Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


258

VYHLÁŠKA

ze dne 16. srpna 2023,

kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu, ve znění vyhlášky č. 431/2016 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 41c odst. 10 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 375/2015  Sb. a zákona č. 338/2020 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu, ve znění vyhlášky č. 431/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se věty druhá až čtvrtá nahrazují větami „Údaje jsou Garančnímu systému poskytovány ve formátu datového souboru CSV zkomprimované do jednoho datového souboru ve formátu ZIP a zašifrované asymetrickým šifrovacím algoritmem PGP. Po dohodě s Garančním systémem je možné použít i jiný způsob šifrování alespoň stejné bezpečnosti.“.

2. V § 3 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , nebo na zabezpečeném USB datovém úložišti, které Garanční systém bance nebo pobočce banky z jiného než členského státu za tímto účelem půjčil“.

3. V § 3 odst. 5 se slovo „ , faxové“ zrušuje.

4. V příloze bod 1.1.6 zní:

„1.1.6 POPIS DATOVÉ VÝMĚNY

Datová dávka je komprimována algoritmem ZIP do jednoho společného souboru. Soubory patřící do jedné tranše jsou do komprimovaného souboru přidávány bez cest. Komprimovaný soubor je zašifrován asymetrickým šifrovacím algoritmem PGP s tím, že po dohodě s Garančním systémem je možné použít i jiný způsob šifrování alespoň stejné bezpečnosti.“.

5. V příloze v bodě 1.2.2 se na konci tabulky „Soubor DIC (oprávněné osoby) - popis datových prvků“ doplňují řádky, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

6. V příloze v bodě 1.2.4 odstavec druhý zní:

„Pokud je účet uveden v souboru DIL, musí být uveden i v souboru DIA s uvedením majitele nebo majitelů účtu a celkovým zůstatkem společného nebo správcovského účtu. Pokud pro společný nebo správcovský účet existuje více majitelů, musí být pro každého z nich v souboru DIA uvedena jedna věta a uveden celkový zůstatek účtu. Naopak oprávněná osoba uvedená v souboru DIL, která ale není majitelem účtu, nesmí být v souboru DIA uvedena. Pokud je daný účet uveden jak v souboru DIA, tak v souboru DIL, pak se jeho stav z DIA do celkové pohledávky uvedené v souboru DIC nezapočítává.“.

7. V příloze v bodě 1.2.5 se na konci odstavce doplňuje věta „Pokud je účet uveden v souboru DII, musí být uveden i v souboru DIA s uvedením jeho majitele, naopak oprávněná osoba (podílník) nesmí být v souboru DIA uváděna.“.

8. V příloze v bodě 1.2.6 v tabulce „Soubor DIN (řídící zprávy) - popis datových prvků“ se na řádku č. 6 za slovo „popis“ vkládají slova „důvodu příkazu a v případě blokace uvedení osoby či instituce, která blokaci požaduje“.

9. V příloze v bodě 1.3.3 v tabulce „Soubor DIM (řídící zprávy) - popis datových prvků“ se na řádku č. 6 za slovo „popis“ vkládají slova „důvodu příkazu a v případě blokace uvedení osoby či instituce, která blokaci požaduje“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

E-shop

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2023/2024

Zákoník práce s komentářem 2023/2024

JUDr. Michael Košnar, JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Dana Roučková, - Anag, spol. s r. o.

Transpoziční novela zákoníku práce a dalších 9 souvisejících zákonů vydaná ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023 přináší pro praxi zásadní změny zejména ve vztahu k tzv. dohodářům, zaměstnancům vykonávajícím práci v režimu home office či pracujícím rodičům a pečujícím osobám. Změnám ... pokračování

Cena: 1 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje rozsáhlý soubor předpisů, jejichž cílem je ochrana spotřebitelů, a to různými prostředky pro různé výrobky a služby. Od dubna 2023 mezi tyto předpisy nově přibyl zákon o dozoru nad trhem s ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.