Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


348

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2023,

kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 2a odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 484/2020 Sb., a podle § 2 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 484/2020 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 se slova „Kapitola 363 Nejvyšší stavební úřad“ a slova „Kapitola 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře“ zrušují.

2. V příloze č. 2 se na začátek podseskupení položek 122 a 123 vkládá položka 1220, která zní:
„Položka 1220 – Příjem ze spotřební daně z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky“.

3. V příloze č. 2 podseskupení položek 138 zní:
„Podseskupení položek 138 - Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her
Položka 1381 - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023
Položka 1382 - Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů
Položka 1383 - Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů
Položka 1385 - Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023
Položka 1386 - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu
Položka 1387 - Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu
Položka 1388 - Příjem z daně z internetových hazardních her
Položka 1389 - Příjem z daně z hazardních her provozovaných bez povolení nebo ohlášení“.

4. V příloze č. 2 v položce 1612 se za slovo „pojistného“ vkládají slova „na důchodové pojištění“.

5. V příloze č. 2 se za položku 1614 vkládá položka 1615, která zní:
„Položka 1615 – Příjem z pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnanců“.

6. V příloze č. 2 se položka 2513 včetně poznámky zrušuje.

7. V příloze č. 2 v položce 5173 poznámce větě první se slovo „osob“ nahrazuje slovem „osobám“.

8. V příloze č. 2 se položka 5424 zrušuje.

9. V příloze č. 3 paragraf 4225 zní:
„Paragraf 4225 - Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů“.

10. V příloze č. 7 dílčí průřezový ukazatel 34 zní:
„Dílčí průřezový ukazatel 34 – Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona“.

11. V příloze č. 7 se dílčí průřezový ukazatel 35 a dílčí průřezový ukazatel 36 zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

E-shop

Vzory podání a úkonů podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Vzory podání a úkonů podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Zdeněk Fiala, Petr Tomek, Pavel Vetešník - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje vzory vybraných podání a úkonů, které vychází ze zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Zastoupeny jsou jak vzory podání a úkonů, jež činí služební ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Střet zájmů veřejných funkcionářů

Střet zájmů veřejných funkcionářů

Jiří Kapras - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je zaměřena na střet zájmů jako problém rozhodování při výkonu veřejné funkce, kdy se do kolize dostává veřejný zájem, který má veřejný funkcionář z titulu své funkce prosazovat nebo hájit, a jeho zájem soukromý. Střet zájmů vykonavatelů veřejné moci se přitom dotýká samotných ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Michal Vrajík - Anag, spol. s r. o.

Po dlouhé době přichází na trh samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají komplexně – jsou v ní vyloženy všechny způsoby ...

Cena: 409 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.