Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 161/2022 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2022, částka 75, ze dne 22. 6. 2022

161

VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2022

o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 8a odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 39/2022 Sb.:

§ 1

Oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření

Oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření osobě, která je povinna podrobit se izolaci nebo karanténnímu opatření k ochraně před onemocněním COVID-19, se provádí prostřednictvím datové zprávy zasílané datovou schránkou. Pokud osoba podle věty první nevlastní datovou schránku, provádí orgán ochrany veřejného zdraví oznámení prostřednictvím

a)   textové zprávy zasílané veřejnou mobilní telefonní sítí,
b)   datové zprávy zasílané elektronickou poštou, nebo
c)   telefonního hovoru.

§ 2

Oznámení prostřednictvím datové zprávy zasílané datovou schránkou

(1) Datová zpráva zasílaná z datové schránky příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví podle § 1 písm. a) musí obsahovat

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, které se izolace nebo karanténní opatření nařizuje,
b)   číslo pojištěnce fyzické osoby, které se izolace nebo karanténní opatření nařizuje, přičemž z něj mohou být explicitně uvedeny pouze 4 náhodně vybrané číslice; to neplatí v případě postupu podle odstavce 2, kdy se v datové zprávě uvede celé číslo pojištěnce, nebo, nemá-li fyzická osoba, které se izolace nebo karanténní opatření nařizuje, přiděleno číslo pojištěnce, datum jejího narození.
c)   informaci, že datová zpráva bude uchována po dobu 5 let,
d)   informaci, jaký druh opatření se nařizuje,
e)   počátek a konec běhu izolace nebo karanténního opatření a
f)   poučení o právu požádat o prošetření důvodnosti nařízení izolace nebo karanténního opatření včetně informace, jakým způsobem tak lze učinit.

(2) V případě nařízení izolace nebo karanténního opatření k ochraně před onemocněním COVID-19 osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence nebo trestního opatření odnětí svobody je datová zpráva zaslána do datové schránky Vězeňské služby České republiky, která zajistí přijetí příslušných opatření a předání informace osobě, které se izolace nebo karanténní opatření nařizuje.

§ 3

Oznámení prostřednictvím textové zprávy zasílané veřejnou mobilní telefonní sítí

Textová zpráva podle § 1 písm. b) musí obsahovat

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, které se izolace nebo karanténní opatření nařizuje,
b)   číslo pojištěnce fyzické osoby, které se izolace nebo karanténní opatření nařizuje, je-li známo, přičemž z něj mohou být explicitně uvedeny pouze 4 náhodně vybrané číslice,
c)   identifikaci orgánu ochrany veřejného zdraví, který izolaci nebo karanténní opatření nařizuje,
d)   informaci, že textová zpráva bude uchována po dobu 5 let,
e)   informaci, jaký druh opatření se nařizuje,
f)   počátek a konec běhu izolace nebo karanténního opatření,
g)   unikátní alfanumerický kód pro ověření, že izolace nebo karanténní opatření byly fyzické osobě nařízeny orgánem ochrany veřejného zdraví, a informaci o tom, že tento kód lze ověřit na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví, a
h)   poučení o právu požádat o prošetření důvodnosti nařízení izolace nebo karanténního opatření včetně informace, jakým způsobem tak lze učinit.

§ 4

Oznámení prostřednictvím datové zprávy zasílané elektronickou poštou

Datová zpráva podle § 1 písm. c) musí obsahovat

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, které se izolace nebo karanténní opatření nařizuje,
b)   číslo pojištěnce fyzické osoby, které se izolace nebo karanténní opatření nařizuje, je-li známo, přičemž z něj mohou být explicitně uvedeny pouze 4 náhodně vybrané číslice,
c)   identifikaci orgánu ochrany veřejného zdraví, který izolaci nebo karanténní opatření nařizuje,
d)   informaci, že datová zpráva bude uchována po dobu 5 let,
e)   informaci, jaký druh opatření se nařizuje,
f)   počátek a konec běhu izolace nebo karanténního opatření,
g)   unikátní alfanumerický kód pro ověření, že izolace nebo karanténní opatření byly fyzické osobě nařízeny orgánem ochrany veřejného zdraví, a informaci o tom, že lze tento kód ověřit na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví, a
h)   poučení o právu požádat o prošetření důvodnosti nařízení izolace nebo karanténního opatření včetně informace, jakým způsobem tak lze učinit.

§ 5

Oznámení prostřednictvím telefonního hovoru

(1) V rámci telefonního hovoru uskutečněného prostřednictvím mobilního telefonu nebo pevné linky podle § 1 písm. d) musí zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví

a)   identifikovat se fyzické osobě přijímající hovor v rozsahu jméno, příjmení, číslo služebního průkazu a služební zařazení,
b)   sdělit, že hovor je nahrávaný a že záznam hovoru bude uchován po dobu 5 let,
c)   identifikovat fyzickou osobu přijímající hovor dotazem na jméno, příjmení a 4 náhodně vybrané číslice z čísla pojištěnce, je-li známo,
d)   sdělit, jaký druh opatření se nařizuje,
e)   sdělit počátek a konec běhu izolace nebo karanténního opatření,
f)   sdělit, kde a jakým způsobem si může fyzická osoba ověřit, že izolace nebo karanténní opatření jí byly nařízeny orgánem ochrany veřejného zdraví, a
g)   poučit fyzickou osobu o právu požádat o prošetření důvodnosti nařízení izolace nebo karanténního opatření včetně informace, kde tak lze učinit.

(2) V případě, že je při identifikaci fyzické osoby přijímající hovor zjištěno, že se nejedná o fyzickou osobu nebo osobu zákonného zástupce nebo opatrovníka osoby, které mají být izolace nebo karanténní opatření nařízeny, se odstavec 1 písm. d) až g) nepoužijí a hovor se ukončí.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

E-shop

Občanský zákoník, velký komentář, III. svazek (§ 419 až 654)

Občanský zákoník, velký komentář, III. svazek (§ 419 až 654)

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí svazek Velkého komentáře k občanskému zákoníku dovršuje výklad k jeho obecné části. Začíná vymezením právního postavení spotřebitele a podnikatele, po kterém následuje komentář ke třem významným hlavám obecné části: hlavě III: zastoupení, hlavě IV: věci a jejich rozdělení, a ...

Cena: 1 560 KčKOUPIT

Nové přestupkové právo

Nové přestupkové právo

Helena Prášková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu

Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu

Denisa Linhartová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Na prvních novodobých olympijských hrách v Aténách v roce 1896 ženy soutěžit nesměly. Hry byly dle Piérra de Coubertina stvořeny „jako pravidelná oslava mužského atleticismu s ženským potleskem jako odměnou“. Až na olympijských hrách v Londýně v roce 2012 bylo ženám umožněno soutěžit ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.