Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 17/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 1. 2. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

17

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. ledna 2024,

kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 214/2023 Sb.

Vláda nařizuje k provedení § 19d odst. 1 a 4 a § 19f odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č.  287/2022 Sb. a zákona č. 365/2022 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 214/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Žádost za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 se podává nejpozději do 20. února 2024.“.

2. V § 9 odst. 2 se za číslo „1“ vkládají slova „věty první“ a na konci odstavce se doplňuje věta „To neplatí, pokud podá obchodník s elektřinou nebo plynem žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku po uplynutí lhůty podle odstavce 1 věty druhé nebo novou žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle odstavce 7, 8 nebo 9.“.

3. V § 9 se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

„(7) Sdělil-li Energetický regulační úřad pochybnosti o správnosti výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle § 19f odst. 5 věty první energetického zákona, podává obchodník s elektřinou nebo plynem podle § 19f odst. 5 věty třetí energetického zákona novou žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku (dále jen „opravná nová žádost“) nejpozději do 20. března 2024.

(8) Zakázal-li Energetický regulační úřad postupem podle § 19f odst. 5 věty čtvrté energetického zákona poskytnutí úhrady prokazatelné ztráty nebo přiměřeného zisku zcela nebo zčásti, podává obchodník s elektřinou nebo plynem novou žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle § 19f odst. 5 věty poslední energetického zákona nejpozději do 19. dubna 2024.

(9) Sdělil-li Energetický regulační úřad podle § 19f odst. 5 věty první energetického zákona pochybnosti o správnosti výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku po ověření údajů z žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podané podle odstavce 8, podává obchodník s elektřinou nebo plynem opravnou novou žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle § 19f odst. 5 věty třetí energetického zákona nejpozději do 22. května 2024.“.

4. V § 10 odst. 2 se za slovo „případě“ vkládá slovo „opravné“.

5. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Podá-li obchodník s elektřinou nebo plynem novou žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle § 19f odst. 5 energetického zákona, předchozí žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za stejný kalendářní měsíc se dále nevyřizuje. To se netýká úhrady té části prokazatelné ztráty nebo přiměřeného zisku, jejíž poskytnutí Energetický regulační úřad nezakázal postupem podle § 19f odst. 5 energetického zákona.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Sagit, a. s.

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.