Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


93

VYHLÁŠKA

ze dne 10. března 2023,

kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 9 odst. 11 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a zákona č. 299/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, se mění takto:

1. V § 1 se za slova „použití sedimentů“ vkládají slova „ , způsob hlášení o používání sedimentů“.

2. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

㤠5a

Způsob hlášení o používání sedimentů

Vzor formuláře pro hlášení o používání sedimentů na zemědělské půdě je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.“.

3. Za přílohu č. 6 se doplňuje příloha č. 7, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 257/2009 Sb.

Hlášení o použití sedimentů na zemědělské půdě

Zemědělský podnikatel
Místo podnikání nebo sídlo
Datum narození nebo IČO, bylo-li přiděleno
Plánovaný termín aplikace (datum)
Místo mezideponie (je-li využívána)1)
Místo aplikace s určením pozemků1)
Název a kód katastrálního území1)
Osoba provádějící aplikaci (název, sídlo, IČO, bylo-li přiděleno)

Datum, podpis:

.............................................................. ...............................

Vysvětlivka:

1) Pokud je pozemek zařazen v evidenci půdy podle uživatelských vztahů podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, uvede se v příslušných řádcích zkrácený kód půdního bloku nebo jeho dílu a u katastrálního území číslo čtverce mapy.".

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Hladík v. r.

E-shop

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání

Pavel Andrle - GRADA Publishing, a. s.

Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, dovozcům a vývozcům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s ... pokračování

Cena: 339 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přehledně a srozumitelně představuje stěžejní instituty závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. Ve druhém vydání byla aktualizována v souvislosti s vývojem právní nauky i judikatury. První díl přináší shrnutí a ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

Zákon o evidenci skutečných majitelů - Praktický komentář

Zákon o evidenci skutečných majitelů - Praktický komentář

Michaela Bastlová, Andrea Vašková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, byl přijat jako transpozice tzv. V. AML směrnice a jeho cílem je zvýšit transparentnost právnických osob, svěřenských fondů a podobných právních uspořádání jako jeden z významných nástrojů v boji proti praní špinavých peněz a ... pokračování

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.