Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva.

Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a vnějším přezkumem diskrečních rozhodnutí včetně soudních výluk.

Publikace zohledňuje poznatky právní nauky i aplikační praxe, včetně judikatury nejvyšších správních soudů České a Polské republiky.
autor: Barbora Košinárová; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 12. 2021, 162 stran
ISBN: 978-80-7502-560-9

Cena: 360 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 9
Předmluva - str. 11
1. Teoretická východiska - str. 13
 1.1 Historické a současné chápání správního uvážení - str. 14
 1.2 Vztah k veřejným subjektivním právům - str. 18
 1.3 Pojetí diskreciálnosti - str. 22
 1.4 Správní uvážení v kontextu Rady Evropy - str. 27
 1.5 Členění správního uvážení - str. 31
 1.6 Výskyt ve veřejné správě - str. 38
 1.6.1 Abstraktní správní akty - str. 39
 1.6.2 Individuální správní rozhodnutí - str. 43
 1.6.3 Neformální činnosti vykonávané na základě zákona - str. 43
 1.6.4 Veřejnoprávní smlouvy - str. 45
 1.6.5 Opatření obecné povahy - str. 46
2. Diskreční rozhodování - str. 48
 2.1 Obecné vlastnosti diskrečního rozhodování - str. 51
 2.1.1 Individualizace: Hledání a hodnocení - str. 51
 2.1.2 Realizace: Problematika zmocňující normy - str. 55
 2.1.3 Účelovost: Hledání souladu vystupujících zájmů v kontextu zmocňující normy - str. 61
 2.2 Zvláštní vlastnosti diskrečního rozhodování - str. 64
 2.2.1 Nekontrolovatelnost: Nepřezkoumatelnost v důsledku opomenutí zákonodárce - str. 64
 2.2.2 Nezřetelnost: Když není „jediné správné“ rozhodnutí - str. 66
3. Kritéria diskrečního rozhodování - str. 69
 3.1 Kritéria zákonná - str. 71
 3.2 Jiná než zákonem stanovená kritéria - str. 73
 3.3 Sebeomezení volné úvahy aneb ustálená správní praxe - str. 75
4. Diskreční rozhodnutí - str. 79
 4.1 Odůvodnění diskrečního rozhodnutí jako předmět uvážení - str. 81
 4.2 Odůvodnění diskrečního rozhodnutí jako povinnost - str. 84
5. Vnitřní přezkum diskrečního rozhodnutí - str. 87
 5.1 Řádné opravné prostředky - str. 90
 5.1.1 Rozsah přezkumné pravomoci - str. 90
 5.1.2 Rozlišování mezi zákonností a správností - str. 93
 5.2 Mimořádné opravné prostředky - str. 96
 5.3 Dozorčí prostředky - str. 99
6. Vnější přezkum diskrečních rozhodnutí - str. 104
 6.1 Prvorepubliková koncepce přezkumu: Zákonnost, nikoliv správnost - str. 105
 6.2 Meze uvážení jako problematický aspekt prvorepublikového soudního přezkumu - str. 109
 6.3 Temné období - str. 111
 6.4 Období ingerence civilního soudnictví - str. 114
 6.4 Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu - str. 116
 6.4.1 Překročení mezí vs. zneužití správního uvážení - str. 116
 6.4.2 Rozsah přezkumné pravomoci - str. 119
 6.4.3 Poznatky polské právní vědy k soudnímu přezkumu diskrečních rozhodnutí - str. 121
 6.5 Moderační oprávnění správního soudu - str. 124
7. Výluky vnějšího přezkumu - str. 128
 7.1 Kontroverze výluk - str. 130
 7.2 Komparační studie výluky: Neudělení státního občanství z bezpečnostních důvodů - str. 132
 7.2.1 Pojetí bezpečnostní hrozby - str. 135
 7.2.2 Otázka odůvodnění zamítavých rozhodnutí - str. 136
 7.2.3 Kontrola postupu mocenských složek státu - str. 137
 7.2.4 Případ Pawła Juszkiewicze - str. 139
 7.2.5 Shrnutí komparační studie - str. 142
Seznam citovaných zdrojů - str. 149
 Monografie - str. 149
 Odborné články - str. 151
 Příspěvky ve sborníku - str. 152
 Judikatura - str. 152
 Bohuslavova sbírka - str. 152
 Evropský soud pro lidská práva - str. 153
 Ústavní soud - str. 153
 Nejvyšší správní soud České republiky - str. 154
 Nejvyšší správní soud Polské republiky - str. 156
 Vrchní soud v Praze - str. 156
 Městský soud v Praze - str. 156
 Krajské soudy - str. 156
 Jiné - str. 157
 Elektronické zdroje - str. 157
 Legislativní zdroje - str. 160
 Jiné zdroje - str. 161

Další nabídka k tématu

Správní řád - Komentář

Správní řád - Komentář

Martin Kopecký, Josef Staša a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) je nejužívanějším procesním předpisem, se kterým denně pracují tisíce úředníků a podle kterého se rozhoduje o právech a povinnostech osob v nejrůznějších oborech, v nichž veřejná správa působí. Autorský kolektiv, který komentář ke správnímu řádu ...

Cena: 2 310 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Vladimír Sládeček, Olga Pouperová, Lucia Madleňáková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, živností, stavební správou, správou kultury, zdravotnictví, policie, hornictví a geologie a právní úpravou obrany státu. Text je zaměřen zejména na českou ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimořádné a dozorčí opravné prostředky patří mezi významné instituty správního řízení. Lze jimi zjednat nápravu v případech, kdy se pravomocné rozhodnutí ukáže být nezákonným. Publikace představuje komplexní a systematické zpracování opravných prostředků, které nabízí správní řád ...

Cena: 250 KčKOUPIT

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Správní právo trestní, 2. vydání

Správní právo trestní, 2. vydání

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost Ve druhém vydání autoři reagovali na změny v právní úpravě (např. navrácení institutu domluvy v rámci příkazního řízení na místě, doplnění nových skutkových ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Martin Kopecký - C. H. Beck

Po dvou letech od vydání učebnice Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část, která byla na knižním trhu již beznadějně rozebrána, vychází její druhé vydání. Kniha zúročuje bohaté a mnohaleté odborné a pedagogické zkušenosti autora. Ačkoli se rozsah od prvního vydání příliš neliší, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Richterová, Pavel Mates, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Správní řád - Praktický komentář

Správní řád - Praktický komentář

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Pavel Vetešník, Martin Škurek, Eva Horzinková, - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) je dílem autorského kolektivu, který se skládá jak ze zástupců akademické sféry, advokátní praxe, tak i zástupců samotné aplikační praxe (myšleno správních orgánů). Příslušná ustanovení správního řádu se autoři pokusili ...

Cena: 1 825 KčKOUPIT

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

JUDr. Eva Šormová - Anag, spol. s r. o.

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a ...

Cena: 579 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.