,

usilujíce o další rozvíjení a prohloubení spolupráce mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo,

přejíce si ve spolupráci se školami v České republice vysíláním německých učitelů podpořit výuku německého jazyka,

jsouce přesvědčeny, že lepší znalost německého jazyka a kultury v České republice může významně přispět k dalšímu upevňování kulturních vztahů mezi oběma státy,

s ohledem na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci ze dne 30. září 1999

se dohodly takto:

Článek 1

Cílem Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání německých učitelů na školy v České republice (dále jen "Dohoda o vysílání") je školská spolupráce prostřednictvím zprostředkovávání německých učitelů na přání příslušného orgánu České republiky k působení na školách v České republice. Úkolem učitelů je, aby vedle své vyučovací činnosti přispěli ve spolupráci se školskými odborníky České republiky k budování česko-německých dvojjazyčných sekcí (dále jen "dvojjazyčné sekce") ve vybraných školách České republiky.

Článek 2

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky sdělí vládě Spolkové republiky Německo diplomatickou cestou devět měsíců před každým začátkem školního roku požadovaný počet učitelů se seznamem příslušných škol v České republice, vyučovacích předmětů a požadovaných pedagogických a odborných způsobilostí.

2. Vláda Spolkové republiky Německo předá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nejpozději tři měsíce před zahájením školního roku, popř. před zahájením činnosti učitelů diplomatickou cestou jména, přehled vyučovacích předmětů a doklad o získání pedagogické a odborné způsobilosti všech učitelů, jejichž vysláním k zaměstnání v České republice zamýšlí Spolková republika Německo podpořit spolupráci. V tomto sdělení se kromě časového období, po které má platit příslib podpory, uvedou jako návrh také příslušné předměty a školy v České republice, na nichž mají jednotliví učitelé působit.

Článek 3

1. Učitelé uvedení v článku 2 uzavírají s příslušnými českými školami nebo jinými příslušnými českými zaměstnavateli pracovní smlouvu, která podléhá českému pracovnímu právu. V souladu s českými zákony mají němečtí učitelé nárok na nemocenské pojištění.

2. Pokud si zaměstnavatel a pracovník přejí prodloužení pracovního poměru, dohodnou se na této skutečnosti včas, nejpozději však šest měsíců před skončením pracovního poměru.

3. Jakožto odměnu sjednanou v pracovní smlouvě obdrží učitelé vyslaní dle programu od příslušné školy plat určený podle českých právních předpisů. Plat se vyplácí i v době prázdnin.

4. Příslušný orgán České republiky bude nápomocen učitelům při pronájmu/obstarání bytů nebo zařízených ubytování.

Článek 4

1. Na učitele uvedené v článku 2 a jejich rodinné příslušníky se uplatní statutárně právní ustanovení článku 15 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci ze dne 30. září 1999 včetně zvýhodnění, která jsou jeho obsahem.

2. Na základě výše uvedené Dohody nepotřebují vyslaní učitelé k výkonu svého povolání žádné zvláštní povolení k zaměstnání v České republice.

Článek 5

Příslušný orgán České republiky jmenuje kontaktního pracovníka pro jednání, který bude jakožto kontaktní osoba nápomocen německým učitelům při projednávání úkolů, kterými byli pověřeni. Ke služebním jednáním kontaktního pracovníka s německými učiteli dochází prostřednictvím koordinátora jmenovaného německou stranou.

Článek 6

V otázkách odpovědnosti za škody jsou němečtí učitelé postaveni naroveň českým učitelům.

Článek 7

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy budou obě vlády navzájem notifikovat, že potřebné vnitrostátní požadavky pro vstup v platnost jsou splněny. Rozhodující je den doručení poslední notifikace.

2. Tato Dohoda o vysílání učitelů se uzavírá na dobu neurčitou.

3. Každá smluvní strana může Dohodu o vysílání učitelů diplomatickou cestou písemně vypovědět. Platnost Dohody o vysílání učitelů končí šest měsíců po obdržení výpovědi druhou smluvní stranou.

Dáno v Praze dne 20. prosince 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a jazyce německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost .

Za vládu České republiky
Mgr. Eduard Zeman v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Za vládu Spolkové republiky Německo
Hagen von der Wenge Graf Lambsdorff v. r.
mimořádný a zponomocněný velvyslanec

E-shop

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Tvrdý, Vavrušková - C. H. Beck

Zákon „proti praní peněz“ prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář aktualizovat a navíc ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Obchodní smlouvy

Obchodní smlouvy

Dohnal, Gavlas, Oliva - C. H. Beck

Tato praktická publikace je určena všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Jejím cílem nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Smlouvy mají svůj život a všechny jeho fáze tato publikace popisuje. Od vyjednávání ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.