Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

Texty nových předpisů ze Sbírky mezinárodních smluv jsou zařazovány průběžně. Zpracováno ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR.

Pro vyhledání konkrétního čísla předpisu, částky nebo období použijte prosím formulář v pravém sloupci. Rovněž můžete využít fulltextové vyhledávání v textech předpisů.

Obsah nejnovějších částek Sbírky mezinárodních smluv:

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 27/2021, rozeslána dne 10. 12. 2021

40.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zimbabwskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Stejnopis částky 27 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 26/2021, rozeslána dne 8. 12. 2021

39.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie

Stejnopis částky 26 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 25/2021, rozeslána dne 30. 11. 2021

38.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o spolupráci v oblasti obranného průmyslu a logistiky

Stejnopis částky 25 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 24/2021, rozeslána dne 30. 11. 2021

36.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací
37.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 5/2021 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

Stejnopis částky 24 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 23/2021, rozeslána dne 21. 9. 2021

34.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném
35.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

Stejnopis částky 23 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 22/2021, rozeslána dne 21. 9. 2021

33.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením

Stejnopis částky 22 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 21/2021, rozeslána dne 23. 7. 2021

30.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 20. dubna 1959 a vyhlášené pod č. 550/1992 Sb.
31.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 17. března 1978 a vyhlášeného pod č. 31/1997 Sb.
32.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 8. listopadu 2001 a vyhlášeného pod č. 48/2006 Sb. m. s.

Stejnopis částky 21 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 20/2021, rozeslána dne 2. 7. 2021

28.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsané v Athénách dne 23. října 1986, vyhlášené pod č. 98/1989 Sb.
29.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o spolupráci ve vojenské oblasti

Stejnopis částky 20 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 19/2021, rozeslána dne 24. 6. 2021

26.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 24. června 2013
27.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu, jímž se mění Evropská úmluva o krajině

Stejnopis částky 19 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 18/2021, rozeslána dne 24. 6. 2021

25.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti obrany

Stejnopis částky 18 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.