Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 231/2023 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2023, částka 107, ze dne 28. 7. 2023

231

VYHLÁŠKA

ze dne 12. července 2023

o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území a některých nařízení okresních úřadů spadajících do působnosti Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993  Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 71/2006 Sb., podle § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 272/1996 Sb., podle § 79 odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb., zákona č. 225/2017  Sb., zákona č. 364/2021 Sb. a zákona č. 149/2023 Sb., podle § 90 odst. 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008  Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 364/2021 Sb. a zákona č. 149/2023 Sb., a podle čl. CXIX bodu 3 zákona č. 320/2002  Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů:

§ 1

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu v Praze ze dne 4. března 1926 č. j. 3402/26-II/2 o zřízení přírodní rezervace Choustník v k. ú. Choustník, okres Soběslav.
2. Výnos Ministerstva školství a národní osvěty ze dne 6. srpna 1929 č.  j. 91.505/29 o zřízení přírodní rezervace „Rukávečská obora“ v k. ú. Květov, okres Písek.
3. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění ze dne 8. července 1949 č. j. 76905/49-IV/1 o zřízení přírodní rezervace „Holý vrch“ v k. ú. Hlinná, okres Litoměřice.
4. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění ze dne 19. listopadu 1949 č. j. 170.405/49-IV/1 o rozšíření přírodní rezervace Choustník v k. ú. Choustník, okres Soběslav.
5. Usnesení Okresního národního výboru v Litoměřicích ze dne 14. října 1966 č. j. 101/66 o vyhlášení přírodního výtvoru „Radobýl“ v k. ú. Žalhostice, okres Litoměřice.
6. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 20. ledna 1969 č. j. 13.428/68-II/2 o zřízení chráněného naleziště „Radobýl“ v k. ú. Litoměřice a Žalhostice, okres Litoměřice.
7. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 18. července 1973 č. j. 9523/73 o zřízení chráněného naleziště „Dubná“ v k. ú. Držev, okres Písek.
8. Vyhláška Okresního úřadu Frýdek-Místek ze dne 21. března 1994 o zákazu vypalování vegetace.
9. Vyhláška Okresního úřadu Frýdek-Místek ze dne 25. března 1994 o zákazu ničení jalovce.
10. Nařízení Okresního úřadu Nový Jičín č. 11/1996 o uložení opatření proti přemnožení hmyzích škůdců.
11. Nařízení Okresního úřadu Nový Jičín č. 3/1999 o zákazu vypalování vegetace.
12. Nařízení Okresního úřadu Nový Jičín č. 3/2001 o stanovení data a rozsahu převzetí výkonu přenesené působnosti na uvedených úsecích pověřenými obecními úřady a obecními úřady.
13. Nařízení Okresního úřadu Nový Jičín č. 4/2001, kterým se mění nařízení Okresního úřadu č. 3/2001 o stanovení data a rozsahu převzetí výkonu přenesené působnosti na uvedených úsecích pověřenými obecními úřady a obecními úřady.
14. Nařízení Okresního úřadu Nový Jičín č. 7/2001, kterým se mění nařízení Okresního úřadu č. 3/2001 o stanovení data a rozsahu převzetí výkonu přenesené působnosti na uvedených úsecích pověřenými obecními úřady a obecními úřady, ve znění nařízení Okresního úřadu č. 4/2001.
15. Nařízení Okresního úřadu Nový Jičín č. 3/2002, kterým se mění a doplňuje nařízení Okresního úřadu č. 3/2001 o stanovení data a rozsahu převzetí výkonu přenesené působnosti na uvedených úsecích pověřenými obecními úřady a obecními úřady, ve znění nařízení Okresního úřadu č.  4/2001 a nařízení Okresního úřadu č. 7/2001.
16. Nařízení Okresního úřadu Nový Jičín č. 4/2002, kterým se mění a doplňuje nařízení Okresního úřadu č. 3/2001 o stanovení data a rozsahu převzetí výkonu přenesené působnosti na uvedených úsecích pověřenými obecními úřady a obecními úřady, ve znění nařízení Okresního úřadu č.  4/2001, nařízení Okresního úřadu č. 7/2001 a nařízení Okresního úřadu č.  3/2002.
17. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 184/2005 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministr:
Mgr. Hladík v. r.

E-shop

Právo stavby

Právo stavby

Luděk Tichý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává právo stavby jakožto institut, který byl do českého soukromého práva znovu zaveden novým občanským zákoníkem. Kniha vymezuje právo stavby jakožto zvláštní věcné právo k věci cizí, smysl a účel práva stavby a poskytuje ucelený pohled na subjekty ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář

Karel Svoboda, Šárka Tlášková, David Vláčil, Jiří Levý, Miroslav Hromada a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, reaguje na osm novelizací tohoto kodexu, ke kterým od jeho vyhlášení došlo. Komentář obohacuje judikatura, která vznikla v období více než šesti let účinnosti zákona. Výklad odráží i celkový vývoj právních ... pokračování

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langáček, Ivo Pospíšil a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

2., doplněné a aktualizované vydání přináší po 11 letech ještě podrobnější výklad ustanovení Listiny, který se snaží autoři uvádět v širších mezinárodněprávních či srovnávacích souvislostech. V komentáři se rozsáhle pracuje s domácí judikaturou obecných soudů a zejména Ústavního ... pokračování

Cena: 2 750 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.