Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


176

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 20. července 1999,

kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 32 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 14/1998 Sb.:

§ 1

Hraničními vodními toky tvořícími státní hranice jsou úseky vodních toků uvedené v příloze této vyhlášky.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.

Příloha k vyhlášce č. 176/1999 Sb.

Seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice České republiky

1. Státní hranice ČR - SRN - saský hraniční úsek

Poř. č. Název vodního toku Hran.
úsek
Tok probíhá mezi
hraničními znaky
Délka
v km
Identifikátor vodního toku
dle HEIS*)
1. Lužická Nisa I I/1-3 1,4 207220000100
2. Bílý potok I 5-6/15 2,0 207580003000
3. Zlatý potok II 23/5-23/12 0,2 207640000200
4. Zlatý potok II 24/4-25 1,1 207640000200
5. bezejmenný tok II 28/38-28/40 0,04 207620000800
6. Mandava II 28/40-28/42 0,04 207600000100
7. Hraniční potok II, III 28/45-3 1,24 207620000600
8. Spréva III 10-12 1,9 146880000100
9. Jiříkovský potok III 18/19-18/22 0,1 146910000100
10. Spréva IV 3/19-3/32 0,9 146880000100
11. Rožanský potok IV 12/15-12/18 0,1 146990000100
12. Dřevíč IV 16-16/5 0,2 147030001400
13. Severní potok V 2-2/37 0,8 146810000600
14. Luční potok V 5/2-5/18 0,3 146800000100
15. Vilémovský (Poustevenský) potok V, VI 18/24-3 2,7 146730000100
16. Hraniční potok VI 4/24-5/9 0,4 146790001400
17. Tomášovský potok VI 10/3-11 0,7 146720001100
18. Hraniční potok VI 16/6-16/15 0,2 146720000200
19. Strouha VI 18/2-18/25 0,7 146610000100
20. Bílý potok VI 20-23 2,9 146590000100
21. Křinice VI, VII 23-3 8,9 146540000100
22. Labe VII 14-25 3,6 100010000100
23. Klopotský potok VIII 1/3-4 3,2 146200000100
24. Studniční potok VIII 11/4-11/23 0,5 147210000100
25. Sporný potok VIII 12/9-13 0,3 147180000100
26. Rychnovský potok VIII 13-14/24 1,4 147190000100
27. Olšový potok VIII 24-26 2,1 147300000100
28. Petrovický potok VIII 26-26/8 0,4 147320000100
29. Hraniční potok VIII 26/8-26/18 0,5 147320000800
30. Hraniční potok IX 2/1-2/9 0,2 147320000800
31. Slatina IX 6-6/15 0,4 147330000100
32. Hraniční potok IX 6/15-6/55 0,9 147330100800
33. Rybný potok IX 9-10 1,4 147260000100
34. Hraniční potok IX 10-13 3,3 147270000100
35. bezejmenný tok IX 14-14/6 0,2 147260001900
36. Černý potok IX 15-17 2,4 147360000100
37. Mohelnice X 3-8/11 5,1 147350000100
38. bezejmenný tok X 11/26-12 0,5 147380000200
39. Rašelinový potok X 17-18 2,0 147390100100
40. Divoká Bystřice X 18-19 1,0 147390000100
41. Hraniční potok X 19-20/25 1,8 147390004000
42. Jelení potok XI 2/4-6/8 4,5 147400002000
43. Jelení potok XI 6/11-7 1,0 147400002000
44. Moldavský potok XI 7-8 0,8 147400000100
45. Hraniční potok XI 8-8/6 0,2 147420000200
46. Bystrý potok XI 11/5-12/22 1,8 147690000100
47. Bystrý potok XI 12/26-15/28 3,3 147690000100
48. Flájský potok XII XII/1-2 1,5 147620000100
49. Pstružný potok XII 2-4 3,4 147710000100
50. Hraniční potok XII 4-4/10 0,5 147710000510
51. Ztracený potok XII 7/15-8 0,3 147730000140
52. Stříbrný potok XII 8/14-8/19 0,2 147730000120
53. Svídnice XII, XIII 10-7 18,7 147730000100
54. Flájský potok XIII 7-8 2 147620000100
55. Načetínský potok XIII, XIV 8/2-4 15,3 147810000100
56. bezejmenný tok XIV 6/11-7 0,4 147910000600
57. Lesní potok XIV 7-8 0,9 147910000100
58. Černá XIV, XV 8-1/1 15,7 147870000100
59. Kamenička XV 2-3 2,8 147560001800
60. Přísečnice XV 3-4 1,6 147500000100
61. Polava XV, XVI 13-13 18,42 147430000100
62. Zlatý potok XVII 10-10/1 0,01 148070000100
63. Polavský potok XVII 10-10/10 0,7 148060000100
64. Komáří potok XVII 10/10-15 3,1 148080000200
65. Komáří potok XVII 15/5-15/9 0,4 148080000200
66. Blatenský potok XVIII 2/1-3 0,7 148000000100
67. Hraniční potok XVIII 3-3/3 0,3 148010000100
68. Smolný potok XVIII 3/3-3/40 3,0 148010000200
69. Hraničná XIX 11/11-12/19 2,1 140600000800
70. Svatava XIX 13-13/15 1,5 140590000100
71. Kuželka XX 6/5-6/9 0,2 148270000200
72. Pstruhový potok XXI 4-6/9 4,1 140040000100
73. Hraniční potok XXI 6/11-7 0,2 140040000200
74. Rákosina XXI 8/5-8/15 0,9 140080000400
75. Rákosina XXI 8/18-8/24 0,6 140080000400
76. Rokytník XXI 10/9-10/11 0,11 140080000100
77. Rašeliník XXI 12/5-12/11 0,6 140030000200
78. Černý potok XXI 16/1-16/11 0,6 140020000200
79. Černý potok XXI 16/14-17 0,1 140020000200
80. Velkorybnický potok XXI 21/5-22 1,7 139890000100
81. Sázek XXI, XXII 22-2 3,2 139880000100
82. Sázek XXII 3/12-3/20 0,5 139880000100
83. Hazlovský potok XXII 4/19-4/22 0,1 139830000100
84. Plesná XXII 8-8/5 0,3 140000000100
85. Plesná XXII 8/7-8/15 0,5 140000000100
86. Plesná XXII 8/16-9 1,4 140000000100
87. Starý potok XXII 9-9/7 0,5 140010000800
88. Starý potok XXII 9/19-9/21 0,05 140010000800
89. Hraniční potok XXII 13/37-15/5 0,8 148220000400
90. Zelený potok XXIII 7/4-7/13 0,8 148280000600
91. Zelený potok XXIII 7/16-7/18 0,2 148280000600
92. Hranický potok XXIII 8/10-8/15 0,3 148280000100
93. Lužní potok XXIII 10/12-10/13 0,01 148290000900
94. Bystřina XXIII 12/2-12/7 0,6 148170000100
95. Bystřina XXIII 12/8-13/9 4,0 148170000100
96. Bystřina XXIII 13/10-15 1,2 148170000100
97. Brodivý potok XXIII 15/3-15/7 0,4 148170000800
98. Lesní potok XXIII 17/2-17/4 0,3 148190000200

2. Státní hranice ČR - SRN - bavorský hraniční úsek

Poř. č. Název vodního toku Hran.
úsek
Tok probíhá mezi
hraničními znaky
Délka
v km
Identifikátor vodního toku
dle HEIS*)
1. Rokytnice I 1/1-1/4 0,49 148130000100
2. Rokytnice I 2-2/3 0,91 148130000100
3. Rokytnice I 2/5-3 1,59 148130000100
4. Lužní potok I 3-5 5,19 148140000100
5. Pekelský potok I 7/2-8 1,82 148110000100
6. Újezdský potok I 9-10 1,62 148120000100
7. Hraniční potok I 13/1-13/8 1,04 148090000100
8. Račí potok II 2/6-3 1,10 139660000200
9. Kopřivový potok II 4-4/3 0,51 139660000500
10. Račí potok II 4/3-4/4 0,22 139660000200
11. Mlýnský potok II 6-7 1,00 139660001500
12. Slatinný potok II 8/6-8/8 0,14 139800000100
13. Mezný potok II 15/5-15/8 0,28 139660002800
14. Mezný potok II 16/1-17/10 1,96 139660002800
15. Reslava II 22-23 2,29 139720000100
16. Pomezní potok II 23/1-23/3 0,17 139720000200
17. Pomezní potok III 2/5-2/6 0,16 139720000200
18. Bučinský p. (Bukový p.) III 4-4/12 2,57 139760000100
19. Mlýnský potok III 11-11/5 0,95 140190000100
20. Mlýnský potok III 11/6-11/7 0,05 140190000100
21. Tříselný potok III 15/1-17 2,69 140210000200
22. Odrava III 17-17/6 0,67 140180000100
23. Malý potok III 21/3-21/7 0,49 140230000600
24. Malý potok III 21/8-22 0,21 140230000600
25. Mohelský potok III 22-22/3 0,25 140230000100
26. Mohelský potok III 22/13-23 0,32 140230000100
27. Bílý potok III 24/1-25 1,40 140230000400
28. Mikulášský potok IV 14-15 0,51 140180000200
29. Mže IV 32-33 1,36 129120000100
30. Sklářský potok V 5/8-6 0,62 129200000100
31. Havraní potok V 15-17 2,01 400380000100
32. Celní potok V 19/12-19/16 0,13 400310000100
33. Potůček V 19/16-21/9 0,69 400350000200
34. Hraniční potok V, VI 28-2/3 6,69 400290000100
35. Hraniční potok VI 2/8-6 5,38 400290000100
36. Nivní potok VI 11-12 0,59 400190000100
37. Železný potok VI 20/8-20/10 0,08 400220000100
38. Černice VII 8-14 7,33 400530000100
39. Šedý potok VII 14-15 1,91 400540000100
40. Kamenný potok VII 17/3-18 2,21 400510000100
41. Teplá Bystřice VIII 17/10-18 0,68 400900000100
42. Medvědí potok VIII 22-23 2,79 400880000100
43. Kouba IX 3-4 2,78 400680000100
44. Černý potok IX 4-4/5 0,81 400720000200
45. Flekovský potok IX 12/11-12/12 0,13 132270000100
46. Chodská Úhlava IX 15-15/14 1,66 132260000100
47. Chodská Úhlava IX 15/15-15/16 0,15 132260000100
48. Chodská Úhlava IX 16-17 1,70 132260000100
49. Lomnička IX 17-17/12 1,44 132260000200
50. Prášilský potok X 11-12 3,58 119900000100
51. Čertova voda XI 8/5-13 4,72 400930100100
52. Červený potok XI 13-14 3,06 400930200100
53. Hraniční potok XI, XII 22-3 5,70 113600000100
54. Řasnice XII 3-4 0,55 113590000100
55. Mechový potok XII 4-6 5,25 113620000100
56. Hraniční potok XII 7-8 3,07 113790000200
57. Studená Vltava XII 8-9 1,94 113790000100
58. Údolský potok XII 9-9/2 0,21 113790000400
59. Údolský potok XII 9/5-9/6 0,10 113790000400
60. Údolský potok XII 9/6/0/6-9/21 2,09 113790000400
61. Světlá XII 11/11-12/1 0,05 113800000100
62. Malá Světlá XII 12/1-13 0,63 113800001710

Státní hranice ČR - Polsko

Poř. č. Název vodního toku Hran.
úsek
Tok probíhá mezi
hraničními znaky
Délka
v km
Identifikátor vodního toku
dle HEIS*)
1. Oleška I I/12-I/15 1,91 204720002100
2. Olše I I/15-I/16 0,37 204720000100
3. Bystrý potok I 21/1-I/22 0,47 204730000100
4. Líštnice I I/58-I/59 0,50 205010000100
5. Olše I I/81-I/108 14,48 204720000100
6. Petrůvka I I/153-I/161 7,86 205360000100
7. Olše I I/161-I/167 4,18 204720000100
8. Olše I I/173-II/1 5,80 204720000100
9. Odra II II/1-4/1 4,22 200010000100
10. Odra II II/5-II/9 3,35 200010000100
11. bezejmenný tok II 9/3-II/11 1,73 204620000400
12. bezejmenný tok II 21/12-22/5 0,22 205560003200
13. Doubravka II II/22-22/5 0,42 205560000100
14. bezejmenný tok II 22/7-II/23 0,70 205560003200
15. Doubravka II II/23-II/24 0,72 205560000100
16. bezejmenný tok II 26/3-26/6 0,51 205550000100
17. Strahovický potok II II/35-II/36 1,17 205510000100
18. Oldřišovský potok (Bílá voda) II II/36-36/4 0,53 205460000100
19. bezejmenný tok II 37/4-37/9 0,42 205500001000
20. Rudník II II/42-42/3 0,28 205430000100
21. Pština II II/43-II/44 0,86 205410000100
22. Pština II 51/15-II/52 0,90 205410000100
23. bezejmenný tok II 52/2-52/3 0,24 205420000200
24. Rudník II 52/10-52/18 0,91 205430000100
25. bezejmenný tok II 56/1-56/2 0,04 205490000210
26. Radynka II II/70-II/71 0,58 202370000310
27. Opava II II/71-II/76 5,12 201640000100
28. Opava II 80/7-90/1 15,83 201640000100
29. Opavice II II/95-96/8 2,73 201910000100
30. Opavice II 97/3-II/102 6,95 201910000100
31. Trója (Hrozová) II 103/17-111/10 13,31 205710000100
32. bezejmenný tok II II/112-112/10 0,90 205710002800
33. Pomezní potok II 119/4-119/9 0,71 205740000400
34. bezejmenný tok II 123/13-123/41 2,10 205840000200
35. Pavlovický potok II 124/1-124/23 3,10 205850000100
36. bezejmenný tok II 124/23-124/25 0,12 205850000920
37. Sádecký potok II 128/4-128/5 0,08 205820000100
38. Sádecký potok II 129/13-130/12 1,41 205820000100
39. bezejmenný tok II 130/12-130/16 0,14 205820000510
40. bezejmenný tok II 133/25-134/15 2,33 205800004100
41. Hraniční potok II 134/18-136/9 3,32 205800003200
42. bezejmenný tok II 136/9-136/14 0,30 205800003900
43. bezejmenný tok II II/143-143/3 0,10 205800002000
44. Olešnice II 155/3-II/158 3,39 207020000100
45. Bělá II 160/2-160/3 0,14 206730000100
46. Kolnovický potok II 164/6-164/7 0,11 207060000100
47. bezejmenný tok II 176/2-176/5 0,10 206690000100
48. bezejmenný tok II 176/19-176/24 0,50 206680000200
49. Vojtovický potok II 185/12-185/17 0,37 206390000100
50. Červený potok III III/96-III/100 5,18 102380000200
51. Divoká Orlice III III/100-III/119 28,82 102300000100
52. Černý potok III III/119-120/14 3,06 102300000200
53. Kotelský potok III 131/15-III/132 0,25 101790000110
54. Olešenka III III/135-III/136 1,25 101830000100
55. bezejmenný tok III III/141-141/21 0,84 101790000200
56. Sejřava III 144/10-144/11 0,06 101790000300
57. Střela III 152/5-III/153 0,30 101790000100
58. Brlenka III 154/5-154/6 0,08 101750000100
59. bezejmenný tok III 155/3-155/9 0,17 101760000400
60. Čermná III 155/9-155/10 0,05 101760000100
61. Brlenka III III/159-159/10 0,52 101750000100
62. bezejmenný tok III III/168-III/169 0,50 101750000800
63. Trnkava III 173/23-173/30 0,26 101620000100
64. bezejmenný tok III 175/2-175/12 0,38 101620000110
65. Božanovský potok III III/188-188/20 2,25 206060000100
66. Starostínský potok III III/223-223/7 0,52 205870000200
67. Lipový potok III III/227-228/14 1,88 205860000110
68. Zdoňovský potok III III/236-236/5 0,35 101450400100
69. Kamenný potok III 236/5-III/237 1,03 101450400200
70. Petříkovický potok III III/251-251/13 0,67 101180000100
71. bezejmenný tok III III/265-265/8 0,52 207160000200
72. Černý potok IV 4/1- 6/7 2,80 207140000100
73. bezejmenný tok IV 6/7-6/15 0,57 207120001400
74. bezejmenný tok IV 6/15-8/4 1,59 207130000200
75. Jizera IV 53/14-IV/62 15,79 110740000100
76. Lužický potok IV IV/66-67/12 1,77 207170000100
77. Jindřichovický potok IV 77/6-79/13 2,74 207200000100
78. bezejmenný tok IV IV/81-82/11 2,02 207200005900
79. Červená voda IV 91/8-91/11 0,1 208120000100
80. Kočičí potok IV 93/14-98/7 7,84 208090000100
81. Kočičí potok IV 98/11-IV/99 0,81 208090000100
82. Kočičí potok IV 99/14-99/25 0,23 208090000100
83. Kočičí potok IV 99/28-IV/101 1,36 208090000100
84. Kočičí potok IV 101/5-101/11 0,32 208090000100
85. bezejmenný tok IV 102/22-102/25 0,14 208100000200
86. bezejmenný tok IV IV/105-105/3 0,17 208070004500
87. Smědá IV 105/8-106/3 2,43 207790000100
88. bezejmenný tok IV 106/3-106/11 0,33 208080001000
89. Boreček IV IV/107-107/12 0,70 208080000100
90. Javornický potok IV 107/12-108/18 1,02 208080000800
91. Saňský potok IV IV/115-IV/116 2,07 208070001000
92. Višňovský potok IV IV/118-IV/119 0,90 208000000100
93. Oleška IV 129/1-129/4 0,11 207720000100
94. Oldřichovský potok IV IV/143-ČR, PR, SRN 3,48 207590000100

Státní hranice ČR - Rakousko

Poř. č. Název vodního toku Hran.
úsek
Tok probíhá mezi
hraničními znaky
Délka
v km
Identifikátor vodního toku
dle HEIS*)
1. Pestřice I 29/01-39/2a 4,79 114290000100
2. Pestřice I 39/3a-41 0,61 114290000100
3. Černá stoka I 62-65/04 1,89 114330000400
4. Černá stoka I 65/05-65/4a 0,06 114330000400
5. Ježová I 66/1-67/1a 1,58 114330000100
6. Ježová I 67/2c-73/1 4,09 114330000100
7. Hraniční potok II 0/1-1 0,62 400940000100
8. bezejmenný tok II 8/4-9/02 0,49 400970000600
9. bezejmenný tok II 9/1-10 0,39 400970000600
10. bezejmenný tok II 13-13/3 0,26 400980000200
11. bezejmenný tok II 13/4-13/6 0,21 400980000200
12. bezejmenný tok II 14/07-14/010 0,19 400990000200
13. Urešův potok II 16-16/2 0,23 401000000100
14. Rožnovský potok II 22/1-23/3 0,81 401040000100
15. bezejmenný tok II 26-26/2 0,31 401010000100
16. bezejmenný tok II 26/05-27 0,10 401010000100
17. Dílčí potok II 31-31/01 0,30 401050000600
18. Dílčí potok II 31/4-34/1 1,75 401050000600
19. Mlýnský potok II 34/1-38 4,17 401050000100
20. bezejmenný tok II 38/04-38/05 0,10 401090000200
21. Divoká II 40-42/03 2,86 401100000100
22. Divoká II 43/2-45/01 1,49 401100000100
23. Divoká II 45/02-45/03 0,14 401100000100
24. Mezní potok II 48-52 2,97 114550000200
25. Menší Vltavice II 52-52/2 0,08 114550000100
26. Hraniční potok II 52/3-54/1 1,44 114550000400
27. Bystrá (Strážnice) II 55/4-55/08 0,25 114670000100
28. Bystrá (Strážnice) II 55/017-57 0,89 114670000100
29. Boršíkovský potok II 60/3-61 0,36 114670000800
30. bezejmenný tok II 63/01-63/2 0,12 114650000200
31. bezejmenný tok II 63/05-64 0,39 114650000200
32. Hraniční potok II 64-69 2,49 114650000100
33. Trávnice II 69-69/1 0,15 114640000100
34. Trávnice II 69/04-69/07 0,14 114640000100
35. Trávnice II 69/3-69/010 0,15 114640000100
36. Trávnice II 69/012-70/01 0,41 114640000100
37. Trávnice II 70/05-72 1,01 114640000100
38. bezejmenný tok II 74-74/4 0,61 114680000200
39. bezejmenný tok II 76/02-76/4 0,28 114600000110
40. Větší Vltavice III III-3/06 0,09 114600000100
41. Větší Vltavice III 3/010-3/4 2,23 114600000100
42. Hajský potok III 3/5-9/3 3,33 114620000100
43. Hajský potok III 9/4-9/010 0,08 114620000100
44. Hajský potok III 9/014-10/3 0,36 114620000100
45. Hajský potok III 10/06-11/04 0,40 114620000100
46. Hajský potok III 11/06-11/09 0,09 114620000100
47. bezejmenný tok III 13/01-13/05 0,44 114620000110
48. bezejmenný tok III 15/02-17 1,35 114620000110
49. Kamenice III 23-24 0,38 115550000100
50. bezejmenný tok III 30-30/03 0,44 115550000310
51. Malše III 32/3-47/3 24,43 115500000100
52. Různice III 47/3-51 3,38 115500000200
53. bezejmenný tok III 57/7-58 0,10 115780000200
54. Popelnice IV 13/2-16 2,37 116920000800
55. bezejmenný tok IV 22-24 0,90 115730000110
56. Stropnice IV 31-32 0,83 115890000100
57. bezejmenný tok V 11-12 0,27 116000000800
58. bezejmenný tok V 14-15/3 0,83 116000000800
59. Rybný potok V 24/02-24/6 0,58 117000000100
60. Lužnice V 31-34 1,01 116930000100
61. Lužnice V 36/3-38 1,08 116920000100
62. Rybný potok V 45/10-48/1 1,78 117000000100
63. Lužnice V 48/1-50 0,35 116920000100
64. Halámecký potok V 57/01-58 0,19 117040000100
65. Lunkovický potok V 74/3-75 0,09 117110000100
66. bezejmenný tok VI 5/02-4 2,16 117100007800
67. Vodoteč VI 6/01-9/5 2,34 117260000100
68. Koštěnický (Novomlýnský) potok VI 27-29 1,96 117170000100
69. Červený potok VI 29-35 4,63 117240000100
70. bezejmenný tok VI 36/01-36/04 0,37 117100007600
71. bezejmenný tok VI 37-37/011 0,47 117100007600
72. bezejmenný tok VI 42-42/3 0,27 117100007200
73. bezejmenný tok VI 45/08-46/1 0,27 117100006000
74. Skřemelice VI 50-51/1 0,94 116940000100
75. Skřemelice VI 51/03-51/04 0,30 116940000100
76. Skřemelice VI 51/09-52/2 0,30 116940000100
77. bezejmenný tok VI 56-57 1,02 116950000200
78. bezejmenný tok VI 60-61 0,71 116960002000
79. Romavský potok VI 61-61/03 0,07 116960000100
80. bezejmenný tok VI 61/03-61/1 0,12 116960000100
81. Romavský potok VI 61/05-62 1,65 116960000100
82. bezejmenný tok VI 68/03-69/07 0,64 411150000400
83. bezejmenný tok VI 69/9-69/020 0,31 411150000400
84. bezejmenný tok VI 72/01-72/05 0,99 411150000500
85. Pstruhovec VI 73/1-74/1 0,56 411130000100
86. bezejmenný tok VI 74/03-75 0,40 411150003600
87. bezejmenný tok VII 5/01-5/07 0,83 411150200200
88. Moravská Dyje VII 28/3-29 0,26 410500000100
89. Vratěnínský potok VII 41/01-43/5 2,85 411550000100
90. Dyje VII 49/1-52 0,34 411200000100
91. bezejmenný tok VII 55-55/05 0,24 411210000600
92. bezejmenný tok VII 55/1-56/03 1,05 411210000600
93. bezejmenný tok VII 59/2-59/04 0,23 411220000110
94. bezejmenný tok VIII 6/01-6/02 0,11 411750000001
95. Dyje VIII 13-26 23,40 411200000100
96. Haťský potok VII 45/01-45/2 0,13 412000000100
97. bezejmenný tok IX 23/4-25/1 0,90 412050000200
98. Stará Dyje (Mlýnská strouha) IX 25/7-28/6 4,13 411980000100
99. Stará Dyje (Mlýnská strouha) IX 28/7-29/2 0,85 411980000100
100. Stará Dyje (Mlýnská strouha) IX 29/3-29/4 0,26 411980000100
101. Stará Dyje (Mlýnská strouha) IX 30-31 1,18 411980000100
102. Stará Dyje (Mlýnská strouha) IX 31-31/2 0,08 411980000100
103. bezejmenný tok IX 33/2-36 1,33 412100000100
104. Dyje IX 36/1-38/2 1,22 411200000100
105. Polní potok IX 57-66 6,30 412610100100
106. bezejmenný tok IX 68/03-68/3 0,05 419900500200
107. bezejmenný tok IX 69/02b-69/4 0,54 419900500200
108. Včelínek IX 69/4-70 0,43 419900500100
109. Včelínek IX 71/03-71/2 0,16 419900500100
110. Včelínek IX 72-75 1,60 419900500100
111. Mlýnský (Rybniční) potok X 1-03 0,40 419901100100
112. Dyje XI XI-6/2 16,28 411200000100

Státní hranice ČR - Slovensko

Poř. č. Název vodního toku Hran.
úsek
Tok probíhá mezi
hraničními znaky
Délka
v km
Identifikátor vodního toku
dle HEIS*)
1. bezejmenný tok I I/1-1/16 0,61 420200100200
2. bezejmenný tok I 2/4-2/11 0,20 420200100400
3. bezejmenný tok + Lemešná III 8/7-8/20 0,44 404460000600
4. bezejmenný tok IV 14-15 1,00 420200600200
5. Dešňanka IV 16/10-18 0,61 420200600800
6. bezejmenný tok IV 18/23-19/4 0,20 420200601600
7. Lysky IV 21/17-21/23 0,05 420200700100
8. bezejmenný tok IV, V 21/21-1/4 0,24 420200702000
9. bezejmenný tok V 1/12-1/24 0,58 420200702100
10. bezejmenný tok V 6/11-7/1 0,68 420200800200
11. Zápechová V 6/19-10/11 4,09 420200800100
12. bezejmenný tok V 10/9-10/13 0,09 420200801800
13. Krštěnka V 18/9-18/16 0,35 420203700600
14. Vlárka V 19/14-21/1 1,40 420203700100
15. Vlárka V 21/9-22/1 0,34 420203700100
16. Vlárka V 24/10-25/2 0,10 420203700100
17. Žitkovský potok VI 22/19-25/1 1,59 420240000100
18. bezejmenný tok VI 29/4-31/10 1,25 420230000600
19. bezejmenný tok VI 38-39 0,27 420270000100
20. bezejmenný tok VII 2/11-4/5 1,30 420260006800
21. bezejmenný tok VII 4/9-5 0,56 420260006600
22. bezejmenný tok VII 6/2-7/8 1,23 420310000400
23. Klanečnice VII 8/3-8/9 0,11 420310000100
24. Hraniční potok VII 8/7-10/4 2,29 420310000200
25. Jarkovec VIII 3/4-4 0,34 409410000100
26. Sudoměřický potok VIII 14/6-21/1 7,08 409450000100
27. Sudoměřický potok VIII 21/5-24 2,78 409450000100
28. Skalický potok VIII 30/24-30/30 0,28 409460400100
29. Sudoměřický potok VIII 30/29-31 0,24 409450000100
30. Radějovka VIII 30/34-32/14 1,96 409400000100
31. Morava IX IX/1c-IX/6/3 38,49 401110000100
*)   Hydroekologický informační systém.

E-shop

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 12 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily dvakrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ...

Cena: 95 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2022

Abeceda DPH 2022

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikaci Abeceda DPH lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Změny v zákonu o DPH Kniha je aktualizována o všechny změny, uvedené v zákonu o DPH pro rok 2022 a o informace ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Pavla Bejčková - Wolters Kluwer, a. s.

Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší vede k onemocněním srdce, cév, nemocím ...

Cena: 725 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.