Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Zdroj: Sbírka zákonů ročník 2023, částka 34, ze dne 3. 3. 2023

SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra

ze dne 3. března 2023

 o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 46/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 210/2012  Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

V čl. I body 5 až 11 a 13 až 15 správně znějí:

5. V příloze č. 1 v SVMe 1 v písmeni d) bod 3 včetně Technické poznámky zní:

„3. ,zbraňové podpěry‘,

Technická poznámka:

Pro účely bodu SVMe 1 d) 3. se ,zbraňovými podpěrami‘ rozumí upínací zařízení určené k upevnění zbraně na pozemní vozidlo, „letadlo“, plavidlo nebo konstrukci.“.

6. V příloze č. 1 v SVMe 1 v Poznámce 1 písmeno d) včetně Technické poznámky zní:

„d) ,znehodnocené palné zbraně‘,

Technická poznámka:

‚Znehodnocená palná zbraň‘ je palná zbraň, která byla znehodnocena postupy stanovenými státním orgánem signatářské země Wassenaarského ujednání tak, že není schopna střelby. Tyto postupy nevratně upravují hlavní části dotyčné palné zbraně. V souladu s národními právními a správními předpisy může být znehodnocení palné zbraně prokázáno potvrzením vydaným příslušným orgánem a může být vyznačeno na palné zbrani značkou na některé její základní části.“.

7. V příloze č. 1 v SVMe 4 v Poznámce 1 v písmeni b) se za slovo „střel“ vkládají slova „nebo raket“.

8. V příloze č. 1 v SVMe 6 v písmeni a) se Technická poznámka zrušuje.

9. V příloze č. 1 v SVMe 6 v písmeni b) bodu 1 písmeno a) zní:

„a)   byla vyrobena nebo jsou opatřena materiály nebo součástmi poskytujícími balistickou ochranu úrovně III (NIJ 0108.01, září 1985), popřípadě „srovnatelné standardy“ nebo vyšší,“.

10. V příloze č. 1 v SVMe 10 v písmeni f) se slova „ ,pozemní vybavení‘ “ nahrazují slovy „pozemní vybavení“ a Technická poznámka se zrušuje.

11. V příloze č. 1 v SVMe 10 se na konci doplňuje Poznámka 8, která zní:

„Poznámka 8: Bod SVMe 10 f) zahrnuje například zařízení pro tlakové plnění paliva a vybavení určené k usnadnění operací v omezených prostorech, včetně zařízení umístěných na palubě lodi.“.

13. V příloze č. 1 v SVMe 13 písmeno c) včetně Odkazu zní:

„c)   přilby a pro ně speciálně určené součásti a příslušenství:
1. přilby vyrobené podle vojenských standardů nebo specifikací nebo srovnatelných vnitrostátních norem,
2. skořepiny, vnitřní vystýlky nebo vycpávky speciálně určené pro přilby uvedené v bodě SVMe 13 c) 1.,
3. prvky přídavné balistické ochrany speciálně určené pro přilby uvedené v bodě SVMe 13 c) 1.

Odkaz: Jiné součásti nebo příslušenství vojenských přileb viz v příslušné položce SVMe.“.

14. V příloze č. 1 v SVMe 13 Poznámka 3 zní:

„Poznámka 3: Bod SVMe 13 c) se nevztahuje na přilby, které splňují všechny tyto podmínky:

a)   byly prvně vyrobeny před rokem 1970 a
b)   nejsou konstruovány ani upraveny tak, aby mohly nést položky uvedené ve Společném vojenském seznamu EU nebo jimi byly přímo vybaveny.“.

15. V příloze č. 1 v SVMe 18 v písmeni b) se za slovo „vybavení,“ vkládají slova „neuvedené jinde,“.

E-shop

Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice

Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice

Vratislav Košťál - C. H. Beck

Publikace přináší poučený vhled autora opírající se o jeho dlouholetou profesní zkušenost jak na straně regulovaných podnikatelů, tak z pozice regulátora, do spletité právní úpravy elektroenergetiky a plynárenství se zaměřením na nejproblematičtější místa tuzemské právní úpravy. ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Roman Kočí - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 9. 2021. V novém vydání byl komentář doplněn o všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které od minulého vydání nabyly ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 2. vydání

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 2. vydání

Jaroslav Svejkovský, Eva Kabelková a kolektiv - C. H. Beck

Praktická příručka zpracovaná kolektivem renomovaných autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů. Obsahuje více než 200 vzorů k novému korporátnímu právu, včetně úvodních komentářů, které usnadní ... pokračování

Cena: 1 290 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.