Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce 2018

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce 2018

S ohledem na společnou historii České a Slovenské republiky se může zdát, že zákoníky práce jsou si podobné, a že tedy „kdo zná český, zná i slovenský“. To však dnes již častokrát neplatí.

Jedinečné srovnání institutů českého a slovenského pracovního práva

Předkládaná publikace je svým pojetím jedinečná, protože k textu českého zákoníku práce přiřazuje odpovídající ustanovení slovenského zákoníku práce, a to přehledně ve dvou sloupcích. Umožňuje tak čtenáři ověřit si jednoduše a rychle úpravu jednotlivých institutů pracovního práva v obou zemích. Za každou částí zákoníku pak následuje stručný autorský komentář upozorňující na hlavní rozdíly mezi oběma úpravami. Přidanou hodnotu komentáře zajišťuje autorský kolektiv tvořený třemi zkušenými pracovněprávními specialisty – dvěma českými advokáty a jedním slovenským advokátem.

Kniha pro praxi i právní sféru

Svým zaměřením je tato kniha kniha pojata prakticky, a to především jako každodenní pomocník personalistů, kteří mají na starosti Českou republiku i Slovensko. Komentář je proto sepsán stručně a srozumitelně tak, aby i „neprávník“ mohl při své práci vyhodnotit, v čem se jednotlivé zákoníky práce liší, a podle toho se rozhodnout, jak dál postupovat. Kromě podnikové a zaměstnavatelské praxe pro knihu najdou využití rovněž advokáti praktikující v České i Slovenské republice nebo i zástupci dalších právních profesí, a v neposlední řadě také studenti právnických fakult, kterým může být významným pomocníkem při zpracovávání komparačních částí závěrečných a jiných studentských prací.

Právní stav publikace

Právní stav publikace je ke dni 1. června 2018.

autor: Mgr. Barbora Suchá, Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Čermák vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 3. 7. 2018, 376 stran
ISBN: 978-80-7554-157-4

Cena: 459 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

ÚVOD - str. 9
KOLEKTIV AUTORŮ - str.  10
PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A ZKRATEK - str.  11
JAK KNIHU POUŽÍVAT - str.  12
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ - str.  13
Oblast působnosti a základní zásady pracovněprávních vztahů (§ 1 a § 1a ČZP) - str.  13
Závislá práce a pracovněprávní vztahy (§ 2 až § 5 ČZP) - str.  16
Zaměstnanec (§ 6 ČZP) - str.  19
Zaměstnavatel (§ 7 až 9 ČZP) - str.  20
Vedoucí zaměstnanci (§ 11 ČZP) - str.  22
Rovné zacházení a zákaz diskriminace (§ 16 až § 17 ČZP) - str.  22
Řešení sporů - str.  23
Právní jednání (§ 18 až § 20 ČZP) - str.  24
Nároky zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele - str.  25
Kolektivní smlouvy (§ 22 až § 29 ČZP) - str.  26
PRACOVNÍ POMĚR - str.  31
Postup před vznikem pracovního poměru (§ 30 až § 32 ČZP) - str.  31
Pracovní smlouva a jmenování (§ 33 ČZP) - str.  32
Náležitosti pracovní smlouvy a odstoupení od pracovní smlouvy (§ 34 až § 34b ČZP) - str.  33
Zkušební doba (§ 35 ČZP) - str.  35
Vznik pracovního poměru (§ 36 ČZP) - str.  36
Informační povinnost (§ 37 ČZP) - str.  36
Povinnosti vyplývající z pracovního poměru (§ 38 ČZP) - str.  38
Pracovní poměr na dobu určitou (§ 39 ČZP) - str.  38
Změna pracovního poměru dohodou (§ 40 ČZP) - str.  40
Převedení na jinou práci (§ 41 ČZP) - str.  40
Pracovní cesta (§ 42 ČZP) - str.  42
Přeložení a dočasné přidělení (§ 43 a § 43a ČZP) - str.  43
Společná ustanovení o změnách pracovního poměru (§ 44 až § 47 ČZP) - str.  48
Způsoby skončení pracovního poměru (§ 48 ČZP) - str.  50
Dohoda o skončení pracovního poměru (§ 49 ČZP) - str.  51
Výpověď z pracovního poměru (§ 50 ČZP) - str.  52
Výpovědní doba (§ 51 a § 51a ČZP) - str.  53
Výpověď ze strany zaměstnavatele (§ 52 ČZP) - str.  54
Ochrana zaměstnanců před výpovědí (§ 53 a § 54 ČZP) - str.  57
Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele (§ 55 ČZP) - str.  60
Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance (§ 56 ČZP) - str.  61
Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru – lhůty a další náležitost (§ 57 až § 60 ČZP) - str.  62
Účast zástupců zaměstnanců při rozvázání pracovního poměru; rozvázání pracovního poměru zástupce zaměstnanců (§ 61 ČZP) - str.  63
Hromadné propouštění (§ 62 až § 64 ČZP) - str.  65
Skončení pracovního poměru na dobu určitou (§ 65 ČZP) - str.  69
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (§ 66 ČZP) - str.  69
Odstupné (§ 67 a § 68 ČZP) - str.  70
Odchodné - str.  72
Neplatné rozvázání pracovního poměru (§ 69 až § 72 ČZP) - str.  73
Vedoucí zaměstnanci – odvolání nebo vzdání se vedoucího pracovního místa (§ 73 a § 73a ČZP) - str.  75
DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR - str.  77
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 74 ČZP) - str.  77
Povinnosti vyplývající z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str.  78
Dohoda o provedení práce (§ 75 ČZP) - str.  80
Dohoda o brigádnické práci studentů - str.  81
Dohoda o pracovní činnosti (§ 76 ČZP) - str.  82
Společná ustanovení k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 77 ČZP) - str.  83
PRACOVNÍ DOBA - str.  85
Pracovní doba – pojmy (§ 78 ČZP) - str.  85
Rozsah týdenní pracovní doby a kratší pracovní doba (§ 79 a § 80 ČZP) - str.  86
Dělené pracovní místo - str.  88
Rozvrh pracovní doby (§ 81 až § 84 ČZP) - str.  89
Pružné rozvržení pracovní doby (§ 85 ČZP) - str.  91
Konto pracovní doby (§ 86 a § 87 ČZP) - str.  92
Přestávky v práci (§ 88 a § 89 ČZP) - str.  94
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami (§ 90 a § 90a ČZP) - str.  95
Dny pracovního klidu (§ 91 ČZP) - str.  96
Nepřetržitý odpočinek v týdnu (§ 92 ČZP) - str.  97
Práce přesčas (§ 93 a § 93a ČZP) - str.  98
Zaměstnanci pracující v noci (§ 94 ČZP) - str.  101
Pracovní pohotovost (§ 95 ČZP) - str.  102
Evidence pracovní doby (§ 96 ČZP) - str.  104
Překážky v práci a práce přesčas u pružného rozvržení pracovní doby a konta pracovní doby, zmocňovací ustanovení (§ 97 až § 100 ČZP)  - str. 104
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI - str.  107
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (§ 101 ČZP) - str.  107
Prevenční povinnost zaměstnavatele (§ 102 ČZP) - str.  108
Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP, včetně školení zaměstnanců (§ 103 ČZP) - str.  111
Osobní ochranné pracovní prostředky (§ 104 ČZP)  - str. 115
Povinnosti a postup v případě pracovního úrazu (§ 105 ČZP) - str.  116
Práva a povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP (§ 106 ČZP) - str.  117
Účast zaměstnanců a zástupců zaměstnanců na řešení otázek BOZP (§ 107 a § 108 ČZP) - str.  120
ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST A SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ ZE ZÁKLADNÍHO PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU - str.  123
Mzda, plat a odměna z dohody (§ 109 ČZP) - str.  123
Právo na stejnou odměnu za stejnou práci (§ 110 ČZP) - str.  125
Minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy (§ 111 a § 112 ČZP) - str.  125
Sjednání/stanovení/určení mzdy (§ 113 ČZP) - str.  127
Mzda za práci přesčas (§ 114 ČZP) - str.  128
Mzda za svátek (§ 115 ČZP) - str.  129
Mzda za noční práci (§ 116 ČZP) - str.  131
Mzda za práci ve ztíženém pracovním prostředí (§ 117 ČZP) - str.  132
Mzda za práci o víkendu (§ 118 ČZP) - str.  132
Naturální mzda (§ 119 ČZP) - str.  134
Mzda při uplatnění konta pracovní doby (§ 120 a § 121 ČZP) - str.  135
Plat (§ 122 až § 137 ČZP) - str.  136
Odměna z dohody (§ 138 ČZP) - str.  144
Mzda nebo plat při výkonu jiné práce (§ 139 ČZP) - str.  144
Odměna za pracovní pohotovost (§ 140 ČZP) - str.  145
Splatnost a výplata mzdy, platu a odměny z dohody (§ 141 až § 144a ČZP) - str.  145
Srážky z příjmu (§ 145 až § 150 ČZP) - str.  149
NÁHRADY VÝDAJŮ V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE - str.  153
Poskytování náhrad výdajů a cestovních náhrad, cestovní příkaz (§ 151 až § 155 ČZP) - str.  153
Náhrady při pracovní cestě (§ 156 ČZP) - str.  155
Náhrada jízdních výdajů (§ 157 až § 161 ČZP)  - str. 156
Náhrada výdajů za ubytování (§ 162 ČZP) - str.  160
Stravné (§ 163 ČZP - str. ) 160
Náhrada nutných vedlejších výdajů a výdajů při cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh pracovních směn (§ 164 ČZP) - str.  162
Náhrady při přeložení, dočasném přidělení, přijetí do pracovního poměru a vyslání do státu evropské unie (§ 165 ČZP) - str.  163
Náhrady při zahraniční pracovní cestě (§ 166 ČZP) - str.  164
Náhrada jízdních výdajů při zahraniční pracovní cestě (§ 167 až § 169 ČZP) - str.  164
Zahraniční stravné (§ 170 ČZP) - str.  166
Ostatní náhrady při zahraniční pracovní cestě (§ 171 ČZP) - str.  168
Náhrady při výkonu práce v zahraničí (§ 172 ČZP) - str.  169
Cestovní náhrady v platové sféře a kapesné (§ 173 až § 180 ČZP) - str.  170
Náhrady při výkonu práce v zahraničí u zvláštních kategorií zaměstnanců (§ 181 ČZP) - str.  173
Paušalizace cestovních náhrad, záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování (§ 182 až § 187 ČZP) - str.  175
Mezinárodní smlouvy a dohody o vzájemné výměně zaměstnanců (§ 188 ČZP) - str.  179
Zmocňovací ustanovení (§ 189 ČZP) - str.  180
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce (§ 190 ČZP) - str.  182
PŘEKÁŽKY V PRÁCI - str.  183
Důležité osobní překážky v práci (§ 191 a § 191a ČZP) - str.  183
Dočasná pracovní neschopnost (§ 192 až § 194 ČZP) - str.  184
Mateřská a rodičovská dovolená (§ 195 až § 198 ČZP) - str.  187
Jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance (§ 199 ČZP) - str.  190
Výkon veřejné funkce a občanské povinnosti, jiné úkony ve veřejném zájmu (§ 200 až § 205 ČZP) - str.  193
Oznamování a prokazování překážek v práci zaměstnancem (§ 206 ČZP) - str.  200
Překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 207 až § 210 ČZP) - str.  201
DOVOLENÁ - str.  203
Druhy dovolené a dovolená za kalendářní rok (§ 211 až § 212 ČZP) - str.  203
Výměra dovolené (§ 213 ČZP) - str.  204
Dovolená za odpracované dny (§ 214 ČZP) - str.  205
Dodatková dovolená (§ 215 ČZP) - str.  205
Posuzování trvání pracovního poměru a odpracované doby pro účely dovolené (§ 216 ČZP) - str.  207
Čerpání dovolené (§ 217 až § 221 ČZP) - str.  209
Náhrada za dovolenou (§ 222 ČZP) - str.  212
Krácení dovolené (§ 223 ČZP) - str.  213
PÉČE O ZAMĚSTNANCE - str.  215
Pracovní podmínky zaměstnanců (§ 224 až § 226 ČZP) - str.  215
Odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 až § 228 ČZP) - str.  216
Odborná praxe žáků a absolventů škol (§ 229 ČZP) - str.  217
Prohlubování kvalifikace (§ 230 ČZP) - str.  219
Zvyšování kvalifikace (§ 231 až § 233 ČZP) - str.  219
Kvalifikační dohoda (§ 234 až § 235 ČZP) - str.  221
Stravování zaměstnanců (§ 236 ČZP) - str.  223
Pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením (§ 237 ČZP) - str.  225
Pracovní podmínky zaměstnankyň – zakázané práce (§ 238 a § 239 ČZP) - str.  226
Pracovní cesty těhotných zaměstnankyň a pečujících zaměstnanců (§ 240 ČZP) - str.  227
Pracovní doba těhotných zaměstnankyň a pečujících zaměstnanců (§ 241 ČZP) - str.  228
Přestávky ke kojení (§ 242 ČZP) - str.  229
Mladiství zaměstnanci – pracovní poměr a pracovní podmínky (§ 243 až § 246 ČZP)  - str. 229
Lékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců (§ 247 ČZP) - str.  232
NÁHRADA MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY - str.  233
Prevence škod (§ 248 a § 249 ČZP) - str.  233
Obecná povinnost zaměstnance nahradit škodu (§ 250 ČZP) - str.  234
Nesplnění povinnosti k odvrácení škody (§ 251 ČZP) - str.  234
Schodek na svěřených hodnotách (§ 252 až § 254 ČZP) - str.  235
Ztráta svěřených věcí (§ 255 a § 256 ČZP) - str.  237
Rozsah a způsob náhrady škody ze strany zaměstnance (§ 257 až § 260 ČZP) - str.  238
Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu (§ 261 až § 264 ČZP) - str.  240
Obecná povinnost zaměstnavatele nahradit škodu (§ 265 ČZP) - str.  241
Odvracení škody (§ 266 ČZP) - str.  242
Odložené věci (§ 267 ČZP) - str.  242
Rozsah a způsob náhrady škody ze strany zaměstnavatele (§ 268 ČZP) - str.  243
Pracovní úrazy a nemoci z povolání (§ 269 až § 271 ČZP) - str.  243
Náhrady při pracovních úrazech a nemocech z povolání (§ 271a až § 271j ČZP) - str.  245
Společná ustanovení o pracovních úrazech a nemocech z povolání (§ 271k až § 271u ČZP) - str.  249
Společná ustanovení k náhradě škody (§ 272 až § 275 ČZP) - str.  252
INFORMOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ, PŮSOBNOST ODBOROVÉ ORGANIZACE, RADA ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI - str.  254
Kolektivní pracovněprávní vztahy a zástupci zaměstnanců (§ 276 a § 277 ČZP) - str.  254
Informování a projednání (§ 278 až § 280 ČZP) - str.  257
Rada zaměstnanců, zaměstnanecký důvěrník a zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP (§ 281 až § 285 ČZP) - str.  259
Působnost odborové organizace (§ 286 a § 287 ČZP) - str.  265
Přístup k nadnárodním informacím (§ 288 až § 299 ČZP) - str.  267
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ - str.  285
Množství práce a pracovní tempo (§ 300 ČZP) - str.  285
Povinnosti zaměstnanců (§ 301 až § 303 ČZP) - str.  286
Výkon jiné výdělečné činnosti (§ 304 ČZP) - str.  289
Vnitřní předpis a pracovní řád (§ 305 až § 307 ČZP) - str.  290
Agenturní zaměstnávání (§ 307a až § 309 ČZP) - str.  292
Konkurenční doložka (§ 310 a § 311 ČZP) - str.  298
Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek (§ 312 až § 315 ČZP) - str.  300
Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnanců (§ 316 ČZP) - str.  302
Práce mimo pracoviště zaměstnavatele (§ 317 ČZP) - str.  304
Pracovněprávní vztah mezi manžely (§ 318 ČZP) - str.  305
Vysílání zaměstnanců (§ 319 ČZP) - str.  305
Oprávnění zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů a kontrolní činnost v pracovněprávních vztazích (§ 320 až § 324 ČZP) - str.  309
Smrt zaměstnance (§ 328 ČZP) - str.  312
Zánik práva, bezdůvodné obohacení, počítání času (§ 330 až § 333 ČZP) - str.  313
Doručování písemností (§ 334 až § 337 ČZP) - str.  314
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a smrt zaměstnavatele (§ 338 až § 345a ČZP) - str.  318
Závazky v pracovněprávních vztazích (§ 346 až § 346e ČZP) - str.  323
Výklad některých pojmů (§ 347 až § 350a ČZP) - str.  326
Průměrný výdělek (§ 351 až § 362 ČZP) - str.  329
Zapracování předpisů evropské unie (§ 363 ČZP) - str.  333
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - str.  336
Přechodná ustanovení (§ 364 ČZP) - str.  336
Zvláštní případy povinnosti nahradit škodu (§ 365 až § 393 ČZP) - str.  343
Použití prováděcích právních předpisů (§ 393a až § 394 ČZP) - str.  346
Zrušovací ustanovení a účinnost (§ 395 a § 396 ČZP) - str.  347
PŘÍLOHY K ZÁKONŮM - str.  353
Charakteristiky platových tříd a náročnosti pracovních míst (Příloha k ČZP) - str.  353
Maloobchodní prodej - str.  356
Seznam zapracovaných právních předpisů evropské unie - str.  357
POZNÁMKY POD ČAROU - str.  360
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - str.  360
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov  - str. 364
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov - str.  364
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - str.  365
SROVNÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Z OBRÁCENÉHO POHLEDU - str.  366
Slovenský zákonník práce × český zákoník práce - str.  366
Slovenský zákon o cestovných náhradách × český zákoník práce - str.  371
Slovenský zákon o kolektívnom vyjednávaní × český zákoník práce - str.  371
Slovenský zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci × český zákoník práce - str.  372
Slovenský zákon o náhrade príjmu při dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca × český zákoník práce - str.  372

 

Další nabídka k tématu

Pracovní doba v souvislostech

Pracovní doba v souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Problematika pracovní doby, doby odpočinku a poskytování mzdy, platu a jejich náhrad je jednou z nejsložitějších agend, se kterými se zaměstnavatelé v oblasti pracovního práva a pracovních podmínek zaměstnanců setkávají. Vyvarujte se chyb a zjistěte další souvislosti pracovní ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Zákoník práce - Komentář, 6. vydání

Zákoník práce - Komentář, 6. vydání

Petr Hůrka, Nataša randová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita vysokajová, Soňa Doudová, - Wolters Kluwer, a. s.

Šesté vydání podrobného komentáře k zákoníku práce zapracovává nejaktuálnější změny, které přináší novela – zákon č. 285/2020 Sb. Cílem komentáře je podat uživateli srozumitelný komentář právních norem, které se týkají oblasti pracovního práva. Publikace je určena všem, kteří se ...

Cena: 1 950 KčKOUPIT

ÚZ č. 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 48 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Novelou zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů provedenou zákonem č. 285/2020 Sb. dochází s účinností od 1. ledna 2021 mimo jiné ke koncepční změně dovolené. Změny v čerpání dovolené Právo na dovolenou a určení její délky v příslušném kalendářním roce bude ...

Cena: 329 KčKOUPIT

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od července 2020 dochází k velkým změnám zákoníku práce – jde o jednu z největších novelizací za dobu jeho historie. Mění se například úprava dovolené (určující jednotkou pro délku dovolené nebudou dny ale hodiny; mění se pravidla dodatkové dovolené, pravidla krácení dovolené za ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Alice Mlýnková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich důsledky ve světle aktuální judikatury a právní úpravy současného občanského zákoníku. Předmětná ustanovení zákoníku práce jsou rozebírána v nezbytném kontextu se zvláštními právními předpisy, např. ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdraví a nemoc zaměstnance

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí ...

Cena: 649 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.