Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 195/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 27. 6. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

195

VYHLÁŠKA

ze dne 24. června 2024,

kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 261/2007  Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 313/2013 Sb. a zákona č. 254/2014 Sb., k provedení § 35 odst. 2, § 75 odst. 1 a § 116 odst. 5 a 6 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č. 239/2009 Sb., vyhlášky č. 162/2010 Sb., vyhlášky č. 391/2011 Sb., vyhlášky č. 389/2013 Sb., vyhlášky č. 218/2016 Sb., vyhlášky č.  387/2017 Sb., vyhlášky č. 34/2022 Sb., vyhlášky č. 440/2022 Sb. a vyhlášky č. 378/2023  Sb., se mění takto:

1. V § 3 úvodní části ustanovení se za slovo „poradenství“ vkládají slova „podle § 37 odst. 2 zákona o sociálních službách“.

2. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) V základním sociálním poradenství při poskytování sociálních služeb osobní asistence, pečovatelské služby, odlehčovacích služeb a v denních stacionářích mohou být poskytovány rovněž činnosti poskytující podporu pečujícím osobám a činnosti, které spočívají v nácviku dovedností pečujících osob pro zvládání péče o osoby závislé na jejich pomoci.“.

3. V § 4 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) činnosti poskytující podporu pečujícím osobám a činnosti, které spočívají v nácviku dovedností pečujících osob pro zvládání péče o osoby závislé na jejich pomoci.“.

4. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí: dohled, aby osoba závislá na pomoci nezpůsobila ohrožení sobě ani svému okolí.“.

5. V § 5 odst. 2 písm. a), § 6 odst. 2 písm. a) bodě 1, § 8 odst. 2 písm. a), § 9 odst. 2 písm. a), § 10 odst. 2 písm. a) bodě 1, § 11 odst. 2 písm. a) bodě 1, § 12 odst. 2 písm. a) bodě 1, § 17 odst. 2 písm. c) bodě 1 a v § 35 odst. 2 písm. c) bodě 1 se částka „155 Kč“ nahrazuje částkou „165 Kč“.

6. V § 5 odst. 2 písm. b), § 6 odst. 2 písm. a) bodě 2, § 8 odst. 2 písm. b), § 9 odst. 2 písm. b), § 10 odst. 2 písm. a) bodě 2, § 11 odst. 2 písm. a) bodě 2, § 12 odst. 2 písm. a) bodě 2, § 17 odst. 2 písm. c) bodě 2 a v § 35 odst. 2 písm. c) bodě 2 se částka „135 Kč“ nahrazuje částkou „145 Kč“.

7. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
g) pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí: dohled, aby osoba závislá na pomoci nezpůsobila ohrožení sobě ani svému okolí.“.

8. V § 6 odst. 2 písm. a) se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „až g)“.

9. V § 6 odst. 2 písm. c) se částka „50 Kč“ nahrazuje částkou „60 Kč“.

10. V § 6 odst. 2 písm. d) se částka „160 Kč“ nahrazuje částkou „170 Kč“.

11. V § 6 odst. 2 písm. e) se částka „90 Kč“ nahrazuje částkou „100 Kč“.

12. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí: dohled, aby osoba závislá na pomoci nezpůsobila ohrožení sobě ani svému okolí.“.

13. V § 10 odst. 2 písm. a) se text „h)“ nahrazuje textem „i)“.

14. V § 20 písm. a) se slovo „telefonická“ nahrazuje slovem „distanční“ a slova „telefonickém kontaktu osoby s pracovištěm telefonické krizové intervence“ se nahrazují slovy „kontaktu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku“.

15. V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) sociálně terapeutické činnosti:
sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.“.

16. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4

Obory vzdělání, při jejichž absolvování se nevyžaduje absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách

Absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se nevyžaduje u fyzické osoby, která získala střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na:

a) charitativní služby,
b) pečovatelské služby,
c) pečovatelskou činnost,
d) pečovatelskou práci,
e) předškolní a mimoškolní pedagogiku,
f) sociálně právní činnost,
g) sociálně výchovnou činnost,
h) sociální činnost,
i) sociální péči,
j) sociální pečovatelství,
k) sociální služby,
l) vychovatelství,
m) výchovnou a humanitární činnost.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 22 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné a Ukrajina. Od ledna 2024 se měnily zákony ve všech ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.