Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


177

ZÁKON

ze dne 15. června 2022,

kterým se mění zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Čl. I

Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění zákona č. 277/2019  Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 větě čtvrté se slova „platnosti a“ zrušují.

2. V § 9 odst. 5 se za slova „nebo e)“ vkládají slova „nebo jiný akt podle § 4“ a za slova „k jehož provedení“ se vkládají slova „nebo na jehož základě“.

3. V § 20 odst. 1 písm. h) se slova „dříve než počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení“ nahrazují slovy „k jinému dni než k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku“.

4. § 26 včetně nadpisu zní:

㤠26

Přechodná ustanovení

(1) Návrh právního předpisu, jehož tvorba nebo projednávání byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předloží k projednání prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů. Předložením k projednání se rozumí v případě

a)   návrhu ústavního zákona nebo zákona, jehož předkladatelem je vláda, předložení
1. do meziresortního připomínkového řízení,
2. vládě, nebo
3.   Poslanecké sněmovně,
b)   návrhu ústavního zákona nebo zákona, jehož předkladatelem není vláda, předložení Poslanecké sněmovně,
c)   návrhu zákonného opatření Senátu předložení
1. do meziresortního připomínkového řízení,
2. vládě, nebo
3.   Senátu,
d)   návrhu nařízení vlády předložení
1. do meziresortního připomínkového řízení, nebo
2.   vládě,
e)   návrhu vyhlášky předložení
1. do meziresortního připomínkového řízení, nebo
2.   orgánu Legislativní rady vlády nebo Legislativní radě vlády.

(2) Pro akt, který byl předložen k vyhlášení ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyl vyhlášen, se ustanovení § 7 odst. 1 vět třetí a čtvrté a elektronický systém tvorby právních předpisů nepoužijí.

(3) Vydavatel zajistí vložení aktu, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv v posledních 3 kalendářních měsících přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4) Vydavatel zajistí vložení aktu podle § 6 odst. 4 písm. a), jenž byl vyhlášen do dne 4. dubna 1945, do databáze informací o aktech do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(5) K návrhu první novely právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, který je předložen k projednání po nabytí účinnosti tohoto zákona, předkladatel přiloží informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z novelizovaného právního předpisu ve znění návrhu novely; to neplatí, je-li již informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z novelizovaného právního předpisu k tomuto právnímu předpisu přiložen, nebo jde-li o návrh novely zákona, který Poslanecké sněmovně nepředkládá vláda.“.

5. V § 29 se číslo „2023“ nahrazuje číslem „2024“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Čl. II

Zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění zákona č. 248/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb., se mění takto:

1. Čl. XV včetně nadpisu zní:

„Čl. XV

Přechodné ustanovení

Projednávání návrhu zákona, který byl předložen k projednání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 90/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

2. V čl. LXVI se číslo „2023“ nahrazuje číslem „2024“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2022.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

E-shop

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Jaroslav Šejvl - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. ... pokračování

Cena: 315 KčKOUPIT

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ... pokračování

Cena: 89 KčNedostupné

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.