Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


128

VYHLÁŠKA

ze dne 9. května 2023,

kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006  Sb. a zákona č. 334/2020 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 256/2020 Sb., vyhlášky č. 447/2021 Sb. a vyhlášky č. 387/2022 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/1647 ze dne 23. září 2022, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zemědělských rostlin vhodných pro ekologickou produkci. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/1648 ze dne 23. září 2022, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zeleniny vhodných pro ekologickou produkci.“.

2. V § 4 odst. 1 písm. a) se text „2.1“ nahrazuje textem „2.1a)“.

3. V § 4 odst. 3 písm. a) se text „2.1“ nahrazuje textem „2.1a)“.

4. V § 4 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Pokud jde o uniformitu, postačí, pokud ekologické odrůdy vhodné pro ekologickou produkci, které patří k druhům uvedeným v části 1 tabulky č. 2.1b) přílohy č. 2 k této vyhlášce, splňují pouze podmínky uvedené v části 2 tabulky č. 2.1b) přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(5) Pokud jde o užitnou hodnotu, postačí, pokud ekologické odrůdy vhodné pro ekologickou produkci, které patří k druhům uvedeným v části 1 tabulky č. 2.3c) přílohy č. 2 k této vyhlášce, splňují pouze podmínky uvedené v části 2 tabulky č. 2.3c) přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(6) Ústav podává ostatním členským státům a Evropské komisi do 31. prosince každého roku až do 31. prosince 2030 zprávu o počtu žádostí o registraci odrůd vhodných pro ekologickou produkci a o výsledcích zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti a užitné hodnoty týkajících se odrůd vhodných pro ekologickou produkci. Zpráva podle věty první se podává za kalendářní rok.“.

5. V § 5 odst. 1 písm. a) se text „3.1“ nahrazuje textem „3.1a)“.

6. V § 5 odst. 3 písm. a) se text „3.1“ nahrazuje textem „3.1a)“.

7. V § 5 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Pokud jde o uniformitu, postačí, pokud ekologické odrůdy vhodné pro ekologickou produkci, které patří k druhům uvedeným v části 1 tabulky č. 3.1b) přílohy č. 3 k této vyhlášce, splňují pouze podmínky uvedené v části 2 tabulky č. 3.1b) přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(5) Ústav podává ostatním členským státům a Evropské komisi do 31. prosince každého roku až do 31. prosince 2030 zprávu o počtu žádostí o registraci odrůd vhodných pro ekologickou produkci a o výsledcích zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti týkajících se odrůd vhodných pro ekologickou produkci. Zpráva podle věty první se podává za kalendářní rok.“.

8. V příloze č. 2 se slova „Tabulka č. 2.1“ nahrazují slovy „Tabulka č. 2.1a)“.

9. V příloze č. 2 se za tabulku č. 2.1a) vkládá tabulka č. 2.1b), která zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

10. V příloze č. 2 se za tabulku č. 2.3b) doplňuje tabulka č. 2.3c), která zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

11. V příloze č. 3 se slova „Tabulka č. 3.1“ nahrazují slovy „Tabulka č. 3.1a)“.

12. V příloze č. 3 se za tabulku č. 3.1a) vkládá tabulka č. 3.1b), která zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.

E-shop

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývá účinnosti novela trestního řádu a trestního zákoníku; dále se také mění zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, zákon o výkonu zajištění majetku a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 ... pokračování

Cena: 259 KčNedostupné

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizované znění zákona o obchodních korporacích, do kterého jsou promítnuty změny, které nabývají účinnosti v lednu a červenci 2023. Vedle zákona o obchodních korporacích obsahuje publikace také aktuální znění zákona o evropské společnosti a zákona o evropské ... pokračování

Cena: 149 KčNedostupné

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.