Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


161

VYHLÁŠKA

ze dne 5. června 2023

o poplatkovém přiznání k poplatku za ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur

Český báňský úřad stanoví podle § 14 odst. 7 zákona č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví formu a strukturu poplatkového přiznání k poplatku za ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur včetně předepsaných údajů.

§ 2

Stanovení formy a struktury poplatkového přiznání

Podání činěná datovou zprávou musí být ve formátu pdf a ve struktuře uvedené v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Forma poplatkového přiznání

Poplatník podle § 14 odst. 1 zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur (dále jen „zákon“) podává jedno poplatkové přiznání k poplatku za ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur za všechna úložiště oxidu uhličitého jím provozovaná v obvodu územní působnosti jednoho správce poplatku místně příslušného podle § 14 odst. 9 zákona, a to na formuláři tohoto poplatkového přiznání, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 4

Struktura a předepsané údaje poplatkového přiznání

Poplatkové přiznání k poplatku za ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur obsahuje

a) identifikační údaje poplatníka, kterými jsou obchodní firma nebo název, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, jde-li o podnikající fyzickou osobu, sídlo nebo bydliště osoby, identifikační číslo osoby, datovou schránku poplatníka, telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť, adresu elektronické pošty, číslo bankovního účtu a kód banky poplatníka,
b) označení úložiště oxidu uhličitého uvedeného v povolení k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur,
c) označení jednotlivých vtláčecích zařízení uvedených v povolení k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur,
d) množství oxidu uhličitého uloženého do úložišť v příslušném poplatkovém období, a to za každé vtláčecí zařízení samostatně,
e) výpočet a výši poplatku za ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur za uložený oxid uhličitý,
f) název a identifikační číslo obce, na jejímž katastrálním území se nachází vtláčecí zařízení,
g) jméno, telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť a adresu elektronické pošty osoby, která poplatkové přiznání sestavila,
h) jméno osoby oprávněné k podpisu za poplatníka a její vztah k poplatníkovi,
i) prohlášení poplatníka o správnosti a úplnosti uvedených údajů a
j) datum a podpis poplatníka nebo osoby oprávněné k podpisu za poplatníka.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Předseda:
Ing. Štemberka, Ph.D., v. r.

Příloha k vyhlášce č. 161/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob  - Komentář, 2 vydání

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - Komentář, 2 vydání

Petr Hampel, Ivo Walder - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé, podstatně doplněné vydání komentáře zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřených fondů reflektuje všechny přijaté změny zákona od roku 2014, vývoj judikatury k ... pokračování

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Rekognice osob v trestním řízení

Rekognice osob v trestním řízení

Marek Dvořák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje rekognici osob v trestním řízení, která představuje komplexní a multidisciplinární problematiku velmi náročnou a procesně křehkou z hlediska řádné realizace. Zahraniční výzkumy přitom prokazují, nakolik nebezpečným až fatálním se může stát i dílčí pochybení pro ... pokračování

Cena: 580 KčKOUPIT

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školské praxi. Sportovně-turistické akce a tělesná výchova

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školské praxi. Sportovně-turistické akce a tělesná výchova

Jan Romaněnko, Pavel Skácelík - Nakladatelství PARIS

Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se již několik let zabývá Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dopracovávat a konkretizovat jednotlivé problémy v této oblasti jsou úkolem ... pokračování

Cena: 345 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.