Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


11

VYHLÁŠKA

ze dne 18. ledna 2022

o stanovení náležitostí a způsobu zpracování pohotovostního plánu v oblasti regulace cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 13a odst. 7 a § 13d odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 364/2021 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) náležitosti a způsob zpracování pohotovostních plánů vypracovávaných pro

a)   výjimečný přesun a pokusné vypuštění cizího a místně se nevyskytujícího druhu v akvakultuře podle čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a
b)   využívání invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle čl. 8 odst. 1 písm. f) a čl. 9 odst. 4 písm. h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   únikem uvolnění jedinců z akvakultury nebo zařízení bez ohledu na to, zda k němu došlo samovolně nebo v důsledku jednání osoby oprávněné k nakládání s nimi anebo jiné osoby,
b)   rozšířením usazení uniklých jedinců druhu v určitém území nebo ekosystému, při němž není vyloučeno jejich další přežívání a reprodukce.

§ 3

Pohotovostní plán pro cizí a místně se nevyskytující druh v akvakultuře

(1) Náležitosti pohotovostního plánu pro cizí a místně se nevyskytující druh v akvakultuře jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce, pohotovostní plán pro cizí a místně se nevyskytující druh v akvakultuře se zpracovává ve struktuře odpovídající této příloze.

(2) Při zpracování pohotovostního plánu pro cizí a místně se nevyskytující druh v akvakultuře se vychází zejména z

a)   posledních dostupných vědeckých poznatků o biologii a ekologii daného druhu, a pokud je to možné, z odborných konzultací s vědeckými autoritami a odborníky na rybolov pro předmětný druh a způsob využití,
b)   zkušeností z předchozích případů výjimečného přesunu a pokusného vypuštění daného druhu,
c)   odborných poznatků Poradní komise pro evropský vnitrozemský rybolov (EIFAC) pro daný druh, jsou-li k dispozici, nebo
d)   dostupných informací o výskytu zranitelných nebo ohrožených druhů a stanovišť v oblasti výjimečného přesunu a pokusného vypuštění daného cizího a místně se nevyskytujícího druhu, poskytovaných zejména příslušnými orgány ochrany přírody a vědeckými autoritami.

§ 4

Pohotovostní plán pro invazní nepůvodní druh na unijním seznamu

(1) Náležitosti pohotovostního plánu pro invazní nepůvodní druh na unijním seznamu jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce, pohotovostní plán pro invazní nepůvodní druh na unijním seznamu se zpracovává ve struktuře odpovídající této příloze.

(2) Při zpracování pohotovostního plánu pro invazní nepůvodní druh na unijním seznamu se vychází zejména z

a)   posledních dostupných vědeckých poznatků o biologii, ekologii a způsobech regulace daného druhu, a pokud je to možné, z odborných konzultací s vědeckými autoritami pro daný druh a způsob jeho využití,
b)   zkušeností z předchozích případů aplikace opatření proti úniku a při eradikaci daného druhu,
c)   zásad regulace v případě invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu, pro který byly přijaty,
d)   posouzení rizik podle čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 a dalších informací dostupných na internetových stránkách Evropské komise pro oblast invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu,
e)   informací o daném invazním nepůvodním druhu na unijním seznamu zveřejněných na internetových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, nebo
f)   dostupných informací o výskytu zranitelných nebo ohrožených druhů a stanovišť v okolí dotčeném případným únikem a rozšířením daného invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu, poskytovaných zejména příslušnými orgány ochrany přírody a vědeckými autoritami.

§ 5

Společná ustanovení

(1) Pohotovostní plán pro cizí a místně se nevyskytující druh v akvakultuře a pohotovostní plán pro invazní nepůvodní druh na unijním seznamu se zpracuje v listinné nebo elektronické podobě.

(2) Pohotovostní plán pro cizí a místně se nevyskytující druh v akvakultuře lze zpracovat prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na internetových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo příslušné správy národního parku.

(3) Pohotovostní plán pro invazní nepůvodní druh na unijním seznamu lze zpracovat prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.

Ministryně:
Ing. Bc. Hubáčková v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 11/2022 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 11/2022 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, v platném znění.

E-shop

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 3 vydání

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 3 vydání

Anna Pelikánová - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je jedinečným uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva pro nestátní (soukromé) neziskové organizace. Autorka se zabývá vybranými problémy, s nimiž se neziskovky ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?

Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?

Jan Chmel - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace zkoumá právní a mimoprávní faktory, které mají vliv na rozhodování Ústavního soudu České republiky. Zaměřuje se především na to, jaké předpoklady pro rozhodování soudu vytváří vnější politické a společenské prostředí, jak se v tomto rozhodování odráží odlišné postoje a ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Existuje řada povolání, která tíhnou ke stresu a k syndromu vyhoření. Do této skupiny patří také soudci. Z toho vyvstává celá řada otázek pro oblast justice. Především zda stres ovlivňuje výkon funkce soudce, a pokud ano, pak do jaké míry, a za jakých podmínek může způsobit jeho ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.