Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


55

VYHLÁŠKA

ze dne 16. února 2023,

kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

Čl. I

Vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014  Sb., vyhlášky č. 300/2015 Sb., vyhlášky č. 325/2019 Sb., vyhlášky č. 246/2021 Sb. a vyhlášky č. 230/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odstavec 4 zní:

„(4) Banka, která není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovni České republiky, a pobočka banky z jiného než členského státu sestavuje a předkládá za

a)   každý kalendářní rok do 15. března podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz FP (IND) 01-01 „Plány financování na individuálním základě“ a
b)   uplynulé účetní období do 15. června následujícího kalendářního roku výkaz REMHE (IND) 01-01 „Informace o odměňování pracovníků s vysokými příjmy“.“.

2. V § 6 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Banka sestavuje a předkládá jednou za 2 roky za uplynulé účetní období do 15. června následujícího kalendářního roku výkaz REMHR (IND) 01-01 „Schválené vyšší poměry mezi pohyblivou a pevnou složkou odměny“.“.

3. V § 7 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

4. V § 7 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   za uplynulé účetní období do 15. června následujícího kalendářního roku výkaz REMHE (CON) 01-01 „Informace o odměňování pracovníků s vysokými příjmy na konsolidovaném základě“.“.

5. Na konci přílohy č. 1 se doplňují body 34 až 36, které znějí:

„34. REMHE (IND) 01-01 „Informace o odměňování pracovníků s vysokými příjmy“

Výkaz obsahuje informace o počtu pracovníků s odměnami odpovídajícími částce 1 000 000 EUR a více členěné podle pracovního zařazení a struktury jednotlivých odměn uvedených pracovníků.

35. REMHE (CON) 01-01 „Informace o odměňování pracovníků s vysokými příjmy na konsolidovaném základě“

Výkaz obsahuje informace o počtu pracovníků s odměnami odpovídajícími částce 1 000 000 EUR a více členěné podle pracovního zařazení a struktury jednotlivých odměn uvedených pracovníků.

36. REMHR (IND) 01-01 „Schválené vyšší poměry mezi pohyblivou a pevnou složkou odměny“

Výkaz obsahuje údaje o schváleném poměru mezi pohyblivou a pevnou složkou odměny vyšším než 100 % a o počtu vybraných pracovníků, kterým byla přiznána odměna s poměrem pohyblivé a pevné složky odměny přesahující 100 % za účetní období.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Výkaz podle § 6 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 346/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, předloží banka, která není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovni České republiky, a pobočka banky z jiného než členského státu poprvé do 15. června 2024.

2. Výkaz podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 346/2013  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, předloží banka poprvé do 15. června 2025.

3. Výkaz podle § 7 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 346/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, předloží banka, která je tuzemskou ovládající bankou a která není ovládána evropskou finanční holdingovou osobou, a finanční holdingová osoba poprvé do 15. června 2024.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

Čl. III

Vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb., vyhlášky č. 301/2015 Sb., vyhlášky č. 326/2019 Sb. a vyhlášky č. 246/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 7 zní:

„(7) Družstevní záložna, která není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovni České republiky, sestavuje a předkládá za

a)   každý kalendářní rok do 15. března podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz FP (IND) 01-01 „Plány financování na individuálním základě“ a
b)   uplynulé účetní období do 15. června následujícího kalendářního roku výkaz REMHE (IND) 01-01 „Informace o odměňování pracovníků s vysokými příjmy“.“.

2. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Družstevní záložna sestavuje a předkládá jednou za 2 roky za uplynulé účetní období do 15. června následujícího kalendářního roku výkaz REMHR (IND) 01-01 „Schválené vyšší poměry mezi pohyblivou a pevnou složkou odměny“.“.

3. Na konci přílohy č. 1 se doplňují body 10 a 11, které znějí:

„10. REMHE (IND) 01-01 „Informace o odměňování pracovníků s vysokými příjmy“

Výkaz obsahuje informace o počtu pracovníků s odměnami odpovídajícími částce 1 000 000 EUR a více členěné podle pracovního zařazení a struktury jednotlivých odměn uvedených pracovníků.

11. REMHR (IND) 01-01 „Schválené vyšší poměry mezi pohyblivou a pevnou složkou odměny“

Výkaz obsahuje údaje o schváleném poměru mezi pohyblivou a pevnou složkou odměny vyšším než 100 % a o počtu vybraných pracovníků, kterým byla přiznána odměna s poměrem pohyblivé a pevné složky odměny přesahující 100 % za účetní období.“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Výkaz podle § 3 odst. 7 písm. b) vyhlášky č. 426/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, předloží družstevní záložna, která není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovni České republiky, poprvé do 15. června 2024.

2. Výkaz podle § 3 odst. 8 vyhlášky č. 426/2013  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, předloží družstevní záložna poprvé do 15. června 2025.

ČÁST TŘETÍ

Účinnost

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Guvernér:
Ing. Michl, Ph.D., v. r.

E-shop

Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání

Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání

Daniela Zemanová - C. H. Beck

Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), podává ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, přičemž zdůrazňuje jejich vzájemné souvislosti. Přibližuje pravidla chodu soudů a ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Milan Vrba, Oldřich Řeháček, Jan Zůbek, Martin Dirhan - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je koncipována jako průvodce uplatňováním pohledávek v insolvenčním řízení. Proto byla jednotlivá soudní rozhodnutí vybírána tak, aby byla pokryta pokud možno celá tato materie – jde o rozhodnutí ...

Cena: 665 KčKOUPIT

Pracovnělékařské služby, 3. vydání

Pracovnělékařské služby, 3. vydání

Jakub Tomšej - Wolters Kluwer, a. s.

Toto třetí vydání reaguje na důležitá rozhodnutí soudů, ke kterým došlo od předchozího vydání. Text monografie je aktuální k datu 1. 1. 2020. Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů pracovního práva. Právní úprava proto ukládá zaměstnavatelům řadu ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.