Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


407

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2022

o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny

Vláda nařizuje podle § 93 odst. 4 zákona č. 458/2000  Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 365/2022 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje způsob určení výše nadměrného příjmu na základě čistých tržeb z prodeje vyrobené elektřiny.

§ 2

Způsob určení nadměrného příjmu

(1) Nadměrný příjem za odvodové období NPi v Kč se určí podle vztahu

NPi = max(0; (TPi - STROPi)),

kde je

i odvodové období,
TP tržní příjem z výroby elektřiny za odvodové období v Kč podle § 3,
STROP strop tržního příjmu za odvodové období v Kč podle § 4.

 (2) Nadměrný příjem pro účely hlášení zálohy se stanoví obdobně podle vztahu uvedeného v odstavci 1.

§ 3

Tržní příjem z výroby elektřiny za odvodové období

(1) Tržní příjem z výroby elektřiny za odvodové období se určí prostřednictvím čistých tržeb z prodeje vyrobené elektřiny včetně vlivu zajišťovacích obchodů.

(2) Čisté tržby z prodeje vyrobené elektřiny včetně vlivu zajišťovacích obchodů se určí jako rozdíl tržeb a nákladů souvisejících s vypořádáním obchodů, kterými se v odvodovém období realizuje tržní příjem z prodeje vyrobené elektřiny nebo zajištění tržních příjmů z prodeje výroby elektřiny a které pro každou obchodní hodinu v technických jednotkách zajišťují rovnost množství prodané elektřiny a množství vyrobené elektřiny sníženého o množství elektřiny na technologickou vlastní spotřebu a ostatní vlastní spotřebu, množství elektřiny vyrobené a dodané do odběrného místa poplatníka prostřednictvím přenosové nebo distribuční soustavy a množství vyrobené a dodané regulační energie provozovateli přenosové soustavy.

(3) Pokud poplatník vede obchodní evidenci, ve které pro každou obchodní hodinu eviduje v elektronické podobě údaje o tržbách, nákladech a technických jednotkách podle odstavce 2 a ve které jsou údaje evidovány systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám, použijí se pro určení čistých tržeb z prodeje vyrobené elektřiny údaje z takové obchodní evidence. Pokud poplatník nevede obchodní evidenci splňující požadavky podle věty první, použijí se účetní údaje evidované v účetnictví poplatníka.

(4) Obchody podle odstavce 2 zahrnují prodeje a nákupy elektřiny s fyzickou dodávkou elektřiny i bez fyzické dodávky elektřiny.

(5) Tržby související s vypořádáním obchodů podle odstavce 2 zahrnují zejména výnosy z

a) prodeje vyrobené elektřiny na velkoobchodním trhu s elektřinou, včetně prodejů elektřiny a zajišťovacích obchodů bez ohledu na to, zda elektřina byla při vypořádání obchodu skutečně vyrobena,
b) prodeje vyrobené elektřiny a dodané zákazníkům prostřednictvím přenosové nebo distribuční soustavy a z prodeje elektřiny dodané odběratelům elektřiny, jejichž místo odběru není přímo připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě, včetně dodávek vyrobené elektřiny přímým vedením,
c) zúčtování odchylek z obchodů v souvislosti s výrobou elektřiny,
d) nákupu elektřiny na trhu v případě, že je místo dodávky elektřiny z výrobny elektřiny prodané na obchodní hodinu na vypořádání obchodu s elektřinou z výrobny elektřiny nakoupena elektřina na trhu,
e) úhrady prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle § 19f energetického zákona vztahující se k prodeji vyrobené elektřiny a dodané zákazníkům.

(6) Náklady související s vypořádáním obchodů podle odstavce 2 zahrnují náklady

a) související s vypořádáním obchodů na zajištění tržních příjmů z prodeje výroby elektřiny,
b) na nákup elektřiny na trhu v případě, že je místo dodávky elektřiny z výrobny elektřiny prodané na obchodní hodinu na vypořádání obchodu s elektřinou z výrobny elektřiny nakoupena elektřina na trhu,
c) ze zúčtování odchylek z obchodů v souvislosti s výrobou elektřiny.

§ 4

Strop tržního příjmu za odvodové období

Strop tržního příjmu za odvodové období STROPi v Kč se určí podle vztahu

STROPi= Σij[(MVEj-TVSj-OVSj-MEPj-MREj) x STPj],

kde je

i odvodové období,
j způsob výroby elektřiny nebo použité palivo,
MVE množství vyrobené elektřiny v MWh,
TVS technologická vlastní spotřeba v MWh,
OVS ostatní vlastní spotřeba v MWh,
MEP množství elektřiny vyrobené a dodané do odběrného místa poplatníka prostřednictvím přenosové nebo distribuční soustavy v MWh,
MRE množství vyrobené a dodané regulační energie provozovateli přenosové soustavy elektřiny v MWh,
STP strop tržního příjmu podle jednotlivých způsobů výroby elektřiny nebo použitého paliva podle § 95b odst. 1 energetického zákona nebo průměru prodejní ceny elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny, pro kterou není stanoven strop tržního příjmu podle § 95b odst. 2 věty poslední energetického zákona v Kč/MWh.

§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Sagit, a. s.

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.