Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


230

VYHLÁŠKA

ze dne 28. července 2022,

kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014  Sb., vyhlášky č. 300/2015 Sb., vyhlášky č. 325/2019 Sb. a vyhlášky č. 246/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

2. V § 4 odst. 2 až 4 se text „písm. d)“ nahrazuje textem „písm. c)“.

3. V § 4 odst. 4 se slova „písmene e)“ nahrazují slovy „písmene d)“.

4. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

㤠4a

Banka a pobočka zahraniční banky sestavuje za sledovaná období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců podle stavu k poslednímu dni měsíce února, května, srpna a listopadu a předkládá do 30 kalendářních dnů následujících po skončení sledovaného období, k němuž se vztahuje, výkaz UVIS (ČNB) 01-04 „Spotřebitelské úvěry zajištěné obytnou nemovitostí“.“.

5. V § 5 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

6. V § 9 odst. 1 se text „PLS (ČNB) 10-01“ nahrazuje textem „UVIS (ČNB) 01-04“.

7. V příloze č. 1 se bod 6 zrušuje.
Dosavadní body 7 až 34 se označují jako body 6 až 33.

8. V příloze č. 1 se bod 28 zrušuje.Dosavadní body 29 až 33 se označují jako body 28 až 32.

9. Na konci přílohy č. 1 se doplňuje bod 33, který zní:

„33.   UVIS (ČNB) 01-04 „Spotřebitelské úvěry zajištěné obytnou nemovitostí“
  Výkaz obsahuje granulární a agregované údaje o nově poskytnutých, navýšených a refinancovaných spotřebitelských úvěrech zajištěných obytnou nemovitostí ve sledovaném období 3 měsíců. Výkaz dále obsahuje granulární údaje o poskytnutých spotřebitelských úvěrech zajištěných obytnou nemovitostí, které jsou k poslednímu dni sledovaného období v prodlení.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Guvernér:
Ing. Michl, Ph.D., v. r.

E-shop

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Martin Kopecký - C. H. Beck

Po dvou letech od vydání učebnice Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část, která byla na knižním trhu již beznadějně rozebrána, vychází její druhé vydání. Kniha zúročuje bohaté a mnohaleté odborné a pedagogické zkušenosti autora. Ačkoli se rozsah od prvního vydání příliš neliší, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Michal Šindelář, Libuše Müllerová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace poskytne uživateli komplexní přehled toho, jakým způsobem v praxi promítnout daňové dopady do účetnictví. Zahrnuje aktuální účetní, daňové a právní změny. Autoři se zaměřují na účetnictví a daně ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář

Novotný, Horák, Holejšovský, Oehm - C. H. Beck

Publikace podává aktuální komentář k právním předpisům v oblasti bytového spoluvlastnictví a bytového družstevnictví. Autoři komentáře zhodnotili dosavadní vývoj právních názorů za uplynulé dva roky od účinnosti občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Výklad k bytovému ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.