Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 3/2023 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2023, částka 2, ze dne 5. 1. 2023

3

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2022,

kterou se mění vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón

Ministerstvo kultury stanoví podle § 45 zákona č. 20/1987  Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 186/2006  Sb., zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 124/2011 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) výčet nemovitostí, které jsou kulturní památkou nebo národní kulturní památkou, určení urbanistických a krajinných hodnot a nemovitostí, které jsou architektonicky nebo urbanisticky cennou stavbou nebo souborem staveb, historicky významnou stavbou, místem nebo souborem staveb, významnou dominantou, znakem historické kulturní krajiny a nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně,“.

2. V § 1 odst. 2 písm. b) se slovo „výčet“ nahrazuje slovem „určení“ a slova „vyžádat si předem závazné stanovisko“ a slova „ , popsaný identifikačními údaji podle katastru nemovitostí“ se zrušují.

3. V § 1 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

4. V § 1 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) výkres č. 1, ve kterém jsou vyznačeny nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, urbanistické a krajinné hodnoty, architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb, významné dominanty a znaky historické kulturní krajiny nacházející se v památkové rezervaci nebo památkové zóně,“.

5. V § 1 odst. 3 písm. b) se za slovo „výkres“ vkládá text „č. 2“ a slova „vyžádat si předem závazné stanovisko“ se zrušují.

6. V § 1 odst. 3 písm. c) se za slovo „výkres“ vkládá text „č. 3“.

7. V § 1 odst. 4 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo 1 : 5 000“.

8. V § 1 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „ , ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích“.

9. V § 1 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Plán ochrany se vyhotovuje v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu, který umožní zobrazení v geografických informačních systémech.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Plány ochrany vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky nejsou dotčeny.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Ministr kultury:
Mgr. Baxa v. r.

E-shop

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech, který byl k 1. 1. 2021 významně novelizován. Poslední změny předpisů ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Restituce podle zákona o půdě

Restituce podle zákona o půdě

Vojtěch Příkopa - C. H. Beck

Publikace se věnuje restituční problematice v podobě převodů náhradních pozemků na oprávněné osoby podle zákona o půdě. Na ty mají restituenti nárok, není-li možné navrátit jim původní nemovitosti, o které přišli mezi lety 1948 až 1989. Přestože od přijetí zákona o půdě již uplynulo ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Jana Boháčková Švábová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy týkající se nejen správy a vymáhání pohledávek ve velkých korporacích, ale také metody vymáhání pohledávek drobných věřitelů. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.