Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


265

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. srpna 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005  Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004  Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:

Čl. I

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb., nařízení vlády č. 239/2015 Sb., nařízení vlády č. 195/2019 Sb., nařízení vlády č. 562/2020  Sb. a nařízení vlády č. 125/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova „přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti (dále jen „přímá pedagogická činnost“)“ nahrazují slovy „přímé pedagogické činnosti“.

2. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Není-li v přílohách k tomuto nařízení rozsah hodin přímé pedagogické činnosti pedagogického pracovníka stanoven, stanoví mu jej ředitel školy, a to nejvýše na 32 hodin týdně.“.

3. V příloze č. 1 bodě 14.1. se slovo „učitel“ nahrazuje slovem „pedagog“.

4. V příloze č. 1 se bod 14.2. zrušuje.

5. V příloze č. 1 se za bod 16.2. vkládá nový bod 16.3., který zní:„16.3. Školský logoped 20 až 24“.

Dosavadní body 16.3. až 16.5. se označují jako body 16.4. až 16.6.

6. V příloze č. 3 bod 2. zní:„2. Základní umělecká škola

zástupce ředitele školy vykonávající činnost učitele v individuální výuce do 14 o 11 hodin týdně 15 až 29 o 14 hodin týdně 30 až 39 o 18 hodin týdně 40 až 49 o 23 hodin týdně 50 a více o 28 hodin týdně

zástupce ředitele školy vykonávající činnost učitele ve skupinové nebo kolektivní výuce do 14 o 9 hodin týdně 15 až 29 o 12 hodin týdně 30 až 39 o 16 hodin týdně 40 až 49 o 21 hodin týdně 50 a více o 26 hodin týdně“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2023.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
doc. PhDr. Bek, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Od září 2023 platí velká novela zákona o pedagogických pracovnících (125 změn a doplnění), která mj. mění uznávání odborné kvalifikace učitelů, redukuje akreditované programy dalšího vzdělávání, zavádí novou pozici provázejícího učitele a uvádějícího učitele (podpora v adaptačním ... pokračování

Cena: 279 KčNedostupné

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.