Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 57/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 14. 3. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

57

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. února 2024

o ocenění udělovaném Ministerstvem dopravy

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje ocenění udělované Ministerstvem dopravy a podmínky pro jeho udělování.

§ 2

Udělované ocenění

(1) Ministerstvo dopravy může jako ocenění udělovat Medaili Ministerstva dopravy.

(2) Medaile má kulatý tvar o průměru 60 mm a je ražena z mosazi. Na lícní straně medaile jsou po jejím obvodu umístěny kruhy a obdélník rozdělený na tři stejnoměrné klíny bílé, modré a červené barvy odvozené od barev státní vlajky. Na rubové straně medaile jsou uvedena slova „Medaile Ministerstva dopravy“.

(3) Součástí ocenění je též diplom, odznak a stojánek.

§ 3

Udělení ocenění

(1) Ocenění uděluje Ministerstvo dopravy na návrh nebo i bez návrhu fyzické nebo právnické osobě za mimořádný počin, významné zásluhy nebo dlouhodobé působení v oblasti dopravy.

(2) Fyzické osobě lze ocenění osobě udělit též in memoriam.

§ 4

Návrh na udělení ocenění

(1) Návrh na udělení ocenění se podává písemně Ministerstvu dopravy.

(2) Návrh na udělení ocenění obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě akademický titul, datum narození a bydliště navrhovatele, jde-li o fyzickou osobu,
b) obchodní firmu nebo název a sídlo navrhovatele, jde-li o právnickou osobu,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě akademický titul, datum narození a bydliště osoby navrhované na udělení ocenění, jde-li o fyzickou osobu,
d) obchodní firmu nebo název a sídlo osoby navrhované na udělení ocenění, jde-li o právnickou osobu, a
e) zdůvodnění návrhu.

(3) Návrh na udělení ocenění fyzické osobě in memoriam obsahuje též jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě akademický titul, datum narození a bydliště fyzické osoby, která ocenění převezme.

§ 5

Předávání ocenění

Slavnostní předávání ocenění se koná zpravidla dvakrát v kalendářním roce.

§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr dopravy:
Mgr. Kupka v. r.

E-shop

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Petr Lavický a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k obecné části občanského zákoníku reaguje na vývoj názorů, k němuž došlo v době od jeho prvního vydání. Občanský zákoník má za sebou již více než šest let účinnosti, během nichž se ... pokračování

Cena: 3 790 KčKOUPIT

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Michaela Dražková - C. H. Beck

Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Rozpočtová skladba v roce 2017

Rozpočtová skladba v roce 2017

Ing. Jiří Paroubek, Ing. Rudolf Kotrba - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 1. ledna 2017. Praktické návodné příklady Stejně jako v předcházejících vydáních ... pokračování

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.