Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


334

VYHLÁŠKA

ze dne 27. října 2022,

kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č.  166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 368/2019 Sb., k provedení § 24 odst. 2 písm. d) veterinárního zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb. a vyhlášky č. 445/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 7 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pro účely této vyhlášky se v případě hlavního města Prahy za sousední kraje považují rovněž kraje, které sousedí se Středočeským krajem.“.

2. V § 14a odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení se slovo „týdně“ nahrazuje slovem „ročně“.

3. V § 14a odst. 1 písm. a) bodě 1 se text „150 kg“ nahrazuje textem „90 tun“.

4. V § 14a odst. 1 písm. a) bodě 2 se text „35 kg“ nahrazuje textem „30 tun“.

5. V § 14a odst. 1 písm. a) bodě 3 se text „350 kg“ nahrazuje textem „30 tun“.

6. V § 14a odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se slovo „týdně“ zrušuje a v bodech 1 až 3 se za text „33 %“ vkládají slova „z týdenního objemu“.

7. V § 14b písm. a) se slova „odstavci 1 písm. a) a v odstavcích“ nahrazují slovy „odstavcích 1,“.

8. V § 14b písm. b) se za text „II“ vkládají slova „kapitole III a“ a text „ , 5 a“ se nahrazuje textem „a 3 až“.

9. V § 14b písm. e) se za slovo „kapitolách“ vkládá text „I,“.

Čl. II

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministr:
Ing. Nekula v. r.

E-shop

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Rozvod manželství

Rozvod manželství

Kateřina Mencnerová - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice rozvodu manželství. Je rozdělena do dvou částí. První část představuje praktický manuál určený zejména pro samotné manžely, kteří se rozhodli své manželství ukončit. Srozumitelným způsobem vysvětluje jednotlivé procesní kroky, které ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1478 - Ochrana zdraví

ÚZ č. 1478 - Ochrana zdraví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákony a vyhlášky z oblasti ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek a náhrady újmy způsobené povinným očkováním. Od minulého vydání se změnil především zákon o ochraně veřejného zdraví, menší změny nastaly i u dalších ...

Cena: 98 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.