Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 3/2023 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2023, částka 2, ze dne 5. 1. 2023

3

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2022,

kterou se mění vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón

Ministerstvo kultury stanoví podle § 45 zákona č. 20/1987  Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 186/2006  Sb., zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 124/2011 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) výčet nemovitostí, které jsou kulturní památkou nebo národní kulturní památkou, určení urbanistických a krajinných hodnot a nemovitostí, které jsou architektonicky nebo urbanisticky cennou stavbou nebo souborem staveb, historicky významnou stavbou, místem nebo souborem staveb, významnou dominantou, znakem historické kulturní krajiny a nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně,“.

2. V § 1 odst. 2 písm. b) se slovo „výčet“ nahrazuje slovem „určení“ a slova „vyžádat si předem závazné stanovisko“ a slova „ , popsaný identifikačními údaji podle katastru nemovitostí“ se zrušují.

3. V § 1 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

4. V § 1 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) výkres č. 1, ve kterém jsou vyznačeny nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, urbanistické a krajinné hodnoty, architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb, významné dominanty a znaky historické kulturní krajiny nacházející se v památkové rezervaci nebo památkové zóně,“.

5. V § 1 odst. 3 písm. b) se za slovo „výkres“ vkládá text „č. 2“ a slova „vyžádat si předem závazné stanovisko“ se zrušují.

6. V § 1 odst. 3 písm. c) se za slovo „výkres“ vkládá text „č. 3“.

7. V § 1 odst. 4 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo 1 : 5 000“.

8. V § 1 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „ , ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích“.

9. V § 1 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Plán ochrany se vyhotovuje v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu, který umožní zobrazení v geografických informačních systémech.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Plány ochrany vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky nejsou dotčeny.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Ministr kultury:
Mgr. Baxa v. r.

E-shop

Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí s praktickými vzory

Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí s praktickými vzory

Pavel Bachura - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha je praktickým průvodcem běžnými problémy, se kterými se úředníci na obcích obvykle setkávají v souvislosti s nemovitým majetkem s dopadem do katastru nemovistostí. Autor popisuje praktické problémy při ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Nástroje řešení rodičovských konfliktů

Nástroje řešení rodičovských konfliktů

Lenka Westphalová, Renata Šínová, Lenka Holá, Alicja Leix, Daniela Kolářová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha přináší multidisciplinární pohled na problematiku rodičovských konfliktů. Zaměřuje se na možné nástroje jejich řešení s důrazem na nejlepší zájem dítěte. Dynamickému konceptu nejlepšího zájmu dítěte se publikace věnuje nejen z teoretického, ale zejména z praktického hlediska, ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Zákon o svobodném přístupu k informacím - Praktický komentář, 3. vydání

Zákon o svobodném přístupu k informacím - Praktický komentář, 3. vydání

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Třetí vydání úspěšného praktického komentáře k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, reaguje na „velkou“ novelu č. 241/2022 Sb. Kromě zapracování požadavků směrnice o otevřených datech a ...

Cena: 770 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

Číslo aktu  /
 /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

Číslo  /
 /

Finanční zpravodaj

Číslo  /
 /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.