Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 137/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 30. 5. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

137

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. května 2024,

kterým se mění nařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou, se mění takto:

1. V § 1 písm. a) se za slovo „agentury“ vkládají slova „pro sportovce“.

2. V § 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) Ocenění předsedy Národní sportovní agentury pro trenéry a členy realizačního týmu sportovce za medailové umístění sportovce nebo sportovního týmu na olympijských, paralympijských, deaflympijských hrách nebo na Global Games.“.

3. V nadpisu § 2 se za slovo „agentury“ vkládají slova „pro sportovce“.

4. V § 3 odst. 2 se částka „100 000 Kč“ nahrazuje částkou „200 000 Kč“.

5. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:

㤠3a

Ocenění předsedy Národní sportovní agentury pro trenéry a členy realizačního týmu sportovce za medailové umístění sportovce nebo sportovního týmu na olympijských, paralympijských, deaflympijských hrách nebo na Global Games

(1) Ocenění podle § 1 písm. c) se uděluje trenérovi a členovi realizačního týmu sportovce nebo sportovního týmu, který získal medailové umístění na olympijských, paralympijských, deaflympijských hrách nebo na Global Games.

(2) Ocenění podle § 1 písm. c) tvoří věcné nebo peněžní ocenění zohledňující medailové umístění svěřeného sportovce nebo sportovního týmu na olympijských, paralympijských, deaflympijských hrách nebo na Global Games. Hodnota celkového ocenění všech trenérů a členů realizačního týmu za jedno medailové umístění individuálního sportovce nebo sportovního týmu v počtu nejvýše 5 sportovců nesmí přesáhnout 800 000 Kč. Hodnota celkového ocenění všech trenérů a členů realizačního týmu za jedno medailové umístění sportovního týmu v počtu 6 nebo více sportovců nesmí přesáhnout 1 300 000 Kč. Konkrétní výši ocenění jednotlivých trenérů a členů realizačního týmu stanoví s přihlédnutím k jejich podílu na dosaženém medailovém umístění sportovce nebo sportovního týmu předseda Národní sportovní agentury.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

E-shop

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Roman Kočí - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 9. 2021. V novém vydání byl komentář doplněn o všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které od minulého vydání nabyly ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

Správní řád. Komentář. 7. vydání

Správní řád. Komentář. 7. vydání

Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo - C. H. Beck

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Nové vydání tohoto komentáře reaguje ... pokračování

Cena: 2 290 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.