Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 103/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 25. 4. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

103

VYHLÁŠKA

ze dne 17. dubna 2024

o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2025 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. a) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:

§ 1

Nastavitelné parametry přerozdělování

Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Obsah, struktura a formát údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování

(1) Údaji pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování jsou údaje o

a) anonymizaci pojištěnce podle bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b) registrovaných pojištěncích podle bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,
c) nákladech na zdravotní služby oceněné podle vyhlášky č. 102/2024 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění, podle bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce a
d) spotřebě léčivých přípravků podle bodu 4 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Požadavky na obsah, strukturu a formát údajů podle odstavce 1 jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Zdravotní pojišťovny zašlou Ministerstvu zdravotnictví ve lhůtě podle § 20c zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění údaje podle odstavce 1. Zdravotní pojišťovny použijí při zpracování údajů podle odstavce 1 anonymizační tabulky podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, které jim správce centrálního registru pojištěnců poskytne nejpozději 2 měsíce před uplynutím uvedené lhůty.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2024.

Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

Příloha č. 1

Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty

Nastavitelné parametry přerozdělování podle § 20a odst. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, použité pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování účinných od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025, se stanoví takto:

1. Seznam farmaceuticko-nákladových skupin ve formátu podle oddílu A odst. 1 přílohy č. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Číslo Kód Název Definiční skupiny léčiv Vyřazovací pravidla
1 THY Poruchy štítné žlázy H03A, H03B
2 PSY Antipsychotika, Alzheimerova choroba, léčba závislostí N05A mimo (N05AL03, N05AN01), N06DA, N06DX01, N07BC51
3 DEP Léčba antidepresivy N06A ne, pokud zároveň PSY
4 CHO Hypercholesterolémie C10 mimo (C10AC01, C10BX03) ne, pokud zároveň DMI, DM2, DMH
5 DMH Diabetes s hypertenzí A10 a zároveň C02 mimo (C02KX, C02CA04), C03 mimo (C03CA01, C03DA04), C07, C08 mimo (C08CA06), C09 mimo (C09DX04) ne, pokud zároveň DMI
6 COP Těžké astma, chronická obstrukční choroba plic R03AC18, R03BB ne, pokud zároveň PAH
7 AST Astma R03 mimo (R03AC18, R03BB) ne, pokud zároveň PAH, COP
8 DM2 Diabetes typu II A10 ne, pokud zároveň DMI, DMH
9 EPI Epilepsie N03 mimo (N03AX12, N03AX16), N05BA09
10 CRO Crohnova choroba, ulcerózní kolitida A07EA06, A07EC02
11 KVS Srdeční choroby C01A, C01B, C01D, C01EB15, C01EB17, C03CA01, C03DA04, C09DX04 ne, pokud zároveň PAH
12 TNF Chronická zánětlivá onemocnění léčená biologickými léčivými přípravky D11AH05, L04AA24, L04AA29, L04AA32, L04AA33, L04AA37, L04AA44, L04AB, L04AC, L04AF01, L04AF02, L04AF03, L04AG05
13 REU Revmatické choroby léčené jinak než inhibitory TNF A07EC01, L04AA13, L04AK01, L04AX03, M01CC01, P01BA02 ne, pokud zároveň TNF
14 PAR Parkinsonova choroba N04B
15 DMI Diabetes typu I A10A
16 TRA Transplantace L04AA06, L04AA10, L04AA18, L04AC02, L04AD01, L04AD02, L04AH01, L04AH02, L04AX01 ne, pokud zároveň CRO
17 CFP Cystická fibróza a onemocnění exokrinní funkce pankreatu J01GB01, J01XB01, R05CB13
18 CNS Onemocnění mozku a míchy L03AB07, L03AB08, L03AB13, L03AX13, L04AA23, L04AA27, L04AA31, L04AA34, L04AA36, L04AA40, L04AA42, L04AA50, L04AA52, L04AE01, L04AE03, L04AE04, L04AG03, L04AG06, L04AG08, L04AG12, L04AK02, L04AX07, M03BX01, M03BX02, N07XX02 ne, pokud zároveň RSK
19 ONK Malignity L01, L03AA, L03AX16, L04AX04, L04AX06
20 HIV HIV, AIDS J05AE mimo (J05AE30), J05AF mimo (J05AF08, J05AF10, J05AF11), J05AG, J05AJ, J05AR, J05AX mimo (J05AX05, J05AX18) ne, pokud zároveň HAR
21 REN Renální selhání B03X, V03AE
22 RAS Léčba růstovým hormonem H01AC01, H01AC03
23 HOR Hormonální onkologická léčba L02
24 NPP Neuropatická bolest N01BX04, N03AX12, N03AX16, N02BF01, N02BF02
25 AMG Akromegalie H01AX01, H01CB02, H01CB03
26 CAK Chronická antikoagulace B01AE07, B01AF01, B01AF02, B01AF03
27 PAH Plicní arteriální hypertenze B01AC09, B01AC11, B01AC21, B01AC27, C02KX01, C02KX02, C02KX05, G04BE03, G04BE08
28 HAR HIV, AIDS - léčba bez využití antiretrovirotik J05AE, J05AR, J05AX mimo (J05AX05, J05AX18)
29 IDS Imunodeficitní syndrom J06BA01, J06BA02
30 RSK Těžká roztroušená skleróza L04AA23, L04AA27, L04AA34, L04AA36, L04AA40, L04AA42, L04AA52, L04AE01, L04AE03, L04AG03, L04AG06, L04AG08, L04AG12, L04AX07
31 MDG Makulární degenerace S01LA
32 MIG Migréna léčená biologickými léčivými přípravky N02CD

2. Seznam kombinací věkové skupiny s farmaceuticko-nákladovou skupinou a dvou farmaceuticko-nákladových skupin navzájem se nestanoví.

3. Hodnota koeficientu pro výpočet zajišťovací konstanty se stanoví ve výši 109.

4. Hodnota hranice spotřeby léčiv pro zařazení pojištěnce do farmaceuticko-nákladové skupiny se stanoví ve výši 181.

Příloha č. 2

Požadavky na obsah, strukturu a formát údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování

1. Údaje o anonymizaci pojištěnce

1.1 Osoby

Správce centrálního registru pojištěnců vytvoří tabulky obsahující údaje o anonymizaci pojištěnce (dále jen „anonymizační tabulka“) podle bodů 1.2 až 1.5.

1.2 Časové období a rozsah dat

Anonymizační tabulky obsahují záznamy o všech pojištěncích, které správce centrálního registru pojištěnců eviduje v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023 nebo jeho části jako pojištěnce veřejného zdravotního pojištění.

1.3 Struktura Základní anonymizační tabulky

Údaje vztahující se k jednotlivým pojištěncům definovaným v bodě 1.2 se uvedou jako jeden záznam tabulky (řádek datového souboru) v této struktuře:

Atribut Typ Popis
IDPoj INT(10) Anonymní identifikátor podle oddílu F přílohy č. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
ČísloPojištěnce CHAR(10) Číslo pojištěnce přidělené zdravotní pojišťovnou

Podrobnosti a vysvětlivky k datovému formátu jsou uvedeny v popisu datového rozhraní v bodě 5.

1.4 Vytvoření anonymizačních tabulek pro jednotlivé zdravotní pojišťovny

Správce centrálního registru pojištěnců ze Základní anonymizační tabulky vytvoří pro každou zdravotní pojišťovnu 1 anonymizační tabulku ve struktuře podle bodu 1.3. Anonymizační tabulka pro danou zdravotní pojišťovnu obsahuje údaje ze Základní anonymizační tabulky o pojištěncích, kteří byli evidováni jako pojištěnci dané zdravotní pojišťovny alespoň část časového období podle bodu 1.2.

1.5 Název předávaného souboru

Předávané soubory obsahující anonymizační tabulky pro zdravotní pojišťovny správce centrálního registru pojištěnců nazve „Pojistencildentifikace_KZP.csv“, kde se jako KZP uvede kód příslušné zdravotní pojišťovny.

2. Údaje o registrovaných pojištěncích

2.1 Osoby

Zdravotní pojišťovna vytvoří tabulku obsahující údaje o svých registrovaných pojištěncích (dále jen „registrační tabulka“) podle bodů 2.2 až 2.5.

2.2 Časové období

Registrační tabulka obsahuje údaje o pojištěncích zdravotní pojišťovny v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023.

2.3 Rozsah dat

V registrační tabulce jsou údaje o pojištěncích dané zdravotní pojišťovny, kteří jsou uvedeni v anonymizační tabulce podle bodu 1.1 a které zdravotní pojišťovna v časovém období podle bodu 2.2 nebo jeho části identifikovala jako své pojištěnce.

2.4 Struktura registrační tabulky

V registrační tabulce odpovídá každé registraci pojištěnce dané zdravotní pojišťovny podle bodu 2.3 v časovém období podle bodu 2.2 nebo jeho části jeden záznam. Pojištěnec je v registrační tabulce uveden vícekrát, pokud v průběhu uvedeného časového období přestal být pojištěncem zdravotní pojišťovny a poté se k této zdravotní pojišťovně opět přihlásil.
Údaje se do registrační tabulky uvedou v této struktuře:

Atribut Typ Popis
IDPoj INT (10) Anonymní identifikátor podle oddílu F přílohy č. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Pojištěncem od DATE Datum začátku pojištění (registrace)
Pojištěncem do DATE Datum ukončení pojištění (registrace)
Rok narození INT (4) Rok narození
Měsíc narození INT (2) Měsíc narození
Pohlaví CHAR(1) Poslední dostupný údaj o pohlaví pojištěnce. Uvede se „M“ pro mužské pohlaví a „Z“ pro ženské.

Podrobnosti a vysvětlivky k datovému formátu jsou uvedeny v popisu datového rozhraní v bodě 5.

2.5 Název předávaného souboru

Předávaný soubor obsahující registrační tabulku zdravotní pojišťovna nazve „Pojištěnci.csv“.

3. Údaje o nákladech na zdravotní služby

3.1 Osoby

Zdravotní pojišťovna vytvoří tabulku obsahující údaje o nákladech na zdravotní služby (dále jen „tabulka nákladů“) podle bodů 3.2 až 3.5.

3.2 Časové období

V tabulce nákladů jsou uváděny údaje o nákladech vykázaných v kalendářním roce 2023.

3.3 Rozsah dat

V tabulce nákladů jsou uvedeny údaje o všech pojištěncích, kteří byli uvedeni v registrační tabulce a zároveň byli pojištěnci dané zdravotní pojišťovny v časovém období podle bodu 3.2, a to i pokud zdravotní pojišťovna v tomto časovém období žádné náklady na tyto pojištěnce neeviduje.

3.4 Struktura tabulky nákladů

Každému pojištěnci odpovídá 1 záznam tabulky (řádek datového souboru) a údaje se do tabulky nákladů uvedou v této struktuře:

Atribut Typ Popis
IDPoj INT(10) Anonymní identifikátor podle oddílu F přílohy č. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Náklady INT Náklady pojištěnce v období podle bodu 3.2 oceněné podle vyhlášky č.  102/2024 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění, zaokrouhlené na celé číslo podle matematických pravidel pro zaokrouhlování.

Podrobnosti a vysvětlivky k datovému formátu jsou uvedeny v popisu datového rozhraní v bodě 5.

3.5 Název předávaného souboru

Předávaný soubor obsahující tabulku nákladů zdravotní pojišťovna nazve „Naklady.csv“.

4. Údaje o spotřebě léčivých přípravků

4.1 Osoby

Zdravotní pojišťovna vytvoří tabulku obsahující údaje o spotřebě léčivých přípravků (dále jen „tabulka spotřeby“) podle bodů 4.2 až 4.5.

4.2 Časové období

Tabulka spotřeby obsahuje údaje za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023.

4.3 Rozsah dat

V tabulce spotřeby jsou uvedeny údaje o všech pojištěncích, kteří byli uvedeni v registrační tabulce.

V tabulce spotřeby jsou zahrnuty údaje o veškeré spotřebě hromadně vyráběných léčivých přípravků v časovém období podle bodu 4.2, které byly předepsány a vydány na recept, a hromadně vyráběných léčivých přípravků, které byly spotřebovány v období podle bodu 4.2 v rámci poskytnutí zdravotních služeb a vykázány jako zvlášť účtované léčivé přípravky.

V tabulce spotřeby nejsou zahrnuty údaje o spotřebě hromadně vyráběných léčivých přípravků, které nebyly uznány zdravotní pojišťovnou.

4.4 Struktura tabulky spotřeby

Každému případu vydání nebo spotřeby léčivého přípravku každého pojištěnce odpovídá jeden záznam tabulky spotřeby (řádek datového souboru) a údaje se do tabulky spotřeby uvedou v této struktuře:

Atribut Typ Popis
IDPoj INT(10) Anonymní identifikátor podle oddílu F přílohy č. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Kód HVLP CHAR Kód léčivého přípravku podle § 32 odst. 5 zákona o léčivech přidělený Státním ústavem pro kontrolu léčiv a zveřejněný jako součást seznamu registrovaných léčivých přípravků
Množství DECIMAL Počet vydaných nebo spotřebovaných balení léčivého přípravku, zaokrouhlený na dvě desetinná místa podle matematických pravidel pro zaokrouhlování
Datum poskytnutí léčivého přípravku DATE Datum vydání léčivého přípravku na recept či aplikace zvlášť účtovaného léčivého přípravku

Podrobnosti a vysvětlivky k datovému formátu jsou uvedeny v popisu datového rozhraní v bodě 5.

4.5 Název předávaného souboru

Předávaný soubor obsahující tabulku spotřeby zdravotní pojišťovna nazve „SpotrebaLeky.csv“.

5. Popis datového rozhraní

5.1 Datové typy

Popis datových typů:
CHAR - textový řetězec.
CHAR(n) - textový řetězec o maximálním počtu znaků n.
DATE - datum ve formátu RRRR-MM-DD, včetně úvodních nul.
INT - nezáporné celé číslo.
INT(n) - nezáporné celé číslo o maximálním počtu cifer n.
DECIMAL - desetinné číslo s tečkou jako desetinným symbolem.

5.2 Formát souborů

Každá tabulka je předávána jako samostatný textový soubor s příponou ,,.csv“. Formát souboru je následující:
Každý záznam tabulky je v textovém souboru uveden na jednom řádku.
Kódování obsahu souboru: ASCII (nejsou použity znaky s diakritikou).
Oddělovač řádků: CR+LF.
Jednotlivé atributy řádku jsou odděleny znakem „|“ (znak s ascii kódem 124).
Hodnoty v buňkách tabulky nejsou ohraničeny žádnými oddělovači textu.
Názvy sloupců tabulky nejsou součástí souboru.

5.3 Kompletace dat pro předání

Soubory předávané zdravotními pojišťovnami jsou archivovány do jednoho souboru ,,.zip“ s názvem „KZP-RRRR-MM-DD.zip“, kde RRRR-MM-DD je datum vytvoření tohoto souboru a jako KZP se uvede kód zdravotní pojišťovny.

E-shop

GDPR - praktický průvodce implementací

GDPR - praktický průvodce implementací

Luděk Nezmar - GRADA Publishing, a. s.

Kniha provede procesem zavedení povinného nařízení EU o ochraně osobních údajů známého pod názvem General Data Protection Regulation - GDPR. Povinnost dopadne na všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU - tedy na valnou většinu firem, organizací, obcí, škol nebo ... pokračování

Cena: 339 KčKOUPIT

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sedmé vydání podrobného komentáře zákoníku práce zapracovává všechny změny účinné od 1. 1. 2024, včetně celého znění novely č. 281/2023 Sb. a změn v pracovní době zaměstnanců ve zdravotnictví. Komentář podává srozumitelný a praktický výklad všech ustanovení zákoníku práce v ... pokračování

Cena: 2 173 KčKOUPIT

Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon. Komentář

Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon. Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

Komentář k zákonu o vyvlastnění ve vztahu k prvnímu vydání podstatně rozšiřuje výklad právní úpravy, reaguje na průběžné novelizace a zároveň doplňuje aktuální judikaturu a poznatky z praxe. Publikace zároveň nově zahrnuje vůbec první komentář k liniovému zákonu. Lze ji doporučit k ... pokračování

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.