Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


127

VYHLÁŠKA

ze dne 7. května 2023,

kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů, ve znění vyhlášky č. 6/2022 Sb.

Digitální a informační agentura stanoví podle § 69 odst. 3 písm. a) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č.  12/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů, ve znění vyhlášky č. 6/2022 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 se v části „POPISNÉ ÚDAJE“ doplňují řádky, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

2. V příloze č. 1 se v části „PROVOZOVATEL ISVS“ doplňuje řádek, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

3. V příloze č. 1 se v části „DODAVATEL ISVS“ doplňuje řádek, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

4. V příloze č. 1 v části „VYUŽITÍ ISVS“ v popisu položky „ÚROVEŇ SDÍLENÍ ISVS“ se na konci textu bodu 1 doplňují slova „(ISVS, který je spravovaný ústředním správním úřadem a který je určený k poskytování služby ISVS těm ISVS, které spravují jiní správci)“ a v bodu 2 se slova „v rámci územního celku nižšího než stát“ nahrazují slovy „mezi orgány veřejné moci, nejedná-li se o centrálně sdílený ISVS“.

5. V příloze č. 1 se v části „APLIKAČNÍ ČLENĚNÍ ISVS“ doplňují řádky, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

6. V příloze č. 1 se za část „APLIKAČNÍ ČLENĚNÍ ISVS“ vkládá nová část „PROSTŘEDÍ ISVS“, která zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

7. V příloze č. 1 se v části „ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ISVS“ doplňují řádky, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

8. V příloze č. 2 se doplňuje část „PROSTŘEDÍ SSVÚ“, která zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Správce informačního systému veřejné správy a správce soukromoprávního systému pro využívání údajů zašlou Digitální a informační agentuře podklady pro zápis údajů podle vyhlášky č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, s výjimkou podkladů pro zápis údajů, které zaslali Ministerstvu vnitra nebo Digitální a informační agentuře podle vyhlášky č. 329/2020  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Správce informačního systému veřejné správy a správce soukromoprávního systému pro využívání údajů zasílají Digitální a informační agentuře údaj o datu zahájení a ukončení zkušebního provozu jimi spravovaného informačního systému veřejné správy nebo soukromoprávního systému pro využívání údajů, pokud zkušební provoz nebyl ukončen nejpozději den přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Ředitel:
Ing. Mesršmíd v. r.

E-shop

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

Jan Pavelec - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zápisy práv do katastru nemovitostí obsahuje podrobný výklad jednotlivých typů věcných práv k nemovitostem, a to optikou katastrálního úřadu. Výkladu věcných práv proto předchází podrobný výklad procesních aspektů vkladového řízení a meritorního přezkumu doručených ... pokračování

Cena: 1 870 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem. Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně Po osmnáctileté ... pokračování

Cena: 529 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.