Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 288/2022 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2022, částka 134, ze dne 30. 9. 2022

288

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. září 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015  Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002  Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008  Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb., zákona č. 332/2014  Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 263/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019  Sb., zákona č. 285/2020 Sb. a zákona č. 150/2021 Sb.:

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb., nařízení vlády č. 156/2019 Sb. a nařízení vlády č. 258/2020 Sb., se mění takto:

1. V části VIII. Vojenská hodnost praporčík písm. b) bodě 1 se slova „specializovaném zařízení Vojenského zpravodajství,“ zrušují.

2. V části XIV. Vojenská hodnost major písm. i) bod 2 zní:

„2. odborně specializované právní podpory managementu sekce Ministerstva obrany (starší právník-specialista oddělení podpory),“.

3. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. a) bod 4 zní:

„4. oddělení organizačního útvaru Ministerstva obrany, Vojenského zpravodajství, Agentury finanční, Ředitelství zahraničních aktivit, Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky, Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení, oddělení vzdělávání Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany, oddělení ekonomickému a provoznímu Vojenského historického ústavu, ekonomickému oddělení nebo oddělení akvizic Agentury komunikačních a informačních systémů, oddělení rozpočtu a financování nebo oddělení akvizic anebo odborných oddělení logistického zabezpečení Agentury logistiky (náčelník oddělení, vedoucí oddělení),“.

4. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. l) bod 3 zní:

„3. vysoce odborné specializované právní podpory v rámci organizačního prvku oddělení inspekce vojsk nebo organizačního prvku odbor dohledu nad vojenským letectvem začleněných v Ministerstvu obrany nebo Inspektorátu náčelníka Generálního štábu a Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany nebo Velitelství pro operace, je-li tato podpora také zaměřena na oblast mezinárodního válečného nebo humanitárního práva (vedoucí starší právník-specialista),“.

5. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník se na konci písmene p) doplňují body 3 a 4, které znějí:

„3. činností podle § 16l zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, (inspektor pro kybernetickou obranu),
4. tvorby návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo odpovědnost za jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení anebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům; samostatný výkon komplexních právních činností v oboru státní správy ústředního správního úřadu, vypracování zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů, včetně řešení věcně a právně složitých případů; provádění právní podpory při sjednávání mezinárodních smluv a na ně navazujících dohod (vedoucí starší právník-specialista u civilní části Ministerstva obrany),“.

6. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. b) bodě 10 se slova „protiletadlového raketového vojska a protiletadlového vojska“ nahrazují slovy „pozemní protivzdušné obrany“.

7. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. b) bodě 29 se slovo „teritoria“ nahrazuje slovy „teritoriálních sil“.

8. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník se na konci písmene b) doplňují body 31 a 32, které znějí:

„31. vojenskému útvaru plukovního typu (náčelník, ředitel, velitel),
32. úřadu Vojenského zpravodajství (ředitel úřadu),“.

9. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. h) bodě 21 se slovo „teritoria“ nahrazuje slovy „teritoriálních sil“.

10. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník písm. h) bod 22 zní:

„22. odboru kriminální služby Hlavního Velitelství Vojenské policie, provádění vysoce odborně specializovaných činností kriminální služby s celorezortní i mimorezortní působností a koordinace odborných činností kriminální služby (zástupce náčelníka odboru),“.

11. V části XVII. Vojenská hodnost brigádní generál písm. a) bod 12 zní:

„12. 21. základně taktického letectva, 22. základně vrtulníkového letectva nebo 24. základně dopravního letectva (velitel základny),“.

12. V části XIX. Vojenská hodnost generálporučík se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , vojenský představitel České republiky v SHAPE“.

13. Na konci části XIX. Vojenská hodnost generálporučík se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) řízení a provádění mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a jiným státem a mezinárodními orgány a organizacemi v politické, ekonomické, bezpečnostní nebo vojenské oblasti; komplexní posuzování a vyhodnocování krizových jevů v mezinárodní politice a zahraničně politických a bezpečnostních zájmů České republiky; zastupování ozbrojených sil České republiky v zahraničí na nejvyšší vojensko-politické a vojensko-strategické úrovni (přidělenec obrany).“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2022.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministryně obrany:
Mgr. Černochová v. r.

E-shop

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinnou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Máte mnoho dokumentů v elektronickém podacím deníku … ale nevíte co s nimi? •Nevíte, jak ...

Cena: 335 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu. V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude ...

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do šesti kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.