Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


174

VYHLÁŠKA

ze dne 13. června 2023,

kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. m) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 312/2013 Sb. a zákona č. 279/2019 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky č.  419/2008 Sb., vyhlášky č. 445/2008 Sb., vyhlášky č. 485/2009 Sb., vyhlášky č. 315/2010  Sb., vyhlášky č. 417/2011 Sb., vyhlášky č. 455/2012 Sb., vyhlášky č. 424/2013 Sb., vyhlášky č. 192/2014 Sb., vyhlášky č. 387/2015 Sb., vyhlášky č. 413/2016 Sb., vyhlášky č. 314/2018 Sb., vyhlášky č. 281/2019 Sb., vyhlášky č. 494/2020 Sb., vyhlášky č.  515/2021 Sb. a vyhlášky č. 371/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci bodu 22 tečka zrušuje a doplňuje se bod 23, který zní:

„23. *Rodný list s uvedením údajů rodičů stejného pohlaví.“.

2. V § 2a odst. 1 se slova „a vzoru 20“ nahrazují textem „ , 20 a 23“.

3. V § 2a se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

„(5) Jsou-li do matričních tiskopisů uvedených v příloze č. 2 ve vzorech 5, 6, 17, 19 a 22 zapisovány údaje o rodičích stejného pohlaví7), slova „otec“ a „matka“ se přeškrtnou vodorovnou čarou.


7) Například zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 24 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; je-li vydáván rodný list osobě, jejíž rodiče jsou stejného pohlaví7), vydá se rodný list na tiskopise uvedeném v příloze č. 2 ve vzoru 23“.

5. V příloze č. 2, vzoru 5 se slovo „Otec“ nahrazuje slovy „Otec/Rodič“ a slovo „Matka“ se nahrazuje slovy „Matka/Rodič“.

6. V příloze č. 2, vzoru 6 se slovo „otec“ nahrazuje slovy „otec/rodič“ a slovo „matka“ se nahrazuje slovy „matka/rodič“.

7. V příloze č. 2, vzoru 17 se slovo „otec“ nahrazuje slovy „otec/rodič“ a slovo „matka“ se nahrazuje slovy „matka/rodič“.

8. V příloze č. 2, vzoru 19 se slovo „OTEC“ nahrazuje slovy „OTEC/RODIČ“ a slovo „MATKA“ se nahrazuje slovy „MATKA/RODIČ“.

9. V příloze č. 2, vzoru 22 se slovo „otec“ nahrazuje slovy „otec/rodič“ a slovo „matka“ se nahrazuje slovy „matka/rodič“.

10. V příloze č. 2 se doplňuje vzor 23, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Matriční tiskopisy Protokol o uzavření manželství a Protokol o vstupu do registrovaného partnerství podle vzorů 17 a 22 v příloze č. 2 k vyhlášce č. 207/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze používat do 31. prosince 2025.

2. Matriční tiskopisy List matriční knihy narození, List matriční knihy manželství a List matriční knihy partnerství podle vzorů 5, 6 a 19 v příloze č. 2 k vyhlášce č. 207/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze používat do 31. prosince 2033.

3. Jsou-li zapisovány údaje o rodičích stejného pohlaví, lze matriční tiskopisy podle bodů 1 a 2 použít pouze za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny uvedené v čl. I bodech 5 až 9.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1585 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1585 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Od ledna 2024 dochází k ... pokračování

Cena: 167 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.