Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 42 vč. CD

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 42  vč. CD

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty (odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu). Publikace je přehledně a systematicky zpracována, přičemž každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou, která umožňuje rychlou a věcnou orientaci. V každém díle také naleznete seznam právních předpisů použitých v textu. Díky Sbírce nálezů a usnesení získáte aktuální přehled rozhodovací praxe Ústavního soudu. 
vydal: C. H. Beck, podle stavu k 30. 6. 2008, 562 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

I. Nálezy

č. 129 K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova č. 4/2002 o provedení speciální ochranné deratizace - str. 3

č. 130 K návrhu na zrušení § 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů - str. 13

č. 131 K rozhodování soudu o nákladech řízení - str. 45

č. 132 K povinnosti obecných soudů vypořádat se s argumentací účastníků řízení - str. 57

č. 133 K otázce účastenství ve správním řízení. K průtahům v řízení před obecnými soudy - str. 65

č. 134 K řízení o stížnosti pro porušení zákona. K právu na obhajobu - str. 75

č. 135 K rovnosti účastníků soudního řízení. K rozhodování o dovolání proti výroku o nákladech řízení - str. 83

č. 136 K rozhodování obecných soudů o náhradě škody způsobené nezákonným rozhodnutím - str. 91

č. 137 K rozhodování soudů o návrhu na zvýšení nájemného z bytů - str. 109

č. 138 K odvolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu - str. 121

č. 139 K právu na soudní ochranu - str. 129

č. 140 K rozhodování obecných soudů o vazbě - str. 133

č. 141 K ukládání kázeňských trestů - str. 139

č. 142 K řádnému doručování soudních písemností - str. 145

č. 143 K povaze lhůty stanovené v § 247 občanského soudního řádu - str. 153

č. 144 K posuzování materiální stránky trestného činu - str. 161

č. 145 K oprávnění správce daně převést daňový přeplatek na daňový nedoplatek na jiné dani - str. 171

č. 146 K oprávnění správce daně převést daňový přeplatek na daňový nedoplatek na jiné dani - str. 177

č. 147 K návrhu na zrušení nařízení obce Pozlovice .č 2/2004 o stavební uzávěře - str. 183

č. 148 K ochraně vlastnického práva. K ochraně třetích osob, které v dobré víře nabyly vlastnické právo k věci - str. 199

č. 149 K rozhodování o žádosti účastníků řízení o ustanovení zástupce soudem - str. 209

č. 150 K restituci nemovitostí podle zákona o půdě - str. 215

č. 151 K zásahu do vlastnického práva protiústavně sjednanou smlouvou - str. 229

č. 152 K možnosti rozšířit kasační stížnost ve správním soudnictví - str. 237

č. 153 K zákazu donucování k sebeobviňování v trestním řízení - str. 249

č. 154 K dobré víře ve správnost aktů státu - str. 257

č. 155 K ústavně konformnímu odůvodnění usnesení o vazbě - str. 267

č. 156 K ústavně konformnímu výkladu důvodnosti dovolání podle trestního řádu - str. 275

č. 157 K průtahům v trestním řízení - str. 287

č. 158 K ústavně konformnímu odůvodnění rozhodnutí o určení výživného pro nezletilé děti - str. 297

č. 159 K právu na nerušený výkon veřejné funkce - str. 305

č. 160 K návrhu na zrušení čl. 1 písm. c) a čl. 2 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Nový Bor č. 14/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích - str. 317

č. 161 K provedení důkazů záznamem telefonického hovoru - str. 327

č. 162 K aplikaci § 150 občanského soudního řádu o náhradě nákladů řízení - str. 339

č. 163 K možnosti převedení daňového přeplatku na úhradu daňového nedoplatku - str. 345

č. 164 K návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 1/2004 o veřejné zeleni - str. 353

č. 165 K návrhu na zrušení čl. 6 odst. 5 a 6 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 7/2004, požárního řádu města Ostrova - str. 381

č. 166 K návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 8/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob - str. 389

č. 167 K prokázání veškerých znaků skutkové podstaty konkrétního trestného činu - str. 407

č. 168 K ochraně vlastnického práva - str. 433

č. 169 Ke střetu vlastnického práva nabytého na základě rozsudku a vlastnického práva nabytého kupní smlouvou - str.445

č. 170 Ke změně judikatury Nejvyšším soudem - str. 455

č. 171 K návrhu na zrušení některých ustanovení zákon ač. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů - str. 471

č. 172 K povinnosti státu zaplatit odměnu a hotové výdaje advokátovi jako opatrovníkovi - str. 519

II. Usnesení

č. 10 K rozhodování soudu o vydání zatčení osoby do ciziny - str. 527

č. 11 K odkladu výkonu trestu a k upuštění od výkonu trestu - str. 537

III. Stanoviska

Stanovisko pléna Ústavního soudu č. 23/06 - str. 545

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 48 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Rozhodování o věcech veřejných

Rozhodování o věcech veřejných

Jan Stejskal, František Ochrana, Beáta Mikušová Meričková a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Vážení čtenáři, asi jste si někdy při rozmýšlení o věcech veřejných položili otázku, jak se vlastně rozhoduje o našich společných záležitostech? Co je kritériem rozhodování, když při řešení společenských problémů hledáme nejlepší variantu řešení? Řídíme se při rozhodování vždy ...

Cena: 495 KčKOUPIT

ÚZ č. 1385 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1385 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také aktuální znění zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, antidiskriminačního zákona, kompetenčního zákona, jednacího řádu Poslanecké sněmovny a jednacího řádu Senátu vč. zákona upravujícího vzájemný styk obou komor, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Lidská práva v praxi obecných soudů

Lidská práva v praxi obecných soudů

Jan Kratochvíl - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje používání základních práv v rozhodovací praxi obecných soudů, především soudů první a druhé instance. V první části autor rozebírá způsoby aplikace základních práv obecnými soudy. Čtenáři v ní najdou odpovědi na množství otázek, které při aplikaci základních práv v ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Kolektiv autorů Právnické fakulty UK - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Jana Ondřejková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Prezident republiky, 2. doplněné vydání

Prezident republiky, 2. doplněné vydání

Zdeněk Koudelka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha Prezident republiky se zabývá tímto vrcholným státním orgánem z právního pohledu. Jde o první monografii o našem prezidentu republiky po knize Československý prezident republiky z roku 1934. Kniha se věnuje tomuto úřadu uceleně – od volby prezidenta přes slib, zabezpečení ...

Cena: 500 KčKOUPIT

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Tereza Koucká Höfferová, Miroslav kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního ...

Cena: 455 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.