Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra

ze dne 3. března 2023

 o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 46/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 210/2012  Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

V čl. I body 5 až 11 a 13 až 15 správně znějí:

5. V příloze č. 1 v SVMe 1 v písmeni d) bod 3 včetně Technické poznámky zní:

„3. ,zbraňové podpěry‘,

Technická poznámka:

Pro účely bodu SVMe 1 d) 3. se ,zbraňovými podpěrami‘ rozumí upínací zařízení určené k upevnění zbraně na pozemní vozidlo, „letadlo“, plavidlo nebo konstrukci.“.

6. V příloze č. 1 v SVMe 1 v Poznámce 1 písmeno d) včetně Technické poznámky zní:

„d) ,znehodnocené palné zbraně‘,

Technická poznámka:

‚Znehodnocená palná zbraň‘ je palná zbraň, která byla znehodnocena postupy stanovenými státním orgánem signatářské země Wassenaarského ujednání tak, že není schopna střelby. Tyto postupy nevratně upravují hlavní části dotyčné palné zbraně. V souladu s národními právními a správními předpisy může být znehodnocení palné zbraně prokázáno potvrzením vydaným příslušným orgánem a může být vyznačeno na palné zbrani značkou na některé její základní části.“.

7. V příloze č. 1 v SVMe 4 v Poznámce 1 v písmeni b) se za slovo „střel“ vkládají slova „nebo raket“.

8. V příloze č. 1 v SVMe 6 v písmeni a) se Technická poznámka zrušuje.

9. V příloze č. 1 v SVMe 6 v písmeni b) bodu 1 písmeno a) zní:

„a)   byla vyrobena nebo jsou opatřena materiály nebo součástmi poskytujícími balistickou ochranu úrovně III (NIJ 0108.01, září 1985), popřípadě „srovnatelné standardy“ nebo vyšší,“.

10. V příloze č. 1 v SVMe 10 v písmeni f) se slova „ ,pozemní vybavení‘ “ nahrazují slovy „pozemní vybavení“ a Technická poznámka se zrušuje.

11. V příloze č. 1 v SVMe 10 se na konci doplňuje Poznámka 8, která zní:

„Poznámka 8: Bod SVMe 10 f) zahrnuje například zařízení pro tlakové plnění paliva a vybavení určené k usnadnění operací v omezených prostorech, včetně zařízení umístěných na palubě lodi.“.

13. V příloze č. 1 v SVMe 13 písmeno c) včetně Odkazu zní:

„c)   přilby a pro ně speciálně určené součásti a příslušenství:
1. přilby vyrobené podle vojenských standardů nebo specifikací nebo srovnatelných vnitrostátních norem,
2. skořepiny, vnitřní vystýlky nebo vycpávky speciálně určené pro přilby uvedené v bodě SVMe 13 c) 1.,
3. prvky přídavné balistické ochrany speciálně určené pro přilby uvedené v bodě SVMe 13 c) 1.

Odkaz: Jiné součásti nebo příslušenství vojenských přileb viz v příslušné položce SVMe.“.

14. V příloze č. 1 v SVMe 13 Poznámka 3 zní:

„Poznámka 3: Bod SVMe 13 c) se nevztahuje na přilby, které splňují všechny tyto podmínky:

a)   byly prvně vyrobeny před rokem 1970 a
b)   nejsou konstruovány ani upraveny tak, aby mohly nést položky uvedené ve Společném vojenském seznamu EU nebo jimi byly přímo vybaveny.“.

15. V příloze č. 1 v SVMe 18 v písmeni b) se za slovo „vybavení,“ vkládají slova „neuvedené jinde,“.

E-shop

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Petr Lavický a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k obecné části občanského zákoníku reaguje na vývoj názorů, k němuž došlo v době od jeho prvního vydání. Občanský zákoník má za sebou již více než šest let účinnosti, během nichž se ...

Cena: 3 790 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zdeněk Koudelka, Petr Průcha, Jana Zwyrtek Hamplová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech, který byl k 1. 1. 2021 významně novelizován. Poslední změny předpisů ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.