Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Správa bytového domu - Praktický komentář, 2. vydání

Správa bytového domu - Praktický komentář, 2. vydání

Vychází aktualizované a doplněné vydání praktického komentáře Správa bytového domu, které reflektuje novelu zákona č. 67/2013 Sb. účinnou od 1. 1. 2023. Novelizovaný zákon č. 67/2013 Sb., jenž tvoří ucelený právní rámec pro poskytování některých plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a postup při určování záloh na služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby, bylo třeba modifikovat z důvodu novelizace relevantních ustanovení evropské směrnice o energetické účinnosti. Cílem je posílit práva příjemců centrálně připravovaného tepla a teplé vody na přesné, spolehlivé, jasné a včasné informace o jejich spotřebě tak, aby měli dostatečně častou zpětnou vazbu o své spotřebě.

Druhým komentovaným předpisem obsaženým v tomto komentáři je nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Nařízení č. 366/2013 Sb. na základě zmocnění obsaženého přímo v občanském zákoníku stanovuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce či podrobněji vymezuje společné části nemovité věci.

Oba komentované předpisy jsou velmi důležité pro praxi. Ambicí předkládaného komentáře je být praktickým průvodcem pro každého, kdo se potýká s nástrahami bytového spoluvlastnictví. Majitelům bytových či nebytových jednotek v domě nalézt odpovědi na otázky, co spadá do správy domu a pozemku, a předejít často zbytečným sporům při užívání částí domu a o úhradě nákladů na správu těchto společných částí.

autoři: Václav Filip, Dušan Herbort; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 23. 8. 2023, 176 stran
ISBN: 978-80-7676-698-3

Cena: 430 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. VII
Předmluva - str. X
Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytování plnění spojených s užíváním  bytuů a nebytových prostorů v domě s byty
§ 1 Úvodní ustanovení - str. 1
§ 2 Vymezení pojmů - str. 8
§ 3 Vymezení a rozsah služeb - str. 18
§ 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše - str. 23
§ 5 Rozúčtování nákladů na služby - str. 28
§ 6 Rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům - str. 33
§ 7 Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků - str. 41
§ 8 Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek - str. 59
§ 8a Pravidelné informování o spotřebě tepla na vytápění a centralizované poskytování teplé vody - str. 66
§ 8b Informování poskytovatele energetických služeb - str. 72
§ 9 Paušální platba - str. 74
§ 10 Domy bez společenství vlastníků - str. 77
§ 11 Jiné užívací vztahy - str. 79
§ 12 Změna v počtu osob - str. 79
§ 13 Pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním - str. 81
§ 14 Přechodná ustanovení - str. 86
§ 14a Zmocňovací ustanovení - str. 87
§ 15 Účinnost - str. 88
Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
Část první Obecná ustanovení - str. 91
§ 1 Předmět úpravy - str. 91
Část druhá Způsob výpočtu podlahové plochy - str. 95
§ 2 Prostorové ohraničení bytu - str. 95
§ 3 Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce - str. 96
Část třetí Společné části nemovité věci - str. 103
§ 4 Funkčně související pozemek - str. 103
§ 5 Stavební prvky domu - str. 105
§ 6 Infrastruktura v domě - str. 115
Část čtvrtá Podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku - str. 123
§ 7 Provozní a technické činnosti - str. 123
§ 8 Správní činnosti - str. 127
§ 9 Zvláštní prevenční oprávnění - str. 131
§ 10 Oprávnění uzavírat smlouvy - str. 132
§ 11 Smlouva o správě domu a pozemku s externím správcem - str. 137
§ 12 Odměny správce v domě - str. 138
§ 13 Nakládání s movitými věcmi a rozhodování o opravách - str. 140
§ 14 Nakládání s nemovitými věcmi, přijetí úvěru, zřízení zástavního práva - str. 142
§ 15 Rozpočet - str. 146
§ 16 Druhy příjmů - str. 148
§ 17 Vymezení některých nákladů vlastní správní činnosti - str.151
Část pátá Účinnost - str. 153
§ 18 Nabytí účinnosti - str. 153
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 156
Slovo o autorech - str. 157
Věcný rejstřík - str. 158

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ... pokračování

Cena: 115 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.