Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 262/2023 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2023, částka 121, ze dne 31. 8. 2023

262

VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2023,

kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 287/2016 Sb., o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě

Ministerstvo obrany stanoví podle § 93 zákona č. 221/1999  Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 122/2012 Sb., a podle § 22 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání

Čl. I

Vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb., vyhlášky č. 69/2008 Sb., vyhlášky č. 334/2008 Sb., vyhlášky č. 290/2010 Sb., vyhlášky č.  177/2012 Sb., vyhlášky č. 17/2014 Sb. a vyhlášky č. 431/2021 Sb., se mění takto:

1. Na konci názvu vyhlášky se za slovo „povolání“ doplňují slova „ , vojáků v záloze ve službě a vojáků v aktivní záloze“.

2. V § 13 odst. 2 se za slovo „vojákovi“ vkládají slova „ , vojákovi v záloze, který nastoupil výkon vojenské činné služby (dále jen „voják v záloze ve službě“), nebo vojákovi zařazenému v aktivní záloze (dále jen „voják v aktivní záloze“)“.

3. V § 13 odst. 5 se text „č. 3“ nahrazuje slovy „č. 3 a 4“.

4. V § 14 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Vojákovi v záloze ve službě se při prvním nástupu výkonu vojenské činné služby vydají do vlastnictví výstrojní součástky podle písmene a) přílohy č. 4 k této vyhlášce.“.

5. § 15 včetně nadpisu zní:

㤠15

Výdej vojenské výstroje do výpůjčky vojákovi v záloze

(1) Vojákovi v záloze ve službě se na dobu vojenské činné služby vydávají do výpůjčky výstrojní součástky podle písmene b) přílohy č.  4 k této vyhlášce.

(2) Vojákovi v aktivní záloze se po dokončení vojenské přípravy k získání základních vojenských znalostí a dovedností na dobu zařazení do aktivní zálohy vydávají do výpůjčky výstrojní součástky podle písmen b) a c) přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(3) Pokud je k plnění úkolů na služebním místě nezbytná další vojenská výstroj, vydají se vojákovi v záloze ve službě do výpůjčky potřebné výstrojní součástky nad rozsah stanovený přílohou č. 4 k této vyhlášce.“.

6. V § 18 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Zemře-li voják v záloze ve službě v době výkonu vojenské činné služby, vydá se vypraviteli jeho pohřbu k pohřbení vojáka vojenský stejnokroj bez bot a jedna souprava prádla.“.

7. V názvu přílohy č. 3 se za slovo „součástek“ vkládají slova „vydávaných vojákovi“.

8. Doplňuje se příloha č. 4, která zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 266/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Přechodné ustanovení

Směrná doba používání výstrojní součástky uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce vydané podle vyhlášky č. 287/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se počítá ode dne, kdy byla poprvé vydána.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě

Čl. III

Vyhláška č. 287/2016 Sb., o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě, se mění takto:

1. V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Stravními dávkami jsou

a) základní stravní dávka,
b) stravní dávka pro letce a
c) stravní dávka pro výsadkáře.“.

2. § 10 až 13 se zrušují.

3. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 287/2016 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2023.

Ministryně obrany:
Mgr. Černochová v. r.

E-shop

Sociální správa, organizace a řízení sociálních systémů

Sociální správa, organizace a řízení sociálních systémů

Kateřina Šámalová, Petr Vojtíšek (Eds.) - GRADA Publishing, a. s.

Učebnice je dělena do dvou vzájemně provázených částí. V první části představuje čtenářům obecnou teorii sociální správy, nastiňuje genezi současných modelů řízení sociálních systémů, seznamuje s principy řízení v sociální správě a dalšími klíčovými koncepty, které je nutné znát pro ... pokračování

Cena: 449 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Ústavní rámec vlastnictví, podnikání a sociálních práv

Ústavní rámec vlastnictví, podnikání a sociálních práv

Marek Antoš, Jan Wintr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sborník obsahuje šestnáct příspěvků z výjezdního semináře z ústavního práva, pořádaného v dubnu 2023 Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Peci pod Sněžkou. Příspěvky se věnují tématům ústavního práva souvisejícím s ekonomikou, konkrétně ochraně vlastnictví, svobodě podnikání, ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.