Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


177

ZÁKON

ze dne 15. června 2022,

kterým se mění zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Čl. I

Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění zákona č. 277/2019  Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 větě čtvrté se slova „platnosti a“ zrušují.

2. V § 9 odst. 5 se za slova „nebo e)“ vkládají slova „nebo jiný akt podle § 4“ a za slova „k jehož provedení“ se vkládají slova „nebo na jehož základě“.

3. V § 20 odst. 1 písm. h) se slova „dříve než počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení“ nahrazují slovy „k jinému dni než k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku“.

4. § 26 včetně nadpisu zní:

㤠26

Přechodná ustanovení

(1) Návrh právního předpisu, jehož tvorba nebo projednávání byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předloží k projednání prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů. Předložením k projednání se rozumí v případě

a)   návrhu ústavního zákona nebo zákona, jehož předkladatelem je vláda, předložení
1. do meziresortního připomínkového řízení,
2. vládě, nebo
3.   Poslanecké sněmovně,
b)   návrhu ústavního zákona nebo zákona, jehož předkladatelem není vláda, předložení Poslanecké sněmovně,
c)   návrhu zákonného opatření Senátu předložení
1. do meziresortního připomínkového řízení,
2. vládě, nebo
3.   Senátu,
d)   návrhu nařízení vlády předložení
1. do meziresortního připomínkového řízení, nebo
2.   vládě,
e)   návrhu vyhlášky předložení
1. do meziresortního připomínkového řízení, nebo
2.   orgánu Legislativní rady vlády nebo Legislativní radě vlády.

(2) Pro akt, který byl předložen k vyhlášení ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyl vyhlášen, se ustanovení § 7 odst. 1 vět třetí a čtvrté a elektronický systém tvorby právních předpisů nepoužijí.

(3) Vydavatel zajistí vložení aktu, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv v posledních 3 kalendářních měsících přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4) Vydavatel zajistí vložení aktu podle § 6 odst. 4 písm. a), jenž byl vyhlášen do dne 4. dubna 1945, do databáze informací o aktech do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(5) K návrhu první novely právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, který je předložen k projednání po nabytí účinnosti tohoto zákona, předkladatel přiloží informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z novelizovaného právního předpisu ve znění návrhu novely; to neplatí, je-li již informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z novelizovaného právního předpisu k tomuto právnímu předpisu přiložen, nebo jde-li o návrh novely zákona, který Poslanecké sněmovně nepředkládá vláda.“.

5. V § 29 se číslo „2023“ nahrazuje číslem „2024“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Čl. II

Zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění zákona č. 248/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb., se mění takto:

1. Čl. XV včetně nadpisu zní:

„Čl. XV

Přechodné ustanovení

Projednávání návrhu zákona, který byl předložen k projednání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 90/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

2. V čl. LXVI se číslo „2023“ nahrazuje číslem „2024“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2022.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

E-shop

Zákon o státní službě - Komentář, 2. vydání

Zákon o státní službě - Komentář, 2. vydání

prof. JUDr. Jan Pichrt, ph.D., Mgr. Jiří Kaucký, doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Právní stav komentáře je k 1. 4. 2020. Na knižní trh přichází 2. vydání komentáře, který již při první edici před 5 lety prokázal, že jeho autoři rozhodně nechtějí s výkladem „končit tam, kde začíná problém“. Osobní zkušenosti mnohých členů autorského kolektivu s aplikací zákona o ...

Cena: 2 745 KčKOUPIT

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Vít Kučera - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje přehledně zpracovanou analýzu problematiky předběžných opatření podle občanského soudního řádu. Autor detailně popisuje teoretická východiska institutu předběžného opatření a názorně ukazuje jejich projevy a význam při praktickém použití tohoto procesního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 3 vydání

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 3 vydání

Anna Pelikánová - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je jedinečným uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva pro nestátní (soukromé) neziskové organizace. Autorka se zabývá vybranými problémy, s nimiž se neziskovky ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.