Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR, č. 11/2006

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR, č. 11/2006

Tento měsíčník patří k nejrozšířenějším periodikům uveřejňujícím rozhodnutí soudů ČR. Je nepostradatelnou pomůckou soudců, advokátů a všech právníků, kteří si uvědomují význam judikatury pro svou práci. Judikatura uveřejňovaná v tomto časopise je vybírána soudci Nejvyššího soudu, a to z nejdůležitějších a nejzajímavějších rozhodnutí Nejvyššího soudu, případně vrchních soudů. Časopis cíleným výběrem soudních rozhodnutí, která pro svoji přesvědčivost a zevšeobecňující potenciál mají předpoklady být respektovány obecnými soudy, přispívá ke sjednocování a stabilitě soudní praxe. Kvalifikovaně vybíraná a pro potřeby právnické veřejnosti upravená judikatura je cenným zdrojem informací.
Periodicita: měsíčník, formát: B5, obvyklý rozsah: 84 str.


vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Roční předplatné: 5 830 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 11/2006

Občanské právo

Hmotné

 • Vlastnické právo k nemovitosti. Vznik vlastnického práva k nemovitosti před 1. lednem 1993. Registrace státním notářstvím. Konkurs. Vylučovací žaloba. Restituční nároky. Náhrada živého a mrtvého inventáře podle zákona o půdě
 • Náhrada nákladů účelně vynaložených na nemovitost podle § 8 odst. 3 zákona o půdě. Prodlení povinné osoby
 • Nájemní smlouva. Vzájemnost plnění z neplatné nájemní smlouvy. Povinnost nájemce vydat pronajímateli předmět nájmu

Procesní

 • Pravomoc soudu. Věci péče o nezletilé. Komunitární právo
 • Péče soudu o nezletilé. Vyživovací povinnost rodičů k dětem. Pohledávky výživného ze zákona. Konkurs. Přerušení řízení. Účastníci řízení. Správce konkursní podstaty. Přihláška pohledávky. Pohledávky první třídy. Pohledávky za podstatou
 • Soudní poplatky. Soudní poplatek za řízení stanovený procentem ze základu poplatku. K položce 1 Sazebníku poplatků
 • Doručování. Doručení zrušujícího rozhodnutí odvolacího soudu. Vada řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci

Pracovní právo

 • Odpovědnost zaměstnavatele za škodu. Skutečná škoda. Odstupné. Škoda vzniklá nevyplacením odstupného

Obchodní právo

 • Valná hromada. Usnesení valné hromady. Zákaz zneužití práva. Chování společníka
 • Podnikatelská seskupení. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Ustanovení znalce. Znalecký posudek. Povinnost poskytnout znalci součinnost. Obchodní tajemství. Výkon rozhodnutí ukládáním pokut
 • Smlouva o úvěru. Úrok. Změna úrokové sazby

Konkursní právo

 • Konkurs. Osoby, jejichž majetek zajišťuje pohledávky vůči úpadci. Význam podle § 27 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání. Forma výzvy. Obsahové náležitosti výzvy. Složení částky odpovídající výši zajištěné pohledávky nebo ceně zástavy. Podílové spoluvlastnictví. Spoluvlastnický podíl na zástavě. Vylučovací žaloba
 • Konkurs. Osoby, jejichž majetek zajišťuje pohledávky vůči úpadci. Výzva podle § 27 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání. Společné jmění manželů. Vylučovací žaloba
 • Konkurs. Osoby, jejichž majetek zajišťuje pohledávky vůči úpadci. Zástavní právo. Směnečný ručitel

Exekuční právo

 • Exekuce. Upuštění od provedení exekuce
 • Exekuce prodejem podniku. Správce podniku. Rozhodnutí soudního exekutora

Přehled uveřejněných judikátů dle právních předpisů

Věcný rejstřík

Přehled vydaných čísel časopisu:

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1331 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1331 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

Od července 2020 dochází k velkým změnám zákoníku práce – jde o jednu z největších novelizací za dobu jeho historie. Mění se například úprava dovolené (určující jednotkou pro délku dovolené nebudou dny ale hodiny; mění se pravidla dodatkové dovolené, pravidla krácení dovolené za ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Procesněprávní vztah

Procesněprávní vztah

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konstruktem, avšak i v soudobé právní vědě a praxi má své náležité ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1378 - Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1378 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Tématika exekučního řádu a veřejných dražeb byla v edici ÚZ dosud ve společné publikaci s insolvenčními předpisy, se kterými však nemá těsnou vazbu, na což odborná veřejnost poukazovala. Nová publikace obsahuje exekuční řád, tři jeho prováděcí vyhlášky a tzv. lex covid justice, který ...

Cena: 88 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.