Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


312

VYHLÁŠKA

ze dne 11. října 2023,

kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004  Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny, se mění takto:

1. V § 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“ a slova „do oběhu“ se nahrazují slovy „na trh“.

2. V § 2 odst. 1 písm. b), § 4 odst. 5 a v § 5 odst. 1 se slova „minus 18 °C“ nahrazují textem  „–18 °C“.

3. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „minus 18 °C“ nahrazují textem „–18 °C“.

4. V § 3 odst. 1 se slova „v zákoně a ve zvláštním právním předpise3)“ nahrazují slovy „v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům3), v zákoně a v právním předpise upravujícím některé způsoby označování potravin4)“.
Poznámky pod čarou č. 3 a 4 znějí:


3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č.  1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.
4) Vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin.“.

5. V § 4 odst. 2 se odkaz na poznámku pod čarou č. 4 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 9.
Poznámka pod čarou č. 9 zní:


9) Například vyhláška č. 397/2021 Sb., o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány, vyhláška č. 398/2016 Sb., o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici, vyhláška č. 18/2020 Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky č. 274/2019 Sb., vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 4 se odstavce 7 a 9 včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušují.
Dosavadní odstavce 8 a 10 se označují jako odstavce 7 a 8.

7. V nadpisu § 5 se slova „do oběhu“ nahrazují slovy „na trh“.

8. V § 5 odst. 1 se slova „nejvýše na minus 15 °C“ nahrazují slovy „nejvýše o 3 °C“.

9. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Nabízení k prodeji hluboce zmrazených potravin v mrazicích boxech spotřebiteli musí být prováděno za takových podmínek, aby nedošlo ke zvýšení teploty hluboce zmrazené potraviny více než o 3 °C.“.

10. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministr zemědělství:
Mgr. Výborný v. r.

E-shop

Zákon o spotřebních daních - Komentář, 4. vydání

Zákon o spotřebních daních - Komentář, 4. vydání

Milan Tomíček, Bohumila Kotenová, Petra Petrová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Odborný průvodce pro aplikaci zákona o spotřebních daních č. 353/2003 Sb. zohledňující poslední vývoj v této oblasti s účinností k 13. 2. 2023. Autoři (Milan Tomíček, Bohumila Kotenová a Petra Petrová) poskytují co nejkomplexnější komentář jednotlivých ustanovení zákona, ...

Cena: 1 540 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - Komentář, 2. vydání

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - Komentář, 2. vydání

David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Riegel, Vít Šťastný - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentář přináší ucelený výklad zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili své zkušenosti při vedení přestupkových řízení, metodického usměrňování přestupkové ...

Cena: 1 705 KčKOUPIT

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů rozdělených do kapitol: zemědělství, vinohradnictví a vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství a ochrana zvířat. Od minulého vydání se změnilo 16 zákonů. ...

Cena: 323 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.