Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 184/1998 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 1998, částka 62, ze dne 7. 8. 1998

184

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 16. července 1998,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 18b a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb., a podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních:

Čl. I

Vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění vyhlášek č. 51/1995 Sb. a č. 225/1997 Sb., se mění takto:

1. V příloze k vyhlášce v části I. Zdravotnická zařízení ambulantní péče v bodu 1. Společná ustanovení se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:

"(6) Zdravotnická zařízení ambulantní péče, která při poskytování zdravotní péče používají též omamné a psychotropní látky, musí být vybavena trezorem pro povinné uložení4a) těchto látek.

____________________

4a)    § 37 odst. 3 nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády č. 182/1990 Sb.".

2. V příloze k vyhlášce v části I. Zdravotnická zařízení ambulantní péče v bodu 2. Požadavky na minimální plochy ordinací (odborných pracovišť) a na jejich nezbytné vybavení lékařskou technologií a nábytkem se doplňuje písmeno U, které zní:

"U - Pracoviště lékařské služby první pomoci

a)   plochy provozních místností:
ordinace 15 m2
pohotovostní pokoj pro personál včetně WC a sprchového koutu
kontaktní pracoviště vybavené telefonní linkou k převzetí požadavku návštěvy od pacienta a rádiovým spojením se sanitním vozidlem
stanoviště motorových vozidel
b)   vybavení:
stůl pro lékaře a dvě židle,lehátko vyšetřovací (stůl) s minimální výškou 60 cm se svítidlem a odkladním mobilním stolkem,
váha,
stolek a jedna židle pro administrativní práce sestry,
pracovní plocha pro přípravu zdravotnického materiálu a orientačního laboratorního vyšetření,
sterilizátor, pokud není možnost smluvních dodávek z centrální sterilizace nebo dodávek materiálu na jedno použití,
skříň a chladnička na léčiva a zdravotnický materiál,
dřez,
umývadlo,
papírové ručníky na jedno použití,
svlékací kout se sedačkou a věšákem,
límec pro fixaci krční páteře,
fixační dlahy,
tlaková přenosná nádoba na O2 o obsahu 2 l s příslušenstvím,
ruční dýchací přístroj s maskami pro děti a dospělé s možností připojení kyslíku,
fonendoskop, tonometr, teploměr lékařský, čelní reflektor a otoskop pro děti a pro dospělé,
pomůcky pro účinné stavění krvácení (Martinova škrtidla, obvazy sterilní, rukavice chirurgické sterilní a nesterilní),
roztok dezinfekční,
souprava pro ošetření popálenin,
souprava pro vedení porodu v terénu,
zdravotnické pomůcky pro účinné zajištění žilního vstupu plastikovou kanylou, pro udržování volných cest dýchacích a jejich odsávání, pro intubaci všech věkových skupin, pro ošetření a převazy ran,
miska emitní,
prostěradlo,
přikrývka,
infúzní roztoky a 40 % glukóza pro nitrožilní použití,
Ophtal, Ophtalmo-septonex oční kapky a mast,
očkovací látka proti tetanu a antitetanický globulin,
léčiva pro použití při akutním onemocnění nebo úrazu v minimální skladbě:
analgetika a antipyretika,
anestetika,
antiasthmatika,
antibiotika a chemoterapeutika,
antiemetika a antivertiginosa,
antihistaminika,
antihemorragika,
antikonvulsiva,
antitrombotika,
diuretika,
kardiotonika,
kortikosteroidy,
myorelaxantia,
opiáty,
parasympatolytika,
psychofarmaka,
spasmolytika,
sedativa,
sympatikomimetika,
vasodilatantia,
uterotonika.".

3. V příloze k vyhlášce v části II. Zdravotnická zařízení lékárenské péče v bodu 1. Společná ustanovení v odstavci 4 se na konci doplňuje tato věta: "Jako součást lékárny základního typu a lékárny s odbornými pracovišti (odděleními) lze zřídit odloučené oddělení pro výdej léčiv a prostředků zdravotnické techniky, a to v obci nebo v městské části, kde není poskytována lékárenská péče a kde je zdravotnické zařízení poskytující ambulantní péči.".

4. V příloze k vyhlášce v části II. Zdravotnická zařízení lékárenské péče v bodu 1. Společná ustanovení se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Prostory a místnosti uvedené v odstavci 5 a odstavci 6 písm. a) a b) slouží též k přípravě léčiv pro odloučené oddělení pro výdej léčiv a prostředků zdravotnické techniky.".

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

5. V příloze k vyhlášce v části II. Zdravotnická zařízení lékárenské péče v bodu 2. Požadavky na minimální plochy provozních místností lékárenských zařízení a na jejich nezbytné vybavení lékárenskou technologií a nábytkem se doplňuje písmeno D, které zní:

"D -    Odloučené oddělení pro výdej léčiv a prostředků zdravotnické techniky
a)   plochy provozních místností pro:
výdej léčiv s čekárnou pacientů 24 m2
ředění léčiv 6 m2
příjem dodávek 6 m2
b)   vybavení:
1.   výdej léčiv s čekárnou pacientů
výdejní stůl,
úložná skřiň,
trezor pro povinné uložení
omamných a psychotropních látek,4a)
chladnička,
počítač (pokladna),
židle pro pacienty,
2.   místnost pro ředění léčiv
stůl pracovní,
dřez,
umývadlo,
3.   příjem dodávek
stůl.".

6. V příloze k vyhlášce v části III. Zdravotnická záchranná služba a doprava raněných, nemocných a rodiček v bodu 3. písm. A - zdravotnická vozidla v písmenu b) položce bb) se za slova "odborný vedoucí služby" vkládají slova "obsahujícím skupiny léků s možností jejich podávání nitrožilně v minimální skladbě

analgetika a antipyretika,
anestetika,
antiasthmatika,
antibiotika a chemoterapeutika,
antiemetika,
antihistaminika,
antihemorragika,
antikonvulsiva,
antitrombotika,
diuretika,
kardiotonika,
kortikosteroidy,
myorelaxantia,
opiáty,
parasympatolytika,
psychofarmaka,
spasmolytika,
sedativa,
sympatikomimetika,
vasodilatantia,
uterotonika,".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministryně:
MUDr. Roithová, MBA v. r.

E-shop

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Lesní zákon. Komentář

Lesní zákon. Komentář

Martin Flora, Jiří Staněk, Ivana Průchová - C. H. Beck

Lesní zákon je právním předpisem určujícím základní pravidla chování na více než třetině našeho území. Právě takovou jeho část zaujímají lesy. Za 26 let platnosti byly k zákonu publikovány pouze dva komentáře, přičemž od vydání posledního z nich uplynulo již 12 let. Od té doby byl ... pokračování

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2024 několikrát změněn, zejména vládním konsolidačním balíčkem. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další evropské i tuzemské předpisy; ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.