Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


23

VYHLÁŠKA

ze dne 31. ledna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 468/2011 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., k provedení § 48 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích:

Čl. I

Vyhláška č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích, se mění takto:

1. V § 2 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , které by podnikatel vynaložil v situaci, kdy by neměl uloženu povinnost poskytovat univerzální službu“.

2. V § 2 odst. 5 se slova „vážený měsíční“ zrušují.

3. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Poskytovatel, který poskytuje dílčí službu podle § 38 odst. 2 písm. a) zákona, předkládá Úřadu za zúčtovací období společně s doklady uvedenými v odstavci 1 seznam nově zřízených a zprovozněných koncových bodů, využívaných pro přístup k internetu v pevném místě s uvedením průměrných jednotkových nákladů na zřízení koncového bodu sítě a celkový počet provozovaných koncových bodů sítě využívaných pro přístup k internetu.“.

4. V § 4 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , využívaných pro hlasovou komunikační službu v pevném místě a seznam nově zřízených a zprovozněných koncových bodů, využívaných pouze pro hlasovou komunikační službu s uvedením průměrných jednotkových nákladů na zřízení koncového bodu sítě.“.

5. V § 4 se odstavce 4 až 6 zrušují.
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 4 až 6.

6. V § 4 odst. 4 se text „§ 38 odst. 2 písm. f“ nahrazuje textem „§ 38 odst. 2 písm. c“, slovo „účastníků“ se nahrazuje slovem „spotřebitelů“ a slova „a seznam účastníků, kterým bylo poskytnuto takové zařízení v období předcházejícím danému roku“ se nahrazují slovy „a seznam spotřebitelů, kteří využívají speciální tarif podle § 43 odst. 2 písm. b) zákona.“.

7. V § 4 odst. 5 se slova „§ 38 odst. 2 písm. g) bodů 1 a 2“ nahrazují slovy „§ 38 odst. 2 písm. d) bodů 2 a 4“ a slovo „účastníků“ se nahrazuje slovem „spotřebitelů“.

8. V § 4 odst. 6 se slova „s nízkými příjmy,“ a „zdravotně postižených osob“ zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

E-shop

Zákon o účetnictví s komentářem 2022

Zákon o účetnictví s komentářem 2022

Magdalena Králová, Miloslav Hejret - GRADA Publishing, a. s.

Zákon o účetnictví prochází standardními novelizacemi, v této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2020, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR Magdaleny Králové a viceprezidenta Svazu účetních ČR Miloslava Hejreta. Oba autoři zastupují účetní ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Kamil Jelínek, Vojtěch Dědek, Jan Šlesinger, Richard Staňo - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář zákona o zadávání veřejných zakázek reflektuje zadavatelskou praxi a otázky, které se od účinnosti komentovaného zákona vytvořily. Snaží se na ně nabízet validní odpovědi, a to primárně v rozhodovací praxi správních soudů i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ...

Cena: 1 650 KčKOUPIT

Střety legitimit v Evropské unii

Střety legitimit v Evropské unii

Jan Venclík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje legitimitě Evropské unie a evropské integrace, která je v posledních desetiletích ve středu zájmu evropských integračních studií. V první části autor rozebírá pojem legitimity a některé teoretické příspěvky týkající se legitimačního deficitu EU. V druhé části, ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.