Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


455

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. prosince 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 308/2022  Sb., o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, ve znění nařízení vlády č. 79/2023 Sb.

Vláda nařizuje podle § 5a odst. 3 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb. a zákona č. 454/2023  Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Nařízení vlády č. 308/2022 Sb., o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, ve znění nařízení vlády č. 79/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno a) zní:

„a) udělení
1. krátkodobého víza, je-li žadatel rodinným příslušníkem občana Evropské unie podle § 15a odst. 1 nebo 2 zákona o pobytu cizinců na území České republiky a takového občana doprovází nebo následuje,
2. dlouhodobého víza za účelem rodinným,
3. diplomatického nebo zvláštního víza podle § 40 zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
4. dlouhodobého víza, je-li žadatel rodinným příslušníkem držitele diplomatického nebo zvláštního víza podle § 40 zákona o pobytu cizinců na území České republiky, nebo
5. mimořádného pracovního víza podle § 31a zákona o pobytu cizinců na území České republiky, pobývá-li žadatel na Ukrajině,“.

2. V § 1 písm. b) se na konci bodu 2 slovo „nebo“ zrušuje a za bod 2 se vkládá nový bod 3, který zní:

„3. *výkonu zaměstnání podle § 42g zákona o pobytu cizinců na území České republiky podávanou občanem Ukrajiny, který je účastníkem vládou schváleného programu a zároveň mu nebyla Českou republikou udělena dočasná ochrana nebo mezinárodní ochrana, nebo“.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.

3. V § 1 písm. b) bodě 4 se slova „vyžadujícího vysokou kvalifikaci“ zrušují, za text „§ 42i“ se vkládají slova „nebo 42k“ a slova „uvedeným v § 5 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona“ se nahrazují slovy „ , kterému nebyla Českou republikou udělena dočasná ochrana nebo mezinárodní ochrana“.

4. V § 1 se na konci textu písmene c) slovo „nebo“ zrušuje a za písmeno c) se vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) udělení oprávnění k pobytu, je-li pobyt žadatele v zájmu České republiky, nebo“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

Čl. II

Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem, kterým pozbývá platnosti § 5a zákona.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr zahraničních věcí:
Bc. Lipavský v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Od července 2023 se zásadně změnily dva základní zákony, a to zákon o pobytu cizinců na území ČR (245 změn a doplnění) a zákon o azylu (188 změn a doplnění). Nově byl do publikace zařazen zákon o státním občanství ČR a vybraná ustanovení k zaměstnávání cizinců. Publikace obsahuje ... pokračování

Cena: 249 KčKOUPIT

ÚZ č. 1551 - Ukrajina

ÚZ č. 1551 - Ukrajina

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor předpisů, které reagují na uprchlickou vlnu vyvolanou invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu. Předpisy upravují zejména poskytování dočasné ochrany ukrajinských uprchlíkům na území ČR, dále poskytování ubytování, zdravotních služeb, sociálního ... pokračování

Cena: 77 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.