Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


320

VYHLÁŠKA

ze dne 20. října 2023,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 371/2021 Sb.:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č.  291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007  Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb., vyhlášky č. 421/2016 Sb., vyhlášky č.  354/2017 Sb., vyhlášky č. 143/2018 Sb., vyhlášky č. 301/2018 Sb., vyhlášky č. 269/2019  Sb., vyhlášky č. 259/2020 Sb., vyhlášky č. 563/2020 Sb., vyhlášky č. 243/2021 Sb., vyhlášky č. 482/2021 Sb. a vyhlášky č. 313/2022 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 1 se na konci tabulky na nový řádek doplňuje bod 19, který zní:

2. V příloze v Kapitole 2 bodě 6.2.1 úvodní části ustanovení se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“ a bod 2 se zrušuje.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

3. V příloze v Kapitole 2 bodě 6.3.2 bodě 2 se slova „příslušného směru“ zrušují.

4. V příloze v Kapitole 2 bodě 6.5 písm. a) se číslo „3,0616“ nahrazuje číslem „3,5239“, číslo „1,8237“ se nahrazuje číslem „2,0991“ a číslo „2,4619“ se nahrazuje číslem „2,8336“.

5. V příloze v Kapitole 2 bodě 8.1 větě druhé se za slovo „odbornosti“ vkládají slova „ , nebo byl pojištěnci u tohoto poskytovatele v průběhu 24 hodin před přijetím k hospitalizaci vykázán výkon č. 06726 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM URGENTNÍHO PŘÍJMU“.

6. V příloze se na konci Kapitoly 2 doplňuje bod 16, který včetně nadpisu zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

7. V příloze v Kapitole 4 bod 17.2 včetně nadpisu zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

8. V příloze v Kapitole 4 bodě 39 se slova „ , omezení neplatí v případě indikace cytologického vyšetření následně po vykázání výkonu 95199 a při současném vykázání výkonu 63063 – kolposkopická expertíza odbornosti 603, tedy po výkonu na děložním hrdle pro abnormální histologický nález“ zrušují.

9. V příloze v Kapitole 4 bod 42.4 včetně nadpisu zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

10. V příloze v Kapitole 4 bodě 47a se věta „K výkonům nelze vykazovat žádný jiný výkon nebo ošetřovací den.“ nahrazuje větou „K výkonům nelze vykazovat žádný jiný výkon nebo ošetřovací den, s výjimkou výkonů číslo 80088, 80089, 09555, 09556 a 09557.“.

11. V příloze v Kapitole 4 bod 49.8 včetně nadpisu zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

12. V příloze v Kapitole 7 bodě 1 věty první až osmá znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

13. V příloze v Kapitole 7 bodě 2.1 se text „35,23-114,45“ nahrazuje textem „40,55-131,73“.

14. V příloze v Kapitole 7 bodě 2.2 se číslo „211,27“ nahrazuje číslem „243,17“.

15. V příloze v Kapitole 7 bodě 3 se za slova „telefonní poplatky“ vkládají slova „ , kurýrní služby“.

16. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01040 vkládají výkony č. 01130, 01131, 01132, 01133 a 01134, které znějí:

17. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se na konci popisu výkonu č. 15119 doplňují věty „Přístroj umožňující kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici v režimu POCT nebo přístroj laboratorní jsou zapojeny do systému externího hodnocení kvality (EHK). Externí hodnocení kvality probíhá minimálně 1x ročně s maximální odchylkou ±25 %. V případě nevyhovujícího výsledku EHK se EHK opakuje nejdéle do 9 měsíců, a pokud se nevyhovující výsledek EHK opakuje, nemůže poskytovatel tento výkon vykázat v rámci vyšetření ve své ordinaci a je možné jej vykázat pouze v rámci jeho provedení v laboratoři. Výkon lze opět vykazovat s jeho provedením v ordinaci po následujícím vyhovujícím výsledku EHK, který bude proveden nejdéle do 9 měsíců od posledního nevyhovujícího výsledku EHK.“.

18. V příloze v Kapitole 101 – vnitřní lékařství – interna výkony č. 11511, 11512 a 11513 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

19. V příloze v Kapitole 103 – diabetologie se za výkon č. 13053 vkládá výkon č. 13054, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

20. V příloze se na konci Kapitoly 104 – endokrinologie doplňují výkony č. 14300 a 14301, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

21. V příloze v Kapitole 105 – gastroenterologie výkon č. 15162 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

22. V příloze v Kapitole 105 – gastroenterologie se výkon č. 15445 zrušuje.

23. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15024 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“ a v části Bodová hodnota se číslo „16654,61“ nahrazuje číslem „18699,66“.

24. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15028 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“ a v části Bodová hodnota se číslo „57253,54“ nahrazuje číslem „57731,28“.

25. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15030 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“ a v části Bodová hodnota se číslo „836,34“ nahrazuje číslem „1314,08“.

26. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15050 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“ a v části Bodová hodnota se číslo „2449,92“ nahrazuje číslem „3188,45“.

27. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonů č. 15062, 15064, 15066, 15068 a 15070 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“.

28. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 názvu výkonů č. 15101 a 15103 se slovo „KOLONOSKOPIE“ nahrazuje slovem „KOLOSKOPIE“, v tabulce nositelů části Čas (ČN) se číslo „40“ nahrazuje číslem „50“ a v části Bodová hodnota se číslo „511,29“ nahrazuje číslem „1096,94“.

29. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 názvu výkonů č. 15105 a 15107 se slovo „KOLONOSKOPIE“ nahrazuje slovem „KOLOSKOPIE“, v tabulce nositelů části Čas (ČN) se číslo „40“ nahrazuje číslem „50“ a v části Bodová hodnota se číslo „512“ nahrazuje číslem „1097,65“.

30. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonů č. 15379 a 15381 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“.

31. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 názvu výkonu č. 15401 se slovo „ESOFAGOGASTRODUODENOSKOPIE“ nahrazuje slovem „GASTROSKOPIE“, v tabulce nositelů části Čas (ČN) se číslo „15“ nahrazuje číslem „30“ a v části Bodová hodnota se číslo „342,03“ nahrazuje číslem „576,45“.

32. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 výkony č. 15403 a 15404 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

33. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15406 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“.

34. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15410 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“, v tabulce nositelů části Čas (ČN) se číslo „45“ nahrazuje číslem „60“ a v části Bodová hodnota se číslo „3147,39“ nahrazuje číslem „3241,28“.

35. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonů č. 15412 a 15420 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“.

36. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15430 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“, v tabulce nositelů části Čas (ČN) se číslo „20“ nahrazuje číslem „35“ a v části Bodová hodnota se číslo „438,11“ nahrazuje číslem „909,56“.

37. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15440 části Bodová hodnota se číslo „303,75“ nahrazuje číslem „350,88“.

38. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 výkon č. 15446 se zrušuje.

39. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15473 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“.

40. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15475 části Bodová hodnota se číslo „16795,60“ nahrazuje číslem „16831,40“.

41. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15480 části Bodová hodnota se číslo „16330,51“ nahrazuje číslem „17453,37“.

42. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15510 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“.

43. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15720 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“.

44. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15900 části Bodová hodnota se číslo „279,10“ nahrazuje číslem „1056,43“.

45. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15910 části Bodová hodnota se číslo „1505,00“ nahrazuje číslem „596,96“.

46. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15920 části Bodová hodnota se číslo „317,25“ nahrazuje číslem „669,85“.

47. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15930 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“ a v části Bodová hodnota se číslo „356,23“ nahrazuje číslem „766,13“.

48. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15940 se slovo „ambulantně“ zrušuje a na konci popisu se doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“, v části OM se slova „S - pouze na specializovaném pracovišti“ nahrazují slovy „SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“ a v části Bodová hodnota se číslo „1384,36“ nahrazuje číslem „2614,01“.

49. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15950 části Bodová hodnota se číslo „4222,40“ nahrazuje číslem „4762,81“.

50. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15960 části Bodová hodnota se číslo „327,81“ nahrazuje číslem „649,10“.

51. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 názvu výkonu č. 15970 se slovo „ESOFAGOGASTROSKOPII“ nahrazuje slovem „GASTROSKOPII“ a v části Bodová hodnota se číslo „314,17“ nahrazuje číslem „633,48“.

52. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15972 části Bodová hodnota se číslo „780,85“ nahrazuje číslem „1146,48“.

53. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15990 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“ a v části Bodová hodnota se číslo „1617,35“ nahrazuje číslem „628,18“.

54. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15992 části Bodová hodnota se číslo „214,02“ nahrazuje číslem „426,24“.

55. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15993 části Bodová hodnota se číslo „4826,57“ nahrazuje číslem „5388,78“.

56. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 se na konci popisu výkonu č. 15994 doplňuje věta „Výkon lze vykazovat v rámci centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.“ a v části Bodová hodnota se číslo „6462,72“ nahrazuje číslem „6884,39“.

57. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15998 části Bodová hodnota se číslo „2825,20“ nahrazuje číslem „2148,18“.

58. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15999 části Bodová hodnota se číslo „417,34“ nahrazuje číslem „1312,74“.

59. V příloze v Kapitole 106 – geriatrie se za výkon č. 16023 vkládají výkony č. 16100 a 16101, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

60. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25153 vkládá výkon č. 25154, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

61. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie názvu výkonu č. 25237 se slova „IMPULZNÍ OSCILOMETRIE“ zrušují a za slovo „CEST“ se vkládá slovo „OSCILOMETRICKOU“.

62. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie - skupina 1 popisu výkonu č. 25125 části ZUM se slovo „Ne“ nahrazuje slovem „Ano“ a v části Bodová hodnota se číslo „2624,76“ nahrazuje číslem „304,76“.

63. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie - skupina 1 popisu výkonu č. 25127 části ZUM se slovo „Ne“ nahrazuje slovem „Ano“ a v části Bodová hodnota se číslo „2647,81“ nahrazuje číslem „489,81“.

64. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie - skupina 1 popisu výkonu č. 25129 části ZUM se slovo „Ne“ nahrazuje slovem „Ano“ a v části Bodová hodnota se číslo „137,20“ nahrazuje číslem „103,20“.

65. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie - skupina 1 se za výkon č. 25140 vkládá výkon č. 25143, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

66. V příloze v Kapitole 305 – psychiatrie se za výkon č. 35205 vkládá výkon č. 35206, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

67. V příloze za Kapitolu 305 – psychiatrie se vkládá Kapitola 355 – centrum duševního zdraví pro osoby s nařízeným ochranným léčením, která včetně nadpisu zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

68. V příloze v Kapitole 306 – dětská a dorostová psychiatrie popisu výkonu č. 36021 části Čas výkonu (ČV) se číslo „140“ nahrazuje číslem „150“ a v tabulce nositelů části Čas (ČN) se číslo „140“ nahrazuje číslem „150“.

69. V příloze v Kapitole 306 – dětská a dorostová psychiatrie popisu výkonu č. 36022 části Čas výkonu (ČV) se číslo „70“ nahrazuje číslem „75“ a v tabulce nositelů části Čas (ČN) se číslo „70“ nahrazuje číslem „75“.

70. V příloze v Kapitole 306 – dětská a dorostová psychiatrie popisu výkonu č. 36023 části Čas výkonu (ČV) se číslo „35“ nahrazuje číslem „40“ a v tabulce nositelů části Čas (ČN) se číslo „35“ nahrazuje číslem „40“.

71. V příloze se na konci Kapitoly 306 – dětská a dorostová psychiatrie doplňuje výkon č. 36073, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

72. V příloze v Kapitole 413 – radiační onkologie - skupina 1 se za výkon č. 43637 vkládá výkon č. 43638, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

73. V příloze v Kapitole 404 – dermatovenerologie se za výkon č. 44111 vkládá výkon č. 44112, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

74. V příloze v Kapitole 404 – dermatovenerologie se za výkon č. 44115 vkládá výkon č. 44116, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

75. V příloze v Kapitole 521 – chirurgie - skupina 2 výkon č. 51433 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

76. V příloze v Kapitole 521 – chirurgie - skupina 2 se za výkon č. 51433 vkládá výkon č. 51434, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

77. V příloze v Kapitole 531 – chirurgie - skupina 3 se za výkon č. 51311 vkládá výkon č. 51315, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

78. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie - skupina 1 výkon č. 61131 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

79. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 61131 vkládá výkon č. 61132, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

80. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie - skupina 1 se výkon č. 61235 zrušuje.

81. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie - skupina 1 se výkon č. 61422 zrušuje.

82. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 výkon č. 61121 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

83. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 se za výkon č. 61121 vkládá výkon č. 61122, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

84. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 výkon č. 61153 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

85. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 se za výkon č. 61153 vkládá výkon č. 61154, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

86. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 výkon č. 61167 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

87. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 se za výkon č. 61167 vkládá výkon č. 61168, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

88. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 výkon č. 61169 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

89. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 se za výkon č. 61169 vkládá výkon č. 61170, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

90. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 výkon č. 61221 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

91. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 se za výkon č. 61221 vkládá výkon č. 61222, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

92. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 se za výkon č. 61231 vkládají výkony č. 61235 a 61236, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

93. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 výkony č. 61237 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

94. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 výkon č. 61241 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

95. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 výkon č. 61421 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

96. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 se za výkon č. 61421 vkládá výkon č. 61422, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

97. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 výkon č. 61423 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

98. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie - skupina 2 výkony č. 61445, 61447, 61449, 61453 a 61455 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

99. V příloze se na konci Kapitoly 621 – plastická chirurgie - skupina 2 doplňuje výkon č. 61467, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

100. V příloze v Kapitole 631 – plastická chirurgie - skupina 3 výkon č. 61119 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

101. V příloze v Kapitole 631 – plastická chirurgie - skupina 3 se za výkon č. 61119 vkládá výkon č. 61120, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

102. V příloze v Kapitole 631 – plastická chirurgie - skupina 3 výkon č. 61473 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

103. V příloze v Kapitole 603 – gynekologie a porodnictví název výkonu č. 63703 zní: „UROGYNEKOLOGICKÉ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ“ a na konci popisu výkonu se doplňuje věta „V případě odbornosti urologie se k výkonu UZ 2 nebo 3 orgánů vykazují výkony č. 09137 nebo 09139.“.

104. V příloze v Kapitole 623 – gynekologie a porodnictví - skupina 2 popisu výkonu č. 63239 části ZUM se slovo „Ne“ nahrazuje slovem „Ano“.

105. V příloze v Kapitole 615 – orální a maxilofaciální chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 65115 vkládají výkony č. 65121 a 65122, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

106. V příloze v Kapitole 635 – orální a maxilofaciální chirurgie - skupina 3 se na začátku kapitoly vkládá výkon č. 65100, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

107. V příloze v Kapitole 606 – ortopedie výkon č.  66031 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

108. V příloze v Kapitole 607 – ortopedická protetika výkon č. 67116 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

109. V příloze v Kapitole 731 – otorinolaryngologie - skupina 3 se za výkon č. 71725 vkládá výkon č. 71728, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

110. V příloze v Kapitole 702 – foniatrie se na začátku kapitoly vkládají výkony č. 72014 a 72020, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

111. V příloze v Kapitole 706 – urologie se za výkon č. 76023 vkládají výkony č. 76027, 76029, 76031 a 76033, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

112. V příloze v Kapitole 716 – urologie - skupina 1 popisu výkonu č. 76567 se slova „cystouretroskopie 76531, flexibilní cystoskopie 76511, nebo cystouretroskopie u dítěte 77111“ nahrazují slovy „cystouretroskopie č. 76531, flexibilní cystoskopie č. 76511, nebo cystouretroskopie u dítěte č. 77111“ a v části OM se slova „bez omezení“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“.

113. V příloze se na konci Kapitoly 716 – urologie - skupina 1 doplňují výkony č. 76621 a 76623, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

114. V příloze v Kapitole 736 – urologie - skupina 3 se za výkon č. 76603 vkládají výkony č. 76605 a 76613, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

115. V příloze v Kapitole 736 – urologie - skupina 3 popisu výkonu č. 76652 části ZUM se slovo „Ne“ nahrazuje slovem „Ano“ a v části Bodová hodnota se číslo „26106,45“ nahrazuje číslem „5846,45“.

116. V příloze v Kapitole 736 – urologie - skupina 3 výkon č. 76713 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

117. V příloze se na konci Kapitoly 736 – urologie - skupina 3 doplňují výkony č. 76715, 76717, 76719, 76721, 76723, 76725, 76727, 76729, 76731, 76733, 76735 a 76739, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

118. V příloze v Kapitole 710 – algeziologie - léčba bolesti popisu výkonu č. 80029 části OM se slova „bez omezení“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“ a v části OF se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“.

119. V příloze v Kapitole 710 – algeziologie - léčba bolesti se za výkon č. 80029 vkládá výkon č. 80030, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

120. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81319 vkládá výkon č. 81320, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

121. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie výkon č. 81443 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

122. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie výkon č. 81563 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

123. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie výkon č. 81689 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

124. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81701 vkládá výkon č. 81702, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

125. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81757 vkládají výkony č. 81759 a 81760, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

126. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81777 vkládá výkon č. 81800, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

127. V příloze na konci Kapitoly 801 – klinická biochemie se vkládají výkony č. 81810, 81811, 81812, 81813, 81814 a 81815, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

128. V příloze v Kapitole 802 – lékařská mikrobiologie se za výkon č. 82241 vkládá výkon č. 82250, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

129. V příloze se na konci Kapitoly 809 – radiologie a zobrazovací metody doplňují výkony č. 89819, 89951, 89952, 89953, 89954, 89955, 89956, 89957 a 89958, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

130. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická výkon č. 91561 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

131. V příloze v Kapitole 816 – laboratoř lékařské genetiky popisu výkonu č. 94365 se věta poslední nahrazuje větami „Výkon je určen zejména pro specializované laboratoře, které působí v rámci center vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé a děti a center vysoce specializované onkologické péče. V klinicky odůvodněných případech (například monitorování úspěšnosti léčby) je možné výkon vykázat až 6/1 rok. Výkon lze vykázat při vyšetření nádorových buněk ve vzorcích hematopoetické tkáně včetně tkáně lymfoidní a v?tekutých vzorcích (například v kostní dřeni, periferní krvi, jiných tělních tekutinách, buněčných suspenzích), nikoliv při vyšetření tkání solidních nádorů (při vyšetření solidní nádorové tkáně lze vykázat výkon č. 87701).“.

132. V příloze v Kapitole 817 – laboratoř klinické cytologie popisu výkonů č. 95198 a 95199 se slova „splňuje podmínky dané Věstníkem č. 7/2007 MZ ČR pro výkon gynekologické cytologie“ nahrazují slovy „má statut screeningového pracoviště“ a v části OM se slova „A - pouze ambulantně“ nahrazují slovy „SA - pouze na spec. prac. ambulantně“.

133. V příloze v Kapitole 817 – laboratoř klinické cytologie popisu výkonů č. 95202 a 95203 se ve větě první slova „a 45“ nahrazují slovy „ , 45 a 55“, slovo „negativním“ se nahrazuje slovem „screeningovém“, slovo „screeningu“ se nahrazuje slovem „vyšetření“, na konci popisu výkonů se doplňuje věta „Výkon nelze vykázat s výkonem č. 95201.“ a v části OF se slova „2/život“ nahrazují slovy „3/život“.

134. V příloze v Kapitole 818 – laboratoř hematologická popisu výkonu č. 96894 se ve větě poslední slova „vyšetření ADAMTS13“ zrušují a slovo „dalších“ se nahrazuje slovem „další“.

135. V příloze v Kapitole 818 – laboratoř hematologická se za výkon č. 96899 vkládají výkony č. 96900 a 96901, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

136. V příloze v Kapitole 823 – laboratoř patologie se za výkon č. 87011 vkládá výkon č. 87012, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

137. V příloze v Kapitole 901 – klinická psychologie popisu výkonu č. 37021 tabulce nositelů se symbol „K2“ nahrazuje symbolem „K3“ a index „2“ se nahrazuje indexem „3“.

138. V příloze v Kapitole 901 – klinická psychologie popisu výkonu č. 37022 tabulce nositelů se symbol „K2“ nahrazuje symbolem „K3“ a index „2“ se nahrazuje indexem „3“.

139. V příloze v Kapitole 901 – klinická psychologie popisu výkonu č. 37023 tabulce nositelů se symbol „K2“ nahrazuje symbolem „K3“ a index „2“ se nahrazuje indexem „3“.

140. V příloze v Kapitole 901 – klinická psychologie popisu výkonu č. 37111 tabulce nositelů se symbol „K2“ nahrazuje symbolem „K1“ a index „2“ se nahrazuje indexem „1“.

141. V příloze v Kapitole 903 – klinická logopedie popis výkonu č. 72016 zní:„V případě hospitalizovaných pacientů je možné výkon vykázat 4/1 čtvrtletí.“.

142. V příloze v Kapitole 910 – psychoterapie výkony č. 35610 a 35620 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

143. V příloze v Kapitole 910 – psychoterapie popisu výkonu č. 35630 se věta „Omezení frekvencí 20/1 čtvrtletí se nevztahuje na poskytovatele lůžkové péče a poskytovatele ambulantní péče vykazující ošetřovací den denního stacionáře (00041 nebo 00042).“ nahrazuje větou „Omezení frekvencí 20/1 čtvrtletí se nevztahuje na pojištěnce, na které je nebo byl za poslední 3 měsíce poskytovatelem vykázán ošetřovací den denního stacionáře (00041 a 00042), a rovněž k hospitalizovaným pacientům.“.

144. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se za výkon č. 06335 vkládá výkon č. 06337, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

145. V příloze se na začátek Kapitoly 926 – domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu vkládají výkony č. 80088 a 80089, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

146. V příloze v Kapitole 931 – dětská psychologie se v popisech výkonů č. 37061 a 37062 v tabulce nositelů symbol „K2“ nahrazuje symbolem „K3“, index „2“ se nahrazuje indexem „3“ a v části Bodová hodnota se číslo „35,08“ nahrazuje číslem „150,36“.

147. V příloze v Kapitole 931 – dětská psychologie popisu výkonu č. 37063 tabulce nositelů se symbol „K2“ nahrazuje symbolem „K3“, index „2“ se nahrazuje indexem „3“ a v části Bodová hodnota se číslo „17,02“ nahrazuje číslem „75,18“.

148. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se na konci popisu výkonů č. 09117 a 09119 doplňuje věta „V případě kombinace s výkonem č. 81443 (oGTT) lze vykázat 3/1 den.“.

149. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony popisu výkonu č. 09133 části Bodová hodnota se číslo „0“ nahrazuje číslem „3,07“.

150. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09144 vkládá výkon č. 09170, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

151. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony popisu výkonu č. 09543 se věta první nahrazuje větou „Výkon se vykazuje s výkonem klinického vyšetření provedeným pojištěnci ode dne dosažení 18 let včetně při návštěvě u orálního a maxilofaciálního chirurga a ambulantního specialisty.“ a v části Bodová hodnota se číslo „0“ nahrazuje číslem „50“.

152. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony popis výkonu č. 09555 zní: „Výkon se vykazuje u dětí do dne dosažení 6 let. Při ambulantním specializovaném vyšetření a ošetření dítěte do 6 let přičti k výkonu klinického vyšetření. Výkon se dále vykazuje s odbornými výkony odborností 719, 780, 697, 809, 810, 902, 905, 910, 913, 916, 917, 919, 925, 926 a 927.“, v části Čas výkonu (ČV) se číslo „10“ nahrazuje číslem „0“, v části Bodová hodnota se číslo „0“ nahrazuje číslem „200“ a tabulka nositele výkonu s indexem a časem (ČN) se zrušuje.

153. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09555 vkládají výkony č. 09556 a 09557, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

154. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se na konci textu popisu výkonu č. 09563 doplňují slova „podle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů“.

155. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09572 vkládají výkony č. 09580 a 09990, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

156. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se na konci popisu výkonu č. 76801 doplňuje věta „Výkon nelze použít v odbornosti 115.“.

157. V příloze se na konci Kapitoly 999 – univerzální mezioborové výkony doplňuje výkon č. 99976, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministr:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

E-shop

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 2. vydání

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 2. vydání

Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý, Miroslav Růžička a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů posledních let. Stalo se globálním standardem pro ochranu dat a představuje také první komplexnější regulaci umělé inteligence. Druhé vydání komentáře reaguje na rozsáhlou ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Smluvní režim výkonu funkce

Smluvní režim výkonu funkce

Lucia Žitňanská, Bohumil Havel, Kristián Csach a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kolektivní monografie Smluvní režim výkonu funkce přináší monografické zpracování otázek smlouvy o výkonu funkce v obchodních korporacích. Jednotliví autoři se ve svých příspěvcích věnují detailně jednotlivým aspektům smluvního režimu výkonu funkce člena orgánu, možnostem smluvní ...

Cena: 485 KčKOUPIT

Veřejné stavební investice

Veřejné stavební investice

Zdeněk Dufek, Jana Korytátová, Tomáš Apeltauer, Vít Hromádka, Petr Fiala, Rostislav Dochytka, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přehledným způsobem shrnuje témata, kterými se musí zabývat osoby podílející se na realizaci veřejných stavebních investic. Obsahuje poznatky a doporučení z hlediska projektového řízení, hodnocení projektů, managementu rizik, výběru dodavatelů, smluvních vztahů, sestavování ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.