Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 49

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 49

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je přehledně a systematicky zpracována, přičemž každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou, která umožňuje rychlou a věcnou orientaci. V každém díle také naleznete seznam právních předpisů použitých v textu. Díky Sbírce nálezů a usnesení získáte aktuální přehled rozhodovací praxe Ústavního soudu. 
vydal: C. H. Beck, podle stavu k 1. 4. 2010, 736 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

 

I. Nálezy

č. 63 K náhradě nákladů spojených se zajištěním bytové náhrady v řízení o výkonu rozhodnutí vyklizením bytu - str. 3

č. 64 K závaznosti nálezů Ústavního soudu - str. 9

č. 65 K vyloučení zvoleného obhájce z obhajování v trestním řízení - str. 15

č. 66 K aplikaci moderačního práva soudu při rozhodování o náhradě nákladů občanského soudního řízení - str. 23

č. 67 K problematice soudních poplatků ve správním soudnictví - str. 31

č. 68 K výkladu pojmu globální zajištění celního dluhu (globální celní záruka) - str. 37

č. 69 K povinnosti obecných soudů řádně odůvodnit svá rozhodnutí a vypořádat se s námitkami účastníků řízení - str. 45

č. 70 K nepřiměřeným průtahům v občanském soudním řízení - str. 51

č. 71 K povinnosti obecných soudů řádně odůvodnit rozhodnutí o odměně ustanoveného obhájce v trestním řízení - str. 61

č. 72 K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Kořenov č. 2/2004 o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kořenov - str. 67

č. 73 K návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů - str. 85

č. 74 K rozhodování odvolacího  soudu v trestním řízení - str. 119

č. 75 K povinnosti obecných soudů rozhodovat o zvýšení nájemného z bytu při absenci právní úpravy předvídané občanským zákoníkem - str. 127

č. 76 K zastoupení advokátem v dovolacím řízení - str. 135

č. 77 K rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů řízení - str. 141

č. 78 K počítání lhůty pro rozhodnutí o ponechání obviněného ve vazbě - str. 147

č. 79 K zásadě presumpce neviny. K dokazování a hodnocení důkazů v trestním řízení - str. 153

č. 80 K návrhu na zrušení některých ustanovení přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 1/2007 o místních poplatcích - str. 165

č. 81 K rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů řízení - str. 177

č. 82 K povinnosti obecných soudů vypořádat se s námitkami obžalovaného obsaženými v opravných prostředcích. K důkazu pachovou  zkouškou - str. 185

č. 83 K přikázání věci jinému soudu téhož stupně v občanském soudním řízení z důvodu vhodnosti. K právu účastníka řízení na zákonného soudce - str. 197

č. 84 K náhradě nákladů exekuce. K závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu - str. 205

č. 85 K problematice tzv. opomenutého důkazu - str. 211

č. 86 K dokazování v trestním řízení - str. 217

č. 87 K povinnosti ručitele k úhradě celního dluhu - str. 225

č. 88 K náhradě nákladů zastoupení při vyloučení věci k samostatnému projednání - str. 235

č. 89 K náhradě nákladů zastoupení při vyloučení věci k samostatnému projednání - str. 235

č. 90 K návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 23 písm. b) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. - str. 247

č. 91 K návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., některých ustanovení zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. - str. 273

č. 92 K hodnocení důkazů v trestním řízení. K zásadě presumpce neviny - str. 381

č. 93 K vyplácení náhrad za ztrátu na výdělku horníkům - str. 395

č. 94 K rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů řízení - str. 409

č. 95 K poučovací povinnosti obecných soudů při rozhodování o restitučních nárocích. K přechodu vlastnictví nemovitostí z majetku státu do majetku obcí v souvislosti s uplatněnými restitučními nároky - str. 419

č. 96 K procesním podmínkám rozhodování obecných soudů o stížnosti obviněného proti usnesení o vzetí do vazby. K závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu - str. 433

č. 97 K uplatnění moderačního práva při rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů občanského soudního řízení - str. 451

č. 98 K otázce tzv. slovenských důchodů - str. 459

č. 99 K rozhodování ministra spravedlnosti o odkladu vydání osoby nacházející se ve vydávací vazbě k trestnímu stíhání do cizího státu - str. 469

č. 100 K uplatnění koluzního důvodu vazby - str. 479

č. 101 K procesu dokazování výše zhodnocení nemovitostí vydaných v restituci. K povinnosti obecných soudů vypořádat se s námitkami účastníků vůči provedeným důkazům - str. 491

č. 102 K rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů občanského soudního řízení a k uplatnění moderačního práva - str. 515

č. 103 K žalobě proti nečinnosti správního orgánu a k náhradě nákladů řízení ve správním soudnictví. K závaznosti nálezů Ústavního soudu - str. 525

č. 104 K postavení poškozeného v trestním řízení - str. 531

č. 105 K ustanovení opatrovníka účastníkovi řízení neznámého pobytu - str. 545

č. 106 K ustanovení opatrovníka účastníkovi, jehož pobyt není znám, ve správním řízení - str. 555

č. 107 K rozhodování soudu o stížnosti proti usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby - str. 563

č. 108 K náhradě škody za výkon vazby nařízené v trestním řízení skončeném zproštěním obžaloby - str. 567

č. 109 K jednání za právnickou osobu v občanském soudním řízení - str. 583

č. 110 K povinnosti obecného soudu náležitě odůvodnit své rozhodnutí o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce - str. 595

č. 111 K podmínkám vydání rozsudku pro zmeškání - str. 599

č. 112 K povinnosti senátu Nejvyššího správního soudu v případ právního názoru odlišného od názoru již vyjádřeného v rozhodnutí tohoto soudu postoupit věc rozšířenému senátu - str. 613

č. 113 K povinnosti soudu ve správním soudnictví nařídit jednání k projednání věci - str. 621

č. 114 K povinnosti obecných soudů řádně odůvodnit svá rozhodnutí - str. 627

č. 115 K podmínce státního občanství České republiky v souvislosti s problematikou tzv. slovenských důchodů - str. 633

č. 116 K principu minimalizace zásahů Ústavního soudu do rozhodovací činnosti obecných soudů. K vydání opravného usnesení v občanském soudním řízení - str. 645

II. Usnesení

č. 4 K vyloučení pravomoci českých soudů pro majetkové spory při smluvním ujednání o příslušnosti cizozemského soudu - str. 655

č. 5 K předchozímu souhlasu soudce k vyžádání utajovaných informací pro účely trestního řízení - str. 659

č. 6 K vzetí osoby do předběžné vazby a jejímu předání na základě evropského zatýkacího rozkazu - str. 665

III. Stanoviska

Stanovisko pléna Ústavního soudu č. 25/08 - str. 273

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 48 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Rozhodování o věcech veřejných

Rozhodování o věcech veřejných

Jan Stejskal, František Ochrana, Beáta Mikušová Meričková a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Vážení čtenáři, asi jste si někdy při rozmýšlení o věcech veřejných položili otázku, jak se vlastně rozhoduje o našich společných záležitostech? Co je kritériem rozhodování, když při řešení společenských problémů hledáme nejlepší variantu řešení? Řídíme se při rozhodování vždy ...

Cena: 495 KčKOUPIT

ÚZ č. 1385 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1385 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také aktuální znění zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, antidiskriminačního zákona, kompetenčního zákona, jednacího řádu Poslanecké sněmovny a jednacího řádu Senátu vč. zákona upravujícího vzájemný styk obou komor, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Lidská práva v praxi obecných soudů

Lidská práva v praxi obecných soudů

Jan Kratochvíl - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje používání základních práv v rozhodovací praxi obecných soudů, především soudů první a druhé instance. V první části autor rozebírá způsoby aplikace základních práv obecnými soudy. Čtenáři v ní najdou odpovědi na množství otázek, které při aplikaci základních práv v ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Lidská důstojnost. Kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním právu

Lidská důstojnost. Kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním právu

Filip Horák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Lidská důstojnost je hodnotou mnoha tváří vystupující na povrch v takřka neomezeném počtu různorodých situací počínaje obyčejnou pomluvou a konče umučením lidských bytostí ve vyhlazovacích táborech. To však ve ...

Cena: 260 KčKOUPIT

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Meze základních práv v České republice

Meze základních práv v České republice

Martin Madej - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Ústava garantuje základní práva a možnost se jich dovolat před nezávislými soudy. Kdo ale vlastně určí, co to které základní právo znamená? Ústavní soud ČR prosazuje už přes dvě desetiletí doktrínu, podle které máme široce chápaná základní práva, jejichž pravý obsah se vytváří až ...

Cena: 410 KčKOUPIT

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Kolektiv autorů Právnické fakulty UK - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.