Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Správa bytového domu - Praktický komentář

Správa bytového domu - Praktický komentář

Praktický komentář nazvaný Správa bytového domu v sobě ukrývá komentář zákona č. 67/2013 Sb. a komentář nařízení vlády č. 366/2013 Sb., tedy doprovodných právních předpisů k občanskému zákoníku, řešících otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Zákon č. 67/2013 Sb. stanoví, co se rozumí službami, vymezuje věcný rozsah služeb, upravuje postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby. Nařízení č. 366/2013 Sb. pak na základě zmocnění obsaženého přímo v občanském zákoníku stanovuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce či podrobněji vymezuje společné části nemovité věci.

Oba komentované předpisy jsou tedy pro praxi velmi důležité. Cílem zpracovaného komentáře je zodpovědět sporné otázky nebo alespoň zúžit jejich spektrum, pokud jde o poskytované služby při užívání bytů. Ambicí je být praktickým průvodcem pro každého, kdo se potýká s nástrahami bytového spoluvlastnictví. Majitelům bytových či nebytových jednotek v domě nalézt odpovědi na otázky, co spadá do správy domu a pozemku, a předejít často zbytečným sporům při užívání částí domu a o úhradě nákladů na správu těchto společných částí. 
autoři: Václav Filip, Dušan Hebort; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 18. 2. 2022, 152 stran
ISBN: 978-80-7676-180-3

Cena: 374 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. VII
Předmluva - str.  IX
Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 
§ 1 Úvodní ustanovení - str.  1
§ 2 Vymezení pojmů - str.  7
§ 3 Vymezení a rozsah služeb - str.  13
§ 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše - str.  17
§ 5 Rozúčtování nákladů na služby - str.  23
§ 6 Rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům - str.  27
§ 7 Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků - str.  34
§ 8 Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek - str.  49
§ 9 Paušální platba - str.  52
§ 10 Domy bez společenství vlastníků - str.  55
§ 11 Jiné užívací vztahy - str.  57
§ 12 Změna v počtu osob - str.  58
§ 13 Pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním - str.  59
§ 14 Přechodná ustanovení - str.  64
§ 14a Zmocňovací ustanovení - str.  65
§ 15 Účinnost - str.  67
Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím 
Část první Obecná ustanovení (§ 1) - str.  69
§ 1 Předmět úpravy - str.  69
Část druhá Způsob výpočtu podlahové plochy (§ 2 až 3) - str.  72
§ 2 Prostorové ohraničení bytu - str.  72
§ 3 Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce - str.  73
Část třetí Společné části nemovité věci (§ 4 až 6) - str.  79
§ 4 Funkčně související pozemek - str.  79
§ 5 Stavební prvky domu - str.  81
§ 6 Infrastruktura v domě - str. 91
Část čtvrtá Podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku (§ 7 až 17) - str.  99
§ 7 Provozní a technické činnosti - str.  99
§ 8 Správní činnosti - str.  103
§ 9 Zvláštní prevenční oprávnění - str.  107
§ 10 Oprávnění uzavírat smlouvy v 108
§ 11 Smlouva o správě domu a pozemku s externím správcem - str.  113
§ 12 Odměny správce v domě - str.  114
§ 13 Nakládání s movitými věcmi a rozhodování o opravách - str.  115
§ 14 Nakládání s nemovitými věcmi, přijetí úvěru, zřízení zástavního práva - str.  118
§ 15 Rozpočet v 122
§ 16 Druhy příjmů - str. 124
§ 17 Vymezení některých nákladů vlastní správní činnosti - str.  127
Část pátá Účinnost (§ 18) - str.  129
§ 18 Nabytí účinnosti - str.  129
Seznam použité literatury a zdrojů - str.  133
Slovo o autorech - str.  134
Věcný rejstřík - str.  135

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.