Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


335

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. listopadu 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 428/2021  Sb., o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

Vláda nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 72/2000  Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 19/2004 Sb. a zákona č. 210/2019 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 428/2021 Sb., o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se částka „50 000 000 EUR“ nahrazuje částkou „55 000 000 EUR“ a částka „100 000 000 EUR“ se nahrazuje částkou „110 000 000 EUR“.

2. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Přesahují-li způsobilé náklady 110 000 000 EUR a maximální výše veřejné podpory pro investiční akci přesáhne částku

a) 33 000 000 EUR v regionech soudržnosti, ve kterých je přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci podle § 1 ve výši 40 %,
b) 24 750 000 EUR v regionech soudržnosti, ve kterých je přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci podle § 1 ve výši 30 %,
c) 20 630 000 EUR v regionech soudržnosti, ve kterých je přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci podle § 1 ve výši 25 %,
d) 16 500 000 EUR v regionech soudržnosti, ve kterých je přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci podle § 1 ve výši 20 %, nebo
e) 12 380 000 EUR v regionech soudržnosti, ve kterých je přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci podle § 1 ve výši 15 %,

lze veřejnou podporu poskytnout pouze po jejím předchozím schválení Evropskou komisí.“.

3. V § 3 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

4. V § 3 odst. 2 se slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavce 1“.

5. V § 5 se slovo „zahájené“ nahrazuje slovy „související se stejnou nebo podobnou činností, které byly zahájeny“.

6. Na konci § 5 se doplňuje věta „Stejnou nebo podobnou činností se rozumí činnosti zařazené do stejné třídy Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

E-shop

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech posluchačům zadány. Sedmé vydání bylo doplněno na 72 klauzurních ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR. Teorie a praxe.

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR. Teorie a praxe.

Lucie Mikulíková - C. H. Beck

Monografie je prvním a zcela unikátním počinem na poli soutěžního práva na českém trhu. Svým pojetím, komplexností a množstvím praktických příkladů je zároveň analytickým komentářem i výkladovou učebnicí k ... pokračování

Cena: 790 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.