Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


199

VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2023,

kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, ve znění vyhlášky č. 17/2018 Sb.

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 88 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, ve znění vyhlášky č. 17/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 1a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „nebo vysokoškolské magisterské studijní programy“ zrušují.

2. V § 1a odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

3. V § 1a se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Vysokoškolské studijní programy, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení druhého stupně, jsou studijní programy, v rámci kterých tato osoba vykonala zkoušku z předmětů se zaměřením na rostlinnou produkci a ochranu rostlin.“.

4. V § 4 odst. 5 se slova „rostlinolékař s platným osvědčením třetího stupně“ nahrazují slovy „osoba, která splňuje kvalifikační předpoklady pro odborného školitele“.

5. V § 5 odst. 1 písm. f) se slova „zkoušejícího rostlinolékaře“ nahrazují slovy „zkoušející osoby, která splňuje kvalifikační předpoklady pro odborného školitele“.

6. V § 5 odst. 2 se slova „předá Ústav“ nahrazují slovy „se předává“.

7. V § 6a odstavec 3 zní:

„(3) Neprodleně po ukončení kurzu organizovaného zaměstnavatelem je zaměstnavatel povinen poskytnout Ústavu v elektronické podobě následující údaje o osobách, které kurz absolvovaly a považují se tak za držitele osvědčení prvního stupně:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu nebo bydliště, datum a místo narození a
b) datum absolvování kurzu.“.

8. V § 6a odst. 4 se za slovo „jméno,“ vkládá slovo „příjmení,“, za slovo „pobytu“ se vkládají slova „nebo bydliště“ a slova „podpis odborného školitele“ se nahrazují slovy „jméno, příjmení a podpis držitele osvědčení druhého nebo třetího stupně, který poskytoval znalosti v rámci pořádaného kurzu“.

9. Přílohy č. 2 až 4 znějí:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 206/2012  Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 206/2012  Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 206/2012  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.

E-shop

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Marek Beneš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je první publikací, která přehledně popisuje rozhlasové vysílání z hlediska soukromého práva, a to současně českého, slovenského a evropského. Kniha na jednom místě přehledně popisuje specifika rozhlasového vysílání s důrazem na autorské právo, práva související, ochranné ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Rozhodování o věcech veřejných

Rozhodování o věcech veřejných

Jan Stejskal, František Ochrana, Beáta Mikušová Meričková a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vážení čtenáři, asi jste si někdy při rozmýšlení o věcech veřejných položili otázku, jak se vlastně rozhoduje o našich společných záležitostech? Co je kritériem rozhodování, když při řešení společenských problémů hledáme nejlepší variantu řešení? Řídíme se při rozhodování vždy ...

Cena: 545 KčKOUPIT

Elektronizace správy daní, právní spekty

Elektronizace správy daní, právní spekty

Michal Tuláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá právními problémy vyplývajícími z použití informačních a komunikačních technologií při správě daní, tedy v daňovém právu procesním. Elektronizace správy daní je specifickou oblastí elektronizace veřejné správy, ve které se do značné míry uplatní omezení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.