Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 298/2023 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2023, částka 139, ze dne 29. 9. 2023

298

VYHLÁŠKA

ze dne 25. září 2023

o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích

Ministerstvo obrany stanoví podle § 13 odst. 2 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze:

§ 1

Hodnotitel

(1) Při zpracování služebního hodnocení služební orgán (dále jen „hodnotitel“) posuzuje plnění služebních úkolů a povinností vojákem v záloze při výkonu vojenské činné služby (dále jen „služba“), jeho odbornou a psychickou způsobilost ke služebnímu zařazení a jeho zdravotní způsobilost a fyzickou zdatnost pro další výkon služby.

(2) Hodnotitelem je nejbližší přímý nadřízený vojáka v záloze ve službě (dále jen „voják“).

(3) V případě, že v hodnoceném období vykoná hodnocený voják službu v podřízenosti dvou nebo více nejbližších přímých nadřízených, využije hodnotitel ke zpracování služebního hodnocení tohoto vojáka podklady podle § 3 průběžně zpracovávané i předchozími přímými nadřízenými vojáka.

§ 2

Zpracování služebního hodnocení

(1) Hodnotitel zpracuje služební hodnocení na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce, a to za kalendářní rok (dále jen „hodnocené období“) v termínu od 1. listopadu kalendářního roku do 31. ledna následujícího kalendářního roku (dále jen „hodnoticí období“), pokud voják v hodnoceném období nebo od posledního služebního hodnocení vykonal službu.

(2) Hodnotitel zpracuje služební hodnocení mimo hodnoticí období v rámci posledního plánovaného výkonu služby v hodnoceném období

a) před přeložením vojáka do podřízenosti jiného služebního orgánu, pokud vojákovi není ve zbývající části hodnoceného období plánován výkon služby, nebo
b) pokud doba zařazení vojáka do aktivní zálohy uplyne mimo hodnoticí období nebo je mimo hodnoticí období z aktivní zálohy vyřazen.

§ 3

Podklady pro služební hodnocení

(1) Podklady pro služební hodnocení jsou

a) hodnocení výsledků výcviku a splnění jiných úkolů jednotky, v níž je voják služebně zařazen, pokud se jich účastnil nebo se na nich osobně podílel,
b) hodnocení výsledků vojáka v rámci jeho přípravy nebo při plnění zvláštních úkolů za hodnocené období, zejména hodnocení na závěr vojenské přípravy k získání základních vojenských znalostí a dovedností nebo plnění úkolů v operačním nasazení, a
c) podklady o výkonu služby vedené ve vojenské evidenci.

(2) Podkladem služebního hodnocení může být písemné ověření znalostí právních anebo vnitřních předpisů nebo znalostí vojensko-odborných témat, pokud souvisejí s výkonem služby hodnoceného vojáka.

(3) S podklady pro služební hodnocení hodnotitel seznámí hodnoceného vojáka ústně při vyhodnocení jednotlivých úkolů, popřípadě písemně, pokud voják vyjádřil s obsahem ústně sděleného hodnocení nesouhlas.

§ 4

Klasifikace plnění hodnocených oblastí

(1) Hodnotitel klasifikuje hodnocenou oblast stupněm hodnocení.

(2) Hodnocená oblast se klasifikuje stupněm hodnocení

a) 4 – oblast je plněna výtečným způsobem, pokud je výkon hodnoceného vojáka vysoko nad rámec požadavků kladených na výkon služby; voják maximálně využívá osobního potenciálu,
b) 3 – oblast je plněna velmi dobrým způsobem, pokud je výkon hodnoceného vojáka ještě nad rámec požadavků kladených na výkon služby; voják průměrně využívá osobního potenciálu a je maximálně pracovitý,
c) 2 – oblast je plněna dobrým způsobem, pokud je výkon hodnoceného vojáka v souladu s požadavky kladenými na výkon služby; voják plní zadané úkoly a při jejich plnění je alespoň minimálně aktivní,
d) 1 – oblast je plněna vyhovujícím způsobem, pokud výkon hodnoceného vojáka dosahuje minimální úrovně požadavků kladených na výkon služby; voják částečně plní zadané úkoly a nevystupuje aktivně, nebo
e) 0 – oblast je plněna nevyhovujícím způsobem, pokud výkon hodnoceného vojáka zcela neodpovídá požadavkům kladeným na výkon služby; voják neplní zadané úkoly a je pasivní, výkon jeho služby vyžaduje stálou kontrolu a pomoc jiné osoby a nejeví snahu se zlepšit.

Závěr služebního hodnocení

§ 5

Hodnotitel v závěru služebního hodnocení na základě aritmetického průměru stupňů hodnocení jednotlivých hodnocených oblastí (dále jen „aritmetický průměr“) slovně stanoví celkové hodnocení. U vojáka v aktivní záloze slovně stanoví celkové hodnocení na základě aritmetického průměru a dalších kritérií stanovených v § 7 odst. 1.

§ 6

Voják je celkově hodnocen jako

a) výtečný, pokud aritmetický průměr činí alespoň 3,5,
b) velmi dobrý, pokud aritmetický průměr činí alespoň 2,5,
c) dobrý, pokud aritmetický průměr činí alespoň 1,5,
d) vyhovující, pokud aritmetický průměr činí alespoň 1, nebo
e) nevyhovující, pokud aritmetický průměr činí méně než 1.

§ 7

(1) Voják v aktivní záloze je celkově hodnocen jako

a) výtečný, pokud aritmetický průměr činí alespoň 3,5, v hodnoceném období vykoná vojenské cvičení alespoň v délce 21 kalendářních dnů nebo službu v operačním nasazení alespoň v délce 1 den a dosáhne výsledku hodnocení fyzické zdatnosti alespoň dobře,
b) velmi dobrý, pokud aritmetický průměr činí alespoň 2,5, v hodnoceném období vykoná vojenské cvičení alespoň v délce 21 kalendářních dnů nebo službu v operačním nasazení alespoň v délce 1 den a dosáhne výsledku hodnocení fyzické zdatnosti alespoň vyhovující,
c) dobrý, pokud aritmetický průměr činí alespoň 1,5, v hodnoceném období vykoná vojenské cvičení alespoň v délce 14 kalendářních dnů nebo službu v operačním nasazení alespoň v délce 1 den a dosáhne výsledku hodnocení fyzické zdatnosti alespoň vyhovující,
d) vyhovující, pokud aritmetický průměr činí alespoň 1, v hodnoceném období vykoná vojenské cvičení alespoň v délce 7 kalendářních dnů nebo službu v operačním nasazení alespoň v délce 1 den, nebo
e) nevyhovující, pokud aritmetický průměr činí méně než 1 nebo pokud v hodnoceném období nevykoná vojenské cvičení alespoň v délce 7 kalendářních dnů nebo službu v operačním nasazení alespoň v délce 1 den anebo ve dvou po sobě jdoucích hodnoceních fyzické zdatnosti je nevyhovující.

(2) Hodnotitel v závěru služebního hodnocení vojáka v aktivní záloze dále uvede

a) doporučení k další kariéře vojáka nebo k personálnímu opatření a
b) úkoly a cíle odborného a osobního rozvoje na další hodnocené období.

§ 8

Hodnoticí pohovor

Se služebním hodnocením hodnotitel seznámí hodnoceného vojáka bez zbytečného odkladu po jeho vypracování ústně při hodnoticím pohovoru. Pokud se v průběhu hodnoticího pohovoru hodnotitel s hodnoceným shodnou na změně služebního hodnocení, hodnotitel služební hodnocení před ukončením hodnoticího pohovoru upraví.

§ 9

Ukončení hodnoticího procesu

(1) Hodnoticí proces končí marným uplynutím lhůty pro podání námitek.

(2) V případě podání námitek proti služebnímu hodnocení končí hodnoticí proces seznámením vojáka s výsledkem posouzení námitek.

(3) Po ukončení hodnoticího procesu se služební hodnocení zakládá do osobního spisu vojáka.

§ 10

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 220/2016 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích, se zrušuje.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2023.

Ministryně:
Mgr. Černochová v. r.

Příloha k vyhlášce č. 298/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob  - Komentář, 2 vydání

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - Komentář, 2 vydání

Petr Hampel, Ivo Walder - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé, podstatně doplněné vydání komentáře zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřených fondů reflektuje všechny přijaté změny zákona od roku 2014, vývoj judikatury k ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete stavební předpisy, které se budou do 30. 6. 2024 používat pro převážnou většinu staveb – aktuální stavební zákon (se změnami k 1. 7. 2023) a všechny jeho prováděcí vyhlášky (které ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Iveta Chmielová Dalajková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Veřejný sektor České republiky může naplňovat moderní prvky personalistiky 21. století a očekávání veřejnosti pouze tehdy, pokud ho vykonávají a spravují vhodně motivovaní a moderními metodami řízení lidé. Lidský faktor je tak klíčovým prvkem dobré veřejné správy. Podmínky a další ...

Cena: 595 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.