Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


460

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2022,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č.  303/2013 Sb., a podle § 516 písm. a) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních:

Čl. I

Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2005 Sb., vyhlášky č. 399/2006 Sb., vyhlášky č. 167/2009 Sb., vyhlášky č. 432/2013 Sb., vyhlášky č. 162/2016 Sb., vyhlášky č.  338/2016 Sb., vyhlášky č. 341/2020 Sb., vyhlášky č. 180/2021 Sb., vyhlášky č. 318/2021  Sb. a vyhlášky č. 417/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 se slova „do 20 000 000 Kč“ nahrazují slovy „do 30 000 000 Kč“, za text „0,1 %,“ se vkládají slova „z přebývající částky až do 100 000 000 Kč základu … 0,05 %,“ a slova „nad 20 000 000 Kč“ se nahrazují slovy „nad 100 000 000 Kč“.

2. V § 13a odst. 1 se slova „do 20 000 000 Kč“ nahrazují slovy „do 30 000 000 Kč“, za text „1,2 %,“ se vkládají slova „z přebývající částky až do 100 000 000 Kč základu … 0,9 %,“, částka „3 000 Kč“ se nahrazuje částkou „5 000 Kč“ a slova „nad 20 000 000 Kč“ se nahrazují slovy „nad 100 000 000 Kč“.

3. V § 14 odst. 1 se částka „1 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 500 Kč“.

4. V oddílu I položce A větě první přílohy se částka „1 000 Kč“ nahrazuje částkou „2 000 Kč“, slova „seznamu, nejméně 2 000 Kč“ se nahrazují slovy „seznamu, nejméně 3 000 Kč, v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do evidence svěřenských fondů, nejméně 20 000 Kč“ a částka „10 000 Kč“ se nahrazuje částkou „20 000 Kč“.

5. V oddílu I položce A větě třetí písm. b) přílohy se částka „10 000 Kč“ nahrazuje částkou „20 000 Kč“.

6. V oddílu I položce A větě poslední přílohy se částka „2 000 Kč“ nahrazuje částkou „3 000 Kč“ a částky „1 000 Kč“ se nahrazují částkami „2 000 Kč“.

7. V oddílu I položce B bodu 2 větě první přílohy se slova „právním jednání při“ nahrazují slovy „rozhodnutí o“ a částka „10 000 Kč“ se nahrazuje částkou „20 000 Kč“.

8. V oddílu I položce B bodu 2 větě třetí přílohy se částka „12 000 Kč“ nahrazuje částkou „20 000 Kč“.

9. V oddílu II položce D bodu 1 a 3 přílohy se částka „1 500 Kč“ nahrazuje částkou „2 000 Kč“.

10. V oddílu II položce D bodu 2 přílohy se částka „500 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 Kč“.

11. V oddílu II položce I bodu 1 přílohy se částka „800 Kč“ nahrazuje částkou „1 100 Kč“.

12. V oddílu II položce R přílohy se částka „1 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 200 Kč“.

13. V oddílu II položce S bodu 1 a 2 přílohy se částka „300 Kč“ nahrazuje částkou „500 Kč“.

14. V oddílu II položce U bodu 1 přílohy se částka „1 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 500 Kč“.

15. V oddílu II položce U bodu 2 přílohy se částka „2 000 Kč“ nahrazuje částkou „3 000 Kč“.

16. V oddílu II položce ZA bodu 1 přílohy se částka „2 200 Kč“ nahrazuje částkou „2 500 Kč“.

17. V oddílu II položce ZA bodu 2 přílohy se částka „800 Kč“ nahrazuje částkou „1 300 Kč“.

18. V oddílu II položce ZA bodu 3 přílohy se částka „1 200 Kč“ nahrazuje částkou „1 500 Kč“.

19. V oddílu II položce ZA bodu 4 přílohy se částka „700 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 Kč“.

20. V oddílu II položce ZA bodu 5 přílohy se částka „200 Kč“ nahrazuje částkou „500 Kč“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky náleží notáři odměna podle vyhlášky č. 196/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Za úkony notářské činnosti, o jejichž provedení žadatel požádal přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, náleží notáři odměna podle vyhlášky č. 196/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministr spravedlnosti:
JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. Od ledna 2024 se zejména mění zákon o advokacii a vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. K menším změnám došlo také v zákoně o soudech a soudcích, v notářském řádu, ve vyhlášce ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.