Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR, č. 5/2005

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR, č. 5/2005

Tento měsíčník patří k nejrozšířenějším periodikům uveřejňujícím rozhodnutí soudů ČR. Je nepostradatelnou pomůckou soudců, advokátů a všech právníků, kteří si uvědomují význam judikatury pro svou práci. Judikatura uveřejňovaná v tomto časopise je vybírána soudci Nejvyššího soudu, a to z nejdůležitějších a nejzajímavějších rozhodnutí Nejvyššího soudu, případně vrchních soudů. Časopis cíleným výběrem soudních rozhodnutí, která pro svoji přesvědčivost a zevšeobecňující potenciál mají předpoklady být respektovány obecnými soudy, přispívá ke sjednocování a stabilitě soudní praxe. Kvalifikovaně vybíraná a pro potřeby právnické veřejnosti upravená judikatura je cenným zdrojem informací.
Periodicita: měsíčník, formát: B5, obvyklý rozsah: 84 str.


vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Roční předplatné: 5 830 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 5/2005

 

Občanské právo

Hmotné

 • Odpovědnost za škodu. Odpovědnost starosty obce za škodu způsobenou obci
 • Příslušenství pohledávky. Úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení v občanskoprávních vztazích
 • Podílové spoluvlastnictví. Obec jako podílový spoluvlastník. Hospodaření se společnou věcí. Dohoda spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí. Nájem nebytových prostor ve společné věci. Povinnost obce zveřejnit záměr o pronájmu nemovitosti

Procesní

 • Usnesení o výzvě k vyjádření. Rozsudek pro uznání. Opožděné vyjádření žalovaného. Soudní smír. Uzavření a schválení soudního smíru v průběhu odvolacího řízení
 • Dovolání. Přípustnost dovolání. Náklady exekuce
 • Dovolání. Přípustnost dovolání. Předběžné opatření
 • Dovolání. Přípustnost dovolání. Usnesení o odmítnutí odvolání pro vady
 • Povinné zastoupení právnické osoby v dovolacím řízení. Dohoda o provedení práce
 • Dovolání. K přípustnosti dovolání dle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Zásadní právní význam rozhodnutí soudu. Dovolací důvod dle § 241a odst. 3 o. s. ř. Pominutí rozhodnutých skutečností

Pracovní právo

 • Plnění běžných úkolů právnické osoby vyplývajících z předmětu její činnosti. Skončení pracovního poměru. Výpověď z pracovního poměru. Nabídka jiné vhodné práce. Nabídka dohody o změněn sjednaných pracovních podmínek
 • Skončení pracovního poměru. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem. Mzda. Výplata mzdy. Poukázání mzdy na účet zaměstnance u banky

Obchodní právo

 • Akciová společnost. Svolání valné hromady
 • Postoupení pohledávky. Započtení. Doba plnění určená ve prospěch dlužníka. Změna splatnosti závazku

Konkursní právo

 • Konkurs. Zrušení konkursu. Neexistence předpokladů pro konkurs. Návrh na prohlášení konkursu. Důvody zmatečnosti. Ke zmatečnosti podle § 229 odst. 1 písm. d) o. s. ř. Jednání za právnickou osobu v občanském soudním řízení. Jednání za společnost s ručením omezeným v občanském soudním řízení. Jednatelé

Exekuční právo

 • Prokázání přechodu práva při nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce)
 • Výkon rohodnutí (exekuce). Exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti. Exekutorský koncipient
 • K vykonatelnosti správních rohodnutí. Lhůta k výkonu práva podléhajícího promlčení podle hmotného práva. Právo na úhradu za poskytnuté telekomunikační služby
 • Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Poddlužnická žaloba

Přehled uveřejněných judikátů dle právních předpisů

Věcný rejstřík

 

Přehled vydaných čísel časopisu:

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1331 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1331 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

Od července 2020 dochází k velkým změnám zákoníku práce – jde o jednu z největších novelizací za dobu jeho historie. Mění se například úprava dovolené (určující jednotkou pro délku dovolené nebudou dny ale hodiny; mění se pravidla dodatkové dovolené, pravidla krácení dovolené za ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Procesněprávní vztah

Procesněprávní vztah

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konstruktem, avšak i v soudobé právní vědě a praxi má své náležité ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1378 - Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1378 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Tématika exekučního řádu a veřejných dražeb byla v edici ÚZ dosud ve společné publikaci s insolvenčními předpisy, se kterými však nemá těsnou vazbu, na což odborná veřejnost poukazovala. Nová publikace obsahuje exekuční řád, tři jeho prováděcí vyhlášky a tzv. lex covid justice, který ...

Cena: 88 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.