Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce 2018

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce 2018

S ohledem na společnou historii České a Slovenské republiky se může zdát, že zákoníky práce jsou si podobné, a že tedy „kdo zná český, zná i slovenský“. To však dnes již častokrát neplatí.

Jedinečné srovnání institutů českého a slovenského pracovního práva

Předkládaná publikace je svým pojetím jedinečná, protože k textu českého zákoníku práce přiřazuje odpovídající ustanovení slovenského zákoníku práce, a to přehledně ve dvou sloupcích. Umožňuje tak čtenáři ověřit si jednoduše a rychle úpravu jednotlivých institutů pracovního práva v obou zemích. Za každou částí zákoníku pak následuje stručný autorský komentář upozorňující na hlavní rozdíly mezi oběma úpravami. Přidanou hodnotu komentáře zajišťuje autorský kolektiv tvořený třemi zkušenými pracovněprávními specialisty – dvěma českými advokáty a jedním slovenským advokátem.

Kniha pro praxi i právní sféru

Svým zaměřením je tato kniha kniha pojata prakticky, a to především jako každodenní pomocník personalistů, kteří mají na starosti Českou republiku i Slovensko. Komentář je proto sepsán stručně a srozumitelně tak, aby i „neprávník“ mohl při své práci vyhodnotit, v čem se jednotlivé zákoníky práce liší, a podle toho se rozhodnout, jak dál postupovat. Kromě podnikové a zaměstnavatelské praxe pro knihu najdou využití rovněž advokáti praktikující v České i Slovenské republice nebo i zástupci dalších právních profesí, a v neposlední řadě také studenti právnických fakult, kterým může být významným pomocníkem při zpracovávání komparačních částí závěrečných a jiných studentských prací.

Právní stav publikace

Právní stav publikace je ke dni 1. června 2018.

autor: Mgr. Barbora Suchá, Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Čermák vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 3. 7. 2018, 376 stran
ISBN: 978-80-7554-157-4

Cena: 459 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

ÚVOD - str. 9
KOLEKTIV AUTORŮ - str.  10
PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A ZKRATEK - str.  11
JAK KNIHU POUŽÍVAT - str.  12
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ - str.  13
Oblast působnosti a základní zásady pracovněprávních vztahů (§ 1 a § 1a ČZP) - str.  13
Závislá práce a pracovněprávní vztahy (§ 2 až § 5 ČZP) - str.  16
Zaměstnanec (§ 6 ČZP) - str.  19
Zaměstnavatel (§ 7 až 9 ČZP) - str.  20
Vedoucí zaměstnanci (§ 11 ČZP) - str.  22
Rovné zacházení a zákaz diskriminace (§ 16 až § 17 ČZP) - str.  22
Řešení sporů - str.  23
Právní jednání (§ 18 až § 20 ČZP) - str.  24
Nároky zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele - str.  25
Kolektivní smlouvy (§ 22 až § 29 ČZP) - str.  26
PRACOVNÍ POMĚR - str.  31
Postup před vznikem pracovního poměru (§ 30 až § 32 ČZP) - str.  31
Pracovní smlouva a jmenování (§ 33 ČZP) - str.  32
Náležitosti pracovní smlouvy a odstoupení od pracovní smlouvy (§ 34 až § 34b ČZP) - str.  33
Zkušební doba (§ 35 ČZP) - str.  35
Vznik pracovního poměru (§ 36 ČZP) - str.  36
Informační povinnost (§ 37 ČZP) - str.  36
Povinnosti vyplývající z pracovního poměru (§ 38 ČZP) - str.  38
Pracovní poměr na dobu určitou (§ 39 ČZP) - str.  38
Změna pracovního poměru dohodou (§ 40 ČZP) - str.  40
Převedení na jinou práci (§ 41 ČZP) - str.  40
Pracovní cesta (§ 42 ČZP) - str.  42
Přeložení a dočasné přidělení (§ 43 a § 43a ČZP) - str.  43
Společná ustanovení o změnách pracovního poměru (§ 44 až § 47 ČZP) - str.  48
Způsoby skončení pracovního poměru (§ 48 ČZP) - str.  50
Dohoda o skončení pracovního poměru (§ 49 ČZP) - str.  51
Výpověď z pracovního poměru (§ 50 ČZP) - str.  52
Výpovědní doba (§ 51 a § 51a ČZP) - str.  53
Výpověď ze strany zaměstnavatele (§ 52 ČZP) - str.  54
Ochrana zaměstnanců před výpovědí (§ 53 a § 54 ČZP) - str.  57
Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele (§ 55 ČZP) - str.  60
Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance (§ 56 ČZP) - str.  61
Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru – lhůty a další náležitost (§ 57 až § 60 ČZP) - str.  62
Účast zástupců zaměstnanců při rozvázání pracovního poměru; rozvázání pracovního poměru zástupce zaměstnanců (§ 61 ČZP) - str.  63
Hromadné propouštění (§ 62 až § 64 ČZP) - str.  65
Skončení pracovního poměru na dobu určitou (§ 65 ČZP) - str.  69
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (§ 66 ČZP) - str.  69
Odstupné (§ 67 a § 68 ČZP) - str.  70
Odchodné - str.  72
Neplatné rozvázání pracovního poměru (§ 69 až § 72 ČZP) - str.  73
Vedoucí zaměstnanci – odvolání nebo vzdání se vedoucího pracovního místa (§ 73 a § 73a ČZP) - str.  75
DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR - str.  77
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 74 ČZP) - str.  77
Povinnosti vyplývající z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str.  78
Dohoda o provedení práce (§ 75 ČZP) - str.  80
Dohoda o brigádnické práci studentů - str.  81
Dohoda o pracovní činnosti (§ 76 ČZP) - str.  82
Společná ustanovení k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 77 ČZP) - str.  83
PRACOVNÍ DOBA - str.  85
Pracovní doba – pojmy (§ 78 ČZP) - str.  85
Rozsah týdenní pracovní doby a kratší pracovní doba (§ 79 a § 80 ČZP) - str.  86
Dělené pracovní místo - str.  88
Rozvrh pracovní doby (§ 81 až § 84 ČZP) - str.  89
Pružné rozvržení pracovní doby (§ 85 ČZP) - str.  91
Konto pracovní doby (§ 86 a § 87 ČZP) - str.  92
Přestávky v práci (§ 88 a § 89 ČZP) - str.  94
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami (§ 90 a § 90a ČZP) - str.  95
Dny pracovního klidu (§ 91 ČZP) - str.  96
Nepřetržitý odpočinek v týdnu (§ 92 ČZP) - str.  97
Práce přesčas (§ 93 a § 93a ČZP) - str.  98
Zaměstnanci pracující v noci (§ 94 ČZP) - str.  101
Pracovní pohotovost (§ 95 ČZP) - str.  102
Evidence pracovní doby (§ 96 ČZP) - str.  104
Překážky v práci a práce přesčas u pružného rozvržení pracovní doby a konta pracovní doby, zmocňovací ustanovení (§ 97 až § 100 ČZP)  - str. 104
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI - str.  107
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (§ 101 ČZP) - str.  107
Prevenční povinnost zaměstnavatele (§ 102 ČZP) - str.  108
Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP, včetně školení zaměstnanců (§ 103 ČZP) - str.  111
Osobní ochranné pracovní prostředky (§ 104 ČZP)  - str. 115
Povinnosti a postup v případě pracovního úrazu (§ 105 ČZP) - str.  116
Práva a povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP (§ 106 ČZP) - str.  117
Účast zaměstnanců a zástupců zaměstnanců na řešení otázek BOZP (§ 107 a § 108 ČZP) - str.  120
ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST A SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ ZE ZÁKLADNÍHO PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU - str.  123
Mzda, plat a odměna z dohody (§ 109 ČZP) - str.  123
Právo na stejnou odměnu za stejnou práci (§ 110 ČZP) - str.  125
Minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy (§ 111 a § 112 ČZP) - str.  125
Sjednání/stanovení/určení mzdy (§ 113 ČZP) - str.  127
Mzda za práci přesčas (§ 114 ČZP) - str.  128
Mzda za svátek (§ 115 ČZP) - str.  129
Mzda za noční práci (§ 116 ČZP) - str.  131
Mzda za práci ve ztíženém pracovním prostředí (§ 117 ČZP) - str.  132
Mzda za práci o víkendu (§ 118 ČZP) - str.  132
Naturální mzda (§ 119 ČZP) - str.  134
Mzda při uplatnění konta pracovní doby (§ 120 a § 121 ČZP) - str.  135
Plat (§ 122 až § 137 ČZP) - str.  136
Odměna z dohody (§ 138 ČZP) - str.  144
Mzda nebo plat při výkonu jiné práce (§ 139 ČZP) - str.  144
Odměna za pracovní pohotovost (§ 140 ČZP) - str.  145
Splatnost a výplata mzdy, platu a odměny z dohody (§ 141 až § 144a ČZP) - str.  145
Srážky z příjmu (§ 145 až § 150 ČZP) - str.  149
NÁHRADY VÝDAJŮ V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE - str.  153
Poskytování náhrad výdajů a cestovních náhrad, cestovní příkaz (§ 151 až § 155 ČZP) - str.  153
Náhrady při pracovní cestě (§ 156 ČZP) - str.  155
Náhrada jízdních výdajů (§ 157 až § 161 ČZP)  - str. 156
Náhrada výdajů za ubytování (§ 162 ČZP) - str.  160
Stravné (§ 163 ČZP - str. ) 160
Náhrada nutných vedlejších výdajů a výdajů při cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh pracovních směn (§ 164 ČZP) - str.  162
Náhrady při přeložení, dočasném přidělení, přijetí do pracovního poměru a vyslání do státu evropské unie (§ 165 ČZP) - str.  163
Náhrady při zahraniční pracovní cestě (§ 166 ČZP) - str.  164
Náhrada jízdních výdajů při zahraniční pracovní cestě (§ 167 až § 169 ČZP) - str.  164
Zahraniční stravné (§ 170 ČZP) - str.  166
Ostatní náhrady při zahraniční pracovní cestě (§ 171 ČZP) - str.  168
Náhrady při výkonu práce v zahraničí (§ 172 ČZP) - str.  169
Cestovní náhrady v platové sféře a kapesné (§ 173 až § 180 ČZP) - str.  170
Náhrady při výkonu práce v zahraničí u zvláštních kategorií zaměstnanců (§ 181 ČZP) - str.  173
Paušalizace cestovních náhrad, záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování (§ 182 až § 187 ČZP) - str.  175
Mezinárodní smlouvy a dohody o vzájemné výměně zaměstnanců (§ 188 ČZP) - str.  179
Zmocňovací ustanovení (§ 189 ČZP) - str.  180
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce (§ 190 ČZP) - str.  182
PŘEKÁŽKY V PRÁCI - str.  183
Důležité osobní překážky v práci (§ 191 a § 191a ČZP) - str.  183
Dočasná pracovní neschopnost (§ 192 až § 194 ČZP) - str.  184
Mateřská a rodičovská dovolená (§ 195 až § 198 ČZP) - str.  187
Jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance (§ 199 ČZP) - str.  190
Výkon veřejné funkce a občanské povinnosti, jiné úkony ve veřejném zájmu (§ 200 až § 205 ČZP) - str.  193
Oznamování a prokazování překážek v práci zaměstnancem (§ 206 ČZP) - str.  200
Překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 207 až § 210 ČZP) - str.  201
DOVOLENÁ - str.  203
Druhy dovolené a dovolená za kalendářní rok (§ 211 až § 212 ČZP) - str.  203
Výměra dovolené (§ 213 ČZP) - str.  204
Dovolená za odpracované dny (§ 214 ČZP) - str.  205
Dodatková dovolená (§ 215 ČZP) - str.  205
Posuzování trvání pracovního poměru a odpracované doby pro účely dovolené (§ 216 ČZP) - str.  207
Čerpání dovolené (§ 217 až § 221 ČZP) - str.  209
Náhrada za dovolenou (§ 222 ČZP) - str.  212
Krácení dovolené (§ 223 ČZP) - str.  213
PÉČE O ZAMĚSTNANCE - str.  215
Pracovní podmínky zaměstnanců (§ 224 až § 226 ČZP) - str.  215
Odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 až § 228 ČZP) - str.  216
Odborná praxe žáků a absolventů škol (§ 229 ČZP) - str.  217
Prohlubování kvalifikace (§ 230 ČZP) - str.  219
Zvyšování kvalifikace (§ 231 až § 233 ČZP) - str.  219
Kvalifikační dohoda (§ 234 až § 235 ČZP) - str.  221
Stravování zaměstnanců (§ 236 ČZP) - str.  223
Pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením (§ 237 ČZP) - str.  225
Pracovní podmínky zaměstnankyň – zakázané práce (§ 238 a § 239 ČZP) - str.  226
Pracovní cesty těhotných zaměstnankyň a pečujících zaměstnanců (§ 240 ČZP) - str.  227
Pracovní doba těhotných zaměstnankyň a pečujících zaměstnanců (§ 241 ČZP) - str.  228
Přestávky ke kojení (§ 242 ČZP) - str.  229
Mladiství zaměstnanci – pracovní poměr a pracovní podmínky (§ 243 až § 246 ČZP)  - str. 229
Lékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců (§ 247 ČZP) - str.  232
NÁHRADA MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY - str.  233
Prevence škod (§ 248 a § 249 ČZP) - str.  233
Obecná povinnost zaměstnance nahradit škodu (§ 250 ČZP) - str.  234
Nesplnění povinnosti k odvrácení škody (§ 251 ČZP) - str.  234
Schodek na svěřených hodnotách (§ 252 až § 254 ČZP) - str.  235
Ztráta svěřených věcí (§ 255 a § 256 ČZP) - str.  237
Rozsah a způsob náhrady škody ze strany zaměstnance (§ 257 až § 260 ČZP) - str.  238
Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu (§ 261 až § 264 ČZP) - str.  240
Obecná povinnost zaměstnavatele nahradit škodu (§ 265 ČZP) - str.  241
Odvracení škody (§ 266 ČZP) - str.  242
Odložené věci (§ 267 ČZP) - str.  242
Rozsah a způsob náhrady škody ze strany zaměstnavatele (§ 268 ČZP) - str.  243
Pracovní úrazy a nemoci z povolání (§ 269 až § 271 ČZP) - str.  243
Náhrady při pracovních úrazech a nemocech z povolání (§ 271a až § 271j ČZP) - str.  245
Společná ustanovení o pracovních úrazech a nemocech z povolání (§ 271k až § 271u ČZP) - str.  249
Společná ustanovení k náhradě škody (§ 272 až § 275 ČZP) - str.  252
INFORMOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ, PŮSOBNOST ODBOROVÉ ORGANIZACE, RADA ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI - str.  254
Kolektivní pracovněprávní vztahy a zástupci zaměstnanců (§ 276 a § 277 ČZP) - str.  254
Informování a projednání (§ 278 až § 280 ČZP) - str.  257
Rada zaměstnanců, zaměstnanecký důvěrník a zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP (§ 281 až § 285 ČZP) - str.  259
Působnost odborové organizace (§ 286 a § 287 ČZP) - str.  265
Přístup k nadnárodním informacím (§ 288 až § 299 ČZP) - str.  267
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ - str.  285
Množství práce a pracovní tempo (§ 300 ČZP) - str.  285
Povinnosti zaměstnanců (§ 301 až § 303 ČZP) - str.  286
Výkon jiné výdělečné činnosti (§ 304 ČZP) - str.  289
Vnitřní předpis a pracovní řád (§ 305 až § 307 ČZP) - str.  290
Agenturní zaměstnávání (§ 307a až § 309 ČZP) - str.  292
Konkurenční doložka (§ 310 a § 311 ČZP) - str.  298
Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek (§ 312 až § 315 ČZP) - str.  300
Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnanců (§ 316 ČZP) - str.  302
Práce mimo pracoviště zaměstnavatele (§ 317 ČZP) - str.  304
Pracovněprávní vztah mezi manžely (§ 318 ČZP) - str.  305
Vysílání zaměstnanců (§ 319 ČZP) - str.  305
Oprávnění zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů a kontrolní činnost v pracovněprávních vztazích (§ 320 až § 324 ČZP) - str.  309
Smrt zaměstnance (§ 328 ČZP) - str.  312
Zánik práva, bezdůvodné obohacení, počítání času (§ 330 až § 333 ČZP) - str.  313
Doručování písemností (§ 334 až § 337 ČZP) - str.  314
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a smrt zaměstnavatele (§ 338 až § 345a ČZP) - str.  318
Závazky v pracovněprávních vztazích (§ 346 až § 346e ČZP) - str.  323
Výklad některých pojmů (§ 347 až § 350a ČZP) - str.  326
Průměrný výdělek (§ 351 až § 362 ČZP) - str.  329
Zapracování předpisů evropské unie (§ 363 ČZP) - str.  333
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - str.  336
Přechodná ustanovení (§ 364 ČZP) - str.  336
Zvláštní případy povinnosti nahradit škodu (§ 365 až § 393 ČZP) - str.  343
Použití prováděcích právních předpisů (§ 393a až § 394 ČZP) - str.  346
Zrušovací ustanovení a účinnost (§ 395 a § 396 ČZP) - str.  347
PŘÍLOHY K ZÁKONŮM - str.  353
Charakteristiky platových tříd a náročnosti pracovních míst (Příloha k ČZP) - str.  353
Maloobchodní prodej - str.  356
Seznam zapracovaných právních předpisů evropské unie - str.  357
POZNÁMKY POD ČAROU - str.  360
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - str.  360
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov  - str. 364
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov - str.  364
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - str.  365
SROVNÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Z OBRÁCENÉHO POHLEDU - str.  366
Slovenský zákonník práce × český zákoník práce - str.  366
Slovenský zákon o cestovných náhradách × český zákoník práce - str.  371
Slovenský zákon o kolektívnom vyjednávaní × český zákoník práce - str.  371
Slovenský zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci × český zákoník práce - str.  372
Slovenský zákon o náhrade príjmu při dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca × český zákoník práce - str.  372

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od července 2020 dochází k velkým změnám zákoníku práce – jde o jednu z největších novelizací za dobu jeho historie. Mění se například úprava dovolené (určující jednotkou pro délku dovolené nebudou dny ale hodiny; mění se pravidla dodatkové dovolené, pravidla krácení dovolené za ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Alice Mlýnková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich důsledky ve světle aktuální judikatury a právní úpravy současného občanského zákoníku. Předmětná ustanovení zákoníku práce jsou rozebírána v nezbytném kontextu se zvláštními právními předpisy, např. ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdraví a nemoc zaměstnance

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2020

Meritum - Mzdy 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020. Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuniknou: •zvýšení důchodů •zvýšení redukčních hranic a náhrady ...

Cena: 749 KčKOUPIT

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2020

Abeceda personalisty 2020

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2020

Zákoník práce s výkladem 2020

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčené publikaci se všemi změnami, které přinášejí veškeré novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize najdete ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.