Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 134/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 28. 5. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

134

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. května 2024,

kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 19f odst. 8 písm. c) a f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022  Sb. a zákona č. 469/2023 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 65/2023  Sb., nařízení vlády č. 77/2023 Sb. a nařízení vlády č. 272/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se na konci písmene d) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) okruh údajů uvedených v žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období ověřovaných auditorem a rozsah ověření auditorem.“.

3. V § 14a odst. 1 se slova „31. května“ nahrazují slovy „28. června“.

4. V § 14f odst. 1 se slovo „třetí“ nahrazuje slovem „čtvrté“ a slova „od 1. prosince 2024 do 15. ledna 2025“ se nahrazují slovy „od 15. ledna 2025 do 15. února 2025“.

5. Za § 14g se vkládají nové § 14h až 14j, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 2 znějí:

㤠14h

Okruh ověřovaných údajů v žádosti o úhradu kompenzace

Auditor ověřuje v žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období správnost výše kompenzace za stanovené období.

§ 14i

Rozsah ověření údajů

(1) Auditor ověřuje správnost údajů podle § 14h v rozsahu prověrky poskytující omezenou jistotu o předmětu ověření postupem podle mezinárodního auditorského standardu upravujícího ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických finančních informací2).

(2) Při ověřování výše kompenzace za stanovené období auditor rovněž ověřuje, zda obchodník s elektřinou nebo plynem zahrnul do seznamu údajů o dodávkách elektřiny nebo plynu předávaného podle § 14a odst. 5 všechna odběrná místa zákazníků, do kterých dodával elektřinu nebo plyn za stanovenou cenu.

(3) Auditor nemusí při ověření správnosti výpočtu dílčích základů měsíční kompenzace za odběrná místa a smlouvy typu B ověřovat správnost kalkulačního propočtu. Pokud auditor vychází z hodnot kalkulačního propočtu sdělených obchodníkem s elektřinou nebo plynem, uvede tuto skutečnost ve zprávě o ověření správnosti údajů.

§ 14j

Ověřování údajů v nové žádosti o úhradu kompenzace

Pro ověření správnosti údajů uvedených obchodníkem s elektřinou nebo plynem v nové žádosti o úhradu kompenzace podané poté, kdy Energetický regulační úřad postupem podle § 19f odst. 5 věty čtvrté energetického zákona zakázal úhradu kompenzace za stanovené období, se § 14h a 14i použijí obdobně.


2) Mezinárodní standard pro ověřovací zakázky ISAE 3000 - Ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických finančních informací.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.