Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 186/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 62, ze dne 7. 8. 1998

186

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., o přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že sekretariát Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů zpracoval a rozeslal smluvním stranám Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb., opravy

"Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech"

a

"Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě",

dohody ADR, které byly v úplném znění platném k 1. lednu 1997 vyhlášeny pod č. 159/1997 Sb.

Opravy příloh vstupují v platnost dnem jejich vyhlášení.

Český překlad oprav příloh se vyhlašuje současně.

OPRAVY
PŘÍLOHA A - USTANOVENÍ O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH A PŘEDMĚTECH
dohody ADR


Strana Bod Změna
11 2003(4) Změnit text takto:
"Dodatek A.1: Podmínky stálosti a bezpečnosti pro výbušné látky a předměty, nitrované směsi celulózy a přehled pojmenování v bodu 2101"
123 2301a(4) Na konec věty doplnit: "podléhají podmínkám uvedeným níže v odstavci (6)."
123 2301a(6) V první větě odstavce vypustit "a (5)"
138 2401, čísl.42(b) Místo identifikačního čísla látky "3232" uvést "3233"
145 2405(2) Místo "2102(4) a (6)" uvést "2102(9) a (10)"
145 2414(1) Ve čtvrtém odstavci místo "[viz bod 2004(4)]" uvést "[viz bod 2000(5)]"
146 2422(5) Místo "číslice 41, ADR" uvést "číslice 51, ADR"
159 2471, čísl. 18 POZNÁMKA 2 Místo "hořlavých" uvést "jedovatých hořlavých"
177 - 190 2551 V záhlavích sloupců "Metoda balení" všech tabulek před závorkou místo "2554" uvést "2553"
192 2553(3) Místo "2102(4) a (6)" uvést "2102(9) a (10)"
206 2601 V záhlaví D. místo "jedovaté plyny a jiné jedovaté látky" uvést "jedovaté plyny, a jiné jedovaté látky"
206 2601, čísl.43 POZNÁMKA 1 Místo "vývinu hořlavých plynů" uvést "vývinu jedovatých hořlavých plynů"
223 2650 POZNÁMKA 4 Místo "1992" uvést "1991"
236 2703, odst.7.,
písm. a)
Do vyjmenování bezpečnostních značek za 1.4 vložit v závorce slova "(kromě skupiny snášenlivosti S)"
270 2801, čísl.12a) V položce 1754 vypustit podtržení slov "s oxidem sírovým nebo bez"
324 POZNÁMKA před bodem 3320 Místo "Evropskou hospodářskou komisí (EEC)" uvést "Evropskou komisí" a místo "OECD/EEC)" uvést "OECD/EC)" (3)
328 3500(10) Místo "3560" uvést "3561"
334 3512(7) V příkladech pro nové obaly z jemného plechu vypustit část:
"Pro obaly s odnímatelným víkem .....................................
................... CH-3458 PLASPAC AG f) a g)
a nahradit ji zněním:
"RID/ADR/OA1/Y/100/83a) ii), b), c), d) a e)s odnímatelným víkem
NL/VL 123 f) a g)"
405 POZNÁMKA před bodem 3730 Místo "a doplňku 1988" uvést "(se změnami 1990)."
413 3901(3) Místo "baterie nádob" uvést "bateriová vozidla"

* * * * * *

PŘÍLOHA B - USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ
dohody ADR


Strana Bod Změna
418 10 220 Místo "Vozidla s nesnímatelnými nebo snímatelnými cisternami nebo bateriová vozidla" uvést "Cisternová vozidla (nesnímatelné cisterny), bateriová vozidla a vozidla používaná pro přepravu nebezpečných věcí ve snímatelných cisternách nebo cisternových kontejnerech s vnitřním objemem větším než 3 000litrů"
418 10 220 Za bodem "10 220" vypustit slova "a násl."
418 Pod řádek bodu 10 220 vložit nový řádek takto
"Brzdový systém ........................................ 10 221 a násl."
418 Pod řádek bodu 10 405 vložit nové dva řádky takto
"Opatření vzhledem k potravinám,
poživatinám a krmivům .......................... 10 410 a násl."
418 10 500 Místo "ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PROVOZ VOZIDEL" uvést
"ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PROVOZU VOZIDEL A KONTEJNERŮ"
422 10 011 V tabulce u třídy 2 ve třetím řádku místo "čís. 1F" uvést "čísl. 1F"
423 10 011 V tabulce u třídy 3 ve druhém řádku vypustit "až 57"
426 10 011 V předposledním řádku místo "11a)" uvést "2F"
441 10 500(3) Do třetího řádku odspoda místo "... předepsaná pro každou ..." uvést
"... předepsaná v dodatku B.5 pro každou ..."
446 11 321 Na konci odstavce místo "51." uvést "91."
447 11 401 V posledním sloupci záhlaví tabulky místo "51" uvést "91"
489 211 220(1) V prvním odstavci místo "211 125(3)" uvést "211 125(2)"
514 211 521 Místo "látek číslice 1," uvést "látek číslice 1 bodu 2501,"
518 211 730 Místo odvolávky "18)" uvést odvolávku "*)
"Poznámku pod čarou změnit takto
-------
"*) Viz poznámka 12) k bodu 211 173"
521 211 910 POZNÁMKA Místo "číslic 4 a 12" uvést "číslic 4c), 12c), 20c), 21c), 31, 32 nebo 35"
532 212 220(1) Místo "212 125(3)" uvést "212 125(2)"
556 212 521 Místo "látek číslice 1" uvést "látek číslice 1 bodu 2501"
561 212 810(c) Místo "látky číslice 15" uvést "bromid fosforylu číslice 15"
563 212 920 Na konec odstavce doplnit větu "Minimální tloušťka stěn nádrží určených pro přepravu látek číslice 20c) nesmí být menší než 3 mm."
600 250 000(3) Před vyjmenování tříd látek v druhé větě vložit třídu 2 takto "látek tříd 2, 3, 4.1, ...."
600 250 000 Uvést pod čarou poznámku tohoto znění
-------
"*) Voda nesmí být použita bez schválení znalci."
601 250 000 POZNÁMKA Před výčet tříd látek doplnit třídu 2 takto " ..tříd 2, 3, 4.1, ..."
623 250 000 Místo pojmenování "Kyselina sírová s více než 51 % kyseliny 2796" uvést "Kyselina sírová s nejvýše 51 % kyseliny 2796"
626 250 000 U pojmenování Methylvinylketon 1251 doplnit ve sloupci (d) "+ 8"
627 250 000 Pod řádek pojmenování Naftylthiomočovina 1651 vložit nové dva řádky takto
Náplň elektrických akumulátorů,
"kyselina ........................................... 2796 80 8 8 1b"
632 250 000 Pod řádek pojmenování Sirovodík 1053 vložit nový řádek takto
"Slévačské slitiny plastů..................... 3314 909 4c"
633 250 000 Vypustit řádek
"Tetrafluorethylen, inhibitovaný........ 1081 239 3 2 2F"
637 250 000 V řádku Zpěňovatelné polymerové kuličky 2211 vypustit ve sloupci (d) číslici vzoru bezpečnostní značky "9"
658 250 000 Vypustit řádek
"1081 Tetrafluorethylen, inhibitovaný... 239 3 2 2F"
663 250 000 V řádku pojmenování 1251 Methylvinylketon doplnit ve sloupci (d) "+ 8"
681 250 000 V řádku 2211 Zpěňovatelné polymerové kuličky vypustit ve sloupci (d) číslici vzoru bezpečnostní značky "9"
694 250 000 Oba řádky 2796 upravit takto
"2796 Náplň elektrických akumulátorů,
2796 kyselina .........................................80 8 8 1b
2796 Kyselina sírová s nejvýše 51 %
2796 kyseliny .........................................80 8 8 1b"
707 250 000 V řádku 3314 Slévačské slitiny plastů vypustit ve sloupci (d) číslici vzoru bezpečnostní značky "9"

E-shop

ÚZ č. 1300 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

ÚZ č. 1300 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní pomoci při obnově území; publikace ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021

Ing. Jana Pilátová - Anag, spol. s r. o.

Publikace ve svém 3. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2021 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku ...

Cena: 399 KčKOUPIT

ÚZ č. 1408 - Hazardní hry, Daň z hazardních her

ÚZ č. 1408 - Hazardní hry, Daň z hazardních her

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje předpisy regulující hazardní hry – zejména zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her. Zákon o hazardních hrách je od ledna 2021 dotčen obrovskou novelou, která mění a doplňuje 90 míst zákona a zavádí některé zcela nové principy a režimy, které se ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.