Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Spisová služba, 3. vydání

Spisová služba, 3. vydání

Praktická publikace přináší ve třetím vydání aktuální pohled na oblast spisové služby a evidence dokumentů všech forem včetně zásadních souvislostí od nástrojů e-governmentu až po problematiku využívání archiválií.

Kniha podrobně rozebírá všechny změny, které byly provedeny v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a zohledňuje změny v prováděcí vyhlášce č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Publikace dále reflektuje rozvoj využívání elektronických nástrojů, elektronických dokumentů a elektronických zabezpečovacích prvků těchto dokumentů, a to nejen ve veřejné správě. Diskutovány jsou také metodické pokyny národního archivu, publikované v podobě informačních listů pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě.

autoři: Miroslsv Kunt, Tomáš Lechner; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 3. 8. 2022, 412 stran
ISBN: 978-80-7502-616-3

Cena: 670 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str.  9
Úvod - str.  13
1. Stručná historie spisové služby v České republice - str.  17
2. Legislativní základ spisové služby - str.  25
2.1 Zákon o archivnictví a spisové službě - str.  28
2.1.1 Přehled novelizací zákona o archivnictví a spisové službě - str.  29
2.1.2 Povinnosti vykonávat spisovou službu podle zákona - str.  45
2.2 Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby - str.  52
2.3 Národní standard - str.  54
2.4 Další právní předpisy - str.  60
2.4.1 Způsoby podání - str.  61
2.4.2 Způsoby doručování - str.  64
2.4.3 Elektronický podpis, pečeť a časové razítko - str.  67
2.5 Důležité pojmy - str.  74
2.5.1 Informace - str.  74
2.5.2 Záznam - str.  78
2.5.3 Koncept - str.  80
2.5.4 Dokument - str.  81
2.5.5 Písemnost - str.  84
2.5.6 Spis - str.  88
2.5.7 Evidenční pomůcka - str.  91
2.5.8 Původce - str.  93
3. Výkon spisové služby - str.  97
3.1 Příjem - str.  97
3.1.1 Fyzický příjem podání - str.  99
3.1.2 Příjem podání pomocí elektronické komunikace - str.  101
3.1.3 Příjem podání hlasovou komunikací anebo ústně - str.  112
3.1.4 Zveřejnění informací o podatelně - str.  113
3.1.5 Vstupní převody dokumentů - str.  118
3.1.6 Třídění přijatých dokumentů - str.  122
3.2 Evidence - str.  124
3.2.1 Označení a zaevidování přijatého dokumentu - str.  126
3.2.2 Označení a zaevidování dokumentu vytvořeného činností původce - str.  129
3.2.3 Podací deník - str.  130
3.2.4 Evidence dokumentů podle NS ESSS - str.  132
3.2.5 Samostatná evidence dokumentů - str.  135
3.2.6 Problematika jednoznačného identifikátoru - str.  136
3.2.7 Číslo jednací a evidenční číslo dokumentu ze samostatné evidence dokumentů - str.  139
3.2.8 Spisová značka - str.  142
3.2.9 Spisový a skartační plán - str.  143
3.2.9.1 Význam a tvorba spisových znaků - str. 145
3.2.9.2 Skartační režim - str.  146
3.2.10 Označování dokumentů a spisů spisovým znakem - str.  150
3.2.11 Další evidenční pomůcky a jmenný rejstřík - str.  151
3.3 Rozdělování dokumentů - str.  154
3.4 Oběh dokumentů a spisů - str.  155
3.4.1 Oběh digitálních a analogových dokumentů - str.  155
3.4.2 Transakční protokol - str.  156
3.4.3 Znázornění dokumentu - str.  160
3.5 Vyřizování dokumentů, tvorba spisu - str.  161
3.5.1 Příprava na vyřízení – získání informací - str.  162
3.5.2 Spisy - str.  164
3.5.2.1 Tvorba spisu spojováním dokumentů - str.  165
3.5.2.2 Tvorba spisu prostřednictvím sběrného archu - str.  166
3.5.2.3 Spojení vyřizovaného dokumentu s dokumentem vyřizujícím - str.  166
3.5.2.4 Práce se spisem při vyřizování - str.  167
3.5.2.5 Typové spisy - str.  170
3.5.3 Vyřízení dokumentu, spisu a typového spisu - str.  174
3.6 Vyhotovování - str. 176
3.6.1 Koncepty - str.  180
3.6.2 Pojmy prvopis, druhopis, stejnopis a ztvárnění dokumentu - str.  181
3.6.3 Výstupní formáty dokumentů v digitální podobě - str.  182
3.6.4 Redakce - str.  184
3.7 Podepisování - str.  185
3.7.1 Evidence úředních razítek a evidence certifikátů - str.  188
3.8 Odesílání - str.  189
3.8.1 Příprava zásilek - str.  190
3.8.2 Odesílání analogových dokumentů - str. 193
3.8.3 Osobní předání odesílaného dokumentu - str.  195
3.8.4 Odesílání datových zpráv z elektronické adresy podatelny - str. 196
3.8.5 Odesílání prostřednictvím datové schránky - str.  197
3.8.6 Dodejka - str.  199
3.8.7 Doložka nabytí právní moci - str.  201
3.9 Ukládání dokumentů a spisů - str.  204
3.9.1 Příprava dokumentů a spisů k uložení - str.  205
3.9.2 Ukládání spisů a dokumentů ve spisovně - str.  206
3.9.3 Správa ve spisovnách uložených dokumentů - str.  208
3.9.4 Spisovny pro analogové dokumenty - str.  210
3.9.5 Správní archivy - str.  211
3.9.6 Ukládání utajovaných informací - str. 213
3.9.7 Zánik původce a spisová rozluka - str. 214
3.9.8 Uložení dokumentů jako služba: komerční spisovny - str.  216
3.10 Výběr archiválií - str.  217
3.10.1 Výběr archiválií ve skartačním řízení - str.  218
3.10.2 Výběr archiválií mimo skartační řízení - str.  226
3.10.3 Předání dokumentů vybraných za archiválie určenému archivu - str.  228
3.10.4 Předání dokumentů v digitální podobě a metadat z eSSL - str.  230
3.10.5 Utajované informace a jiné chráněné zájmy - str.  231
3.10.6 Obecné postupy uplatňované archivem při výběru archiválií - str.  234
3.11 Kontrola a dohled ve spisové službě - str.  239
4. Přístupy k řešení a implementaci spisové služby - str.  243
4.1 Zavádění spisové služby - str.  243
4.1.1 Strategie, návrh a zavedení spisové služby v organizaci metodou DIRKS - str.  245
4.1.2 Školení - str.  250
4.1.3 Návrh a zavedení systému spisové služby – shrnutí - str.  250
4.1.4 Specifika zavádění eSSL - str.  252
4.1.5 Atestace elektronických systémů spisových služeb - str.  254
4.1.6 Vazby mezi systémy spravujícími dokumenty - str. 256
4.2 Tvorba spisového řádu - str. 259
4.3 Realizace spisovny aneb stavebně-technické podmínky uložení dokumentů - str. 267
4.4 Úložiště digitálních dokumentů - str.  273
4.4.1 Krátkodobé uložení digitálních dokumentů - str.  274
4.4.2 Střednědobé uložení digitálních dokumentů - str.  275
4.4.2.1 Základní informace k datovým formátům pro střednědobé uložení - str.  278
4.4.2.2 Datové formáty PDF a PDF/A - str.  282
4.4.2.3 Zabezpečení důvěryhodnosti digitálních dokumentů - str. 285
4.4.2.4 Archivace versus zálohování - str.  288
4.4.3 Dlouhodobé uložení digitálních dokumentů - str.  289
4.4.3.1 Realizace digitálních úložišť - str.  290
4.4.3.2 Model OAIS - str.  292
4.5 Vybrané typy dokumentů - str.  295
4.5.1 Účetní dokumenty - str.  295
4.5.2 Technická (projektová) dokumentace - str.  301
4.5.3 Matriční dokumenty - str.  305
4.5.4 Výstupy z ISVS - str.  306
5. Archivy, archiválie a získávání informací z archiválií - str.  309
5.1 Soustava archivů - str.  310
5.1.2 Digitální archivy, národní digitální archiv - str.  312
5.2 Využívání archiválií - str.  318
5.2.1 Studium v badatelně - str.  321
5.2.2 Orientace v archiváliích - str.  323
5.2.3 Využívání archiválií podáním písemné žádosti o rešerši, výpis nebo opis archiválií - str. 324
5.2.4 Vystavování archiválií - str.  325
Shrnutí - str.  327
Summary - str.  329
Přílohy - str.  331
Příloha č. 1: Vzor spisového řádu původce - str.  331
Příloha č. 2: Vzor spisového a skartačního plánu - str.  346
Příloha č. 3: Vzor spisového a skartačního plánu pro obce s rozšířenou působností - str. 356
Příloha č. 4: Vzor průvodního dopisu skartačního návrhu - str.  393
Příloha č. 5: Přehled stupňů projektové dokumentace staveb podle dřívějších právních předpisů - str.  394
Seznam tabulek a obrázků - str. 397
Rejstřík - str.  399
Použité zdroje - str.  403

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1542 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

ÚZ č. 1542 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Sagit, a. s.

Hlavní změnou proti předchozímu vydání je velká novela vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby s účinností od 1. 7. 2023. Publikace obsahuje také aktuální text zákona o archivnictví a spisové službě s drobnými změnami; dále je zde aktuální text prováděcí vyhlášky k zákonu a ...

Cena: 85 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.